fbpx

Velkommen til Klub Takken

Går du i 4.-, 5.-, 6. eller 7. klasse? Så kan du blive en del af Klub Takken, der ligger som en oase med grønne udearealer i Viborgs midtby. Klub Takken er et kommunalt fritidstilbud, hvor du oplever trygge og hyggelige rammer med plads til aktivitet, kreativitet og fællesskab. Du møder nærværende voksne, der både sætter gang i tingene og bare er “til stede”.

I Klub Takken kommer du til at indgå i nye fællesskaber, lærer de sociale spilleregler og udvikler herigennem dit selvværd og lærer din egen værdi at kende.

Vores hus er gennem mange år bygget op og udviklet, så det passer til store klubbørn. Der er små “stationer” og rum, der passer til forskellige interesser og behov. Om det er et kreativt værksted, en café, rollespil, en kanin-by eller helt nye påfund, så har vi en plads til det. Der bliver hele tiden sat aktiviteter i gang forskellige steder i huset, men ind imellem pakker vi også vores ting og tager på ture rundt i landet.

Vores medlemmer går på Vestre skole, Viborg Private Realskole og Viborg Friskole.

Klub Takken er:
– et samlingssted, hvor børn og unge kommer, fordi der er noget at komme efter.
– en klub med mulighed for samvær med kammerater på tværs af skoler og klasser.
– en klub med en række aktiviteter efter børnenes ønsker og tidens trend og et sted, hvor børnene oplever hygge, nærværende voksne og tryghed.
– en klub, hvor børn og unge har medindflydelse på dagligdagen.
– en klub, hvor børn og unge får støtte til at lære at magte praktiske opgaver og mulighed for at indgå i socialt samspil. De skal udvikle selvværd og bevidsthed om egen værdi.
– en klub, hvor de voksne bestræber sig på at være børnenes og de unges fortrolige, der hjælper, lytter og guider.

 

AKTUELT OG PRAKTISK INFO

Takken
Skottenborg 29
8800 Viborg
Tlf. 8787 1830/31
Mobil: 3076 2066  (Mobilnummeret bruger vi kun, når vi er på tur.)

Medarbejdere

Find oversigten over medarbejderne her – Bare klik på Klub Takken under “Vælg afdeling”.

Mandag
Fritidsklub: 13.00-17.00
Ungdomsklub: 17.00-20.00

Tirsdag
Fritidsklub: 13.00-17.00

Onsdag
Fritidsklub: 13.00-17.00
Ungdomsklub: 17.00-21.30

Torsdag
Fritidsklub: 13.00-17.00

Fredag
Fritidsklub: 13.00-16.00


Komme-gå system

Børnene kan komme og gå, som de ønsker. Det er derfor vigtigtat I som forældre selv laver aftaler med jeres børn, med hensyn til, hvornår de kommer og går.

Lukket 23. februar

Fredag den 23. februar 2024 har klubben lukket hele dagen, da personalet skal på pædagogisk weekend. 🙂

Pris
Det er gratis at gå i ungdomsklub. Til gengæld koster det lidt at gå i fritidsklub. Se den aktuelle takst her. (Juli måned er betalingsfri.)

Beløbet bliver, som ved betaling til SFO og daginstitutioner, trukket automatisk efter indmeldelse.

Indmeldelse
Når dit barn begynder i skole, tilbyder vi pladser i SFO fra 0. til 3. klasse. Vi tilbyder klubpladser til børn fra 4. til 7. klasse.

Det betyder, at du via NemPlads skal tilmelde dit barn i klub. Det er også her, du skal udmelde dit barn.

Du kan logge på NemPlads her.

Har du spørgsmål til systemet, er du velkommen til at kontakte pladsanvisningen på pladsanvisningen@viborg.dk eller hente vejledningen.

Udmeldelse
Sker også via NemPlads. Udmeldelsen skal ske med et varsel på igangværende måned + 1 måned.

Dit barn har mulighed for at bruge klubben fra uge 32 i det år, de starter i 4. klasse.

Der er en beskeden brugerbetaling på mad og materialer i klubben. Til det formål bliver der oprettet to kort i hver klubbarns navn: Et madkort og et materialekort. Madkortet har en fast pris på 100 kroner. Materialekortet kan man løbende sætte penge ind på via MobilePay til nummer 704361. Husk at udfylde kommentarfeltet med dit barns navn, klasse og hvad beløbet er til.
Eks. “Marie, 4.B, Materialekort.”

Det er vigtigt, at I er opmærksomme på, at eventuelt overskydende penge på mad- og materialekortet ikke udbetales ved udmeldelse, så få endelig pengene brugt i klubben inden udmeldelsen træder i kraft.

Klub Takkens egne initiativer for at styrke forældreansvaret

Vi ser jer forældre som nødvendige samspilspartnere i forhold til jeres børns udvikling og trivsel, og vi er åbne for dialoger.

Vi inddrager altid forældre ved eventuelle bekymringer for jeres barns trivsel, og hvis jeres barn er involveret i konflikt og mobning.

Vi har fokus på et aktivt forældreråd med repræsentanter fra de tre skoler, vi er tilknyttet.

Vi holder forældrearrangementer i samarbejde med klubbens forældreråd.

Vi er tilknyttet tre skoler i Viborg og afholder derfor årligt en ryste sammen-fest for børn og forældre.

Vi informerer forældre om nye tiltag, aktiviteter og arrangementer på Aula, klubbens hjemmeside og via infoskærmen i klubben.

Vi har en kontaktpersonsordning med præcis forarbejdende tiltag, så jeres barn sikres en god opstart i klubben.

Vi inviterer nye forældre til informationsmøde inden jeres barns opstart i klubben. Her får I indblik i klubbens værdier samt mulighed for at tale med jeres barns kontaktperson.

Klub Takkens forventninger til vores forældresamarbejde

At I forældre informerer os om jeres barns trivsel og/eller ændringer i barnets hverdag, og kontakter os, hvis jeres barn er involveret i konflikter.

At I forældre bakker op om klubbens arrangementer.

At forældrerådet er repræsenteret af forældre fra alle tre skoler.

At I som forældre holder jer informeret via klubbens hjemmeside og overholder deadlines.

At I ved behov deltager i samtaler.

At I er bekendt med vores værdier for det pædagogiske arbejde.

At I har lyst til at komme forbi og se, hvad der rører sig i klubben.

At I er gode til at komme med ris og ros.

At I er opmærksomme på at oplyse os om ændringer i barnets stamdata.

At I giver os tilladelse til at udveksle oplysninger med skolen for så bredt som muligt at støtte jeres barn ved behov.

Klubbens forældreråd holder et årligt arrangement for 4. årgang og forældre. Der afholdes 3 årlige møder, heraf et forældremøde for samtlige forældre.

Mediepolitik
Hent Klub Takkens mediepolitik

Lov om forældres erstatningspligt
§1. Den, der har forældremyndigheden over et hjemmeboende barn, hæfter umiddelbart overfor skadelidte for skader, som barnet er erstatningsansvarlig for efter den almindelige erstatningsregel, med indtil 7.500 kr for hver skadegørende handling eller undladelse.
Stk. 2. Er der fælles forældremyndighed, hæfter de, der har forældremyndigheden, solidarisk for det i stk. 1 nævnte beløb.

§2. Loven træder i kraft den 1. juli 2009 og finder anvendelse på skader, der forvoldes ved skadegørende handlinger eller undladelser efter lovens ikrafttræden.

Har I børn, der går i specialtilbud, er de også meget velkomne i klubben, hvis I vurderer, at de kan indgå i det frie sociale fællesskab, som fritidsklubben tilbyder. I melder jeres barn ind på lige fod med alle andre. Dog vil vi gerne høre fra jer inden jeres barn starter i klubben. Kontakt os for en god, afstemmende snak, så vi har de bedste forudsætninger for at gøre det så godt som muligt.