fbpx

Velkommen til Klub Takken

Går du i 4.-, 5.-, 6. eller 7. klasse? Så kan du blive en del af Klub Takken, der ligger som en oase med grønne udearealer i Viborgs midtby. Klub Takken er et kommunalt fritidstilbud, hvor du oplever trygge og hyggelige rammer med plads til hygge, kreativitet og fællesskab. Du møder nærværende voksne, der både sætter gang i aktiviteter og bare er “til stede”.

I Klub Takken kommer du til at indgå i nye fællesskaber, lærer de sociale spilleregler og udvikler herigennem dit selvværd og lærer din egen værdi at kende.

Vores hus er gennem mange år bygget op og udviklet, så det passer til store klubbørn, med små “stationer” og rum, der passer til enhver interesse og behov. Om det er et kreativt værksted, en café, rollespil, en kanin-by eller helt nye påfund, så har vi en plads til det. Der bliver hele tiden sat aktiviteter i gang forskellige steder i huset, men ind imellem pakker vi også vores ting og tager på ture rundt i landet.

Vores medlemmer går på Vestre skole, Viborg Private Realskole og Viborg Friskole.

Klub Takken er:
– Et samlingssted, hvor børn og unge kommer, fordi der er noget at komme efter.
– En klub med mulighed for samvær med kammerater på tværs af skoler og klasser.
– En klub med en række aktiviteter efter børnenes ønsker og tidens trend, og et sted, hvor børnene oplever hygge, nærværende voksne og tryghed.
– En klub, hvor børn og unge har medindflydelse på dagligdagen.
– En klub, hvor børn og unge får støtte til at lære at magte praktiske opgaver og mulighed for at indgå i socialt samspil. De skal udvikle selvværd og bevidsthed om egen værdi.
– En klub, hvor de voksne bestræber sig på at være børnenes og de unges fortrolige, der hjælper, lytter og guider.

 

AKTUELT OG PRAKTISK INFO

Åbent hus

Kære forældre til 3.a, 3.b, 3.x. og 3.y samt den internationale.
Vi glæder os meget til at se jer og jeres børn til åben hus på torsdag d. 16. juni.
Der vil være kaffe, te og småkager. Vi har åben hus ad to omgange:

Først fra klokken 16.30-17.30
Dernæst fra klokken 18.30-19.30

Jeres børn har fået kuvert med hjem med mere info.

Med venlig hilsen
Personalet i Klub Takken

Takken
Skottenborg 29
8800 Viborg
Tlf. 8787 1830/31
Mobil: 3076 2066  (mobilnummeret bruger vi kun, når vi er på tur.)

Medarbejdere

Find oversigten over medarbejderne her – Bare klik på Klub Takken under “Vælg afdeling”.

Mandag
Fritidsklub: 13.00-17.00
Juniorklub: 17.00-20.00

Tirsdag
Fritidsklub: 13.00-17.00

Onsdag
Fritidsklub: 13.00-17.00
Ungdomsklub: 17.30-21.30

Torsdag
Fritidsklub: 13.00-17.00

Fredag
Fritidsklub: 13.00-16.00


Komme-gå system

Børnene kan komme og gå som de ønsker, det er derfor vigtigtat forældrene selv laver aftaler med deres børn, med hensyn til “komme” og “gå hjem” tider.

Lukket: Vi har lukket fredag d. 24. juni, da personalet skal på pædagogisk dag.
Lukket: Vi har lukket hele uge 26, da vi skal på lejr.

Uge 27
Mandag: Vi har åbent fra 9.30-15.30. Tag badetøj med, da vi tager i svømmehal eller Vestbadet, alt efter vejret.
Tirsdag: Vi har åbent fra 9.30-15.30. Vi spiller VR og laver pandekager over bålet.
Onsdag: Vi har åbent fra 9.30-15.30. Vi tager på Borgvold, hvor klubben giver en is.
Torsdag: Lukket
Fredag: Lukket

Uge 31
Vi har åbent hele ugen fra 9.30-15.30

Pris
Det er gratis at gå i ungdomsklub. Til gengæld koster det lidt at gå i fritidsklub. Se den aktuelle takst her. (Juli måned er betalingsfri.)

Beløbet bliver, som ved betaling til SFO og daginstitutioner, trukket automatisk efter indmeldelse.

Indmeldelse
Når dit barn begynder i skole, tilbyder vi pladser i SFO fra 0. til 3. klasse. Vi tilbyder klubpladser til børn fra 4. til 7. klasse.

Det betyder, at du via NemPlads skal tilmelde dit barn i klub. Det er også her, du skal udmelde dit barn.

Du kan logge på NemPlads her.

Har du spørgsmål til systemet, er du velkommen til at kontakte pladsanvisningen på pladsanvisningen@viborg.dk eller hente vejledningen.

Samtidig med at I indmelder barnet i klub, vil vi meget gerne, at I også udfylder denne blanket og afleverer den i klubben.

Udmeldelse
Sker også via NemPlads. Udmeldelsen skal ske med et varsel på igangværende måned + 1 måned.

Dit barn har mulighed for at bruge klubben fra uge 32, det år, det starter i 4. klasse.

Der er en beskeden brugerbetaling på mad og materialer i klubben. Til det formål bliver der oprettet to kort i hver klubbarns navn. Et såkaldt madkort og et materialekort. Madkortet har en fast pris på 100 kroner. Materialekortet kan man løbende sætte penge ind på via MobilePay til nummer 704361. Husk at udfylde kommentarfeltet med dit barns navn, klasse og hvad beløbet er til.
Eks. “Marie, 4.B, Materialekort.”

Det er vigtigt, at I er opmærksomme på, at eventuelt overskydende penge på mad- og materialekortet ikke udbetales ved udmeldelse, så få endelig pengene brugt i klubben inden udmeldelse træder i kraft.

Klub Takkens egne initiativer for at styrke forældreansvaret

Vi ser forældre som nødvendige samspilspartnere i forhold til deres barns udvikling og trivsel, og er åbne for dialoger.

Vi inddrager altid forældre ved bekymringer for deres barns trivsel, og hvis deres barn er involveret i konflikt og mobning.

Vi har fokus på et aktivt forældreråd med repræsentanter fra de tre skoler vi er tilknyttet.

Vi holder forældrearrangementer i samarbejde med klubbens forældreråd.

Vi er tilknyttet tre skoler i Viborg og afholder derfor årligt en ”ryste-sammen” fest for børn og deres forældre.

Vi informerer forældre om nye tiltag, aktiviteter og arrangementer på skole-intra, klubbens hjemmeside og via info-skærm i klubben.

Vi har en kontaktpersonsordning med præcis forarbejdende tiltag, så barnet sikres en god opstart i klubben.

Vi inviterer nye forældre til informationsmøde inden deres barns opstart i klubben. Her får forældre indblik i klubbens værdier samt mulighed for at tale med deres barns kontaktperson.

Klub Takkens forventninger til vores forældresamarbejde

At forældrene informerer os om barnets trivsel og/eller ændringer i barnets hverdag, og kontakter os ved konflikter barn og barn imellem

At forældrene bakker op om klubbens arrangementer

At forældrerådet er repræsenteret af forældre fra alle tre skoler

At forældrene holder sig informeret via klubbens hjemmeside og overholder deadlines

At forældrene ved behov deltager i samtaler

At forældrene er bekendt med vores værdier for det pædagogiske arbejde

At forældrene har lyst til at komme forbi og se hvad der rører sig i klubben

At forældrene er gode til at komme med ris og ros

At forældrene er opmærksomme på at oplyse os om ændringer i barnets stamdata

At forældre giver os tilladelse til at udveksle oplysninger med skolen for så bredt som muligt at støtte jeres barn ved behov

Klubbens forældreråd holder et årligt arrangement for 4. årgang og forældre. Der afholdes 3 årlige møder, heraf et forældremøde for samtlige forældre.

Nuværende forældreråd består af:

Janni Lykke Kornbech
Formand, mor til Jessica, VPR

Denis Quvang
Far til Ea, Vestre Skole

Carina Pilgaard
Mor til Frederik, Vestre Skole


Referater

3. februar 2020

21.oktober 2019

Mediepolitik
Hent Klub Takkens mediepolitik

Lov om forældres erstatningspligt
§1. Den, der har forældremyndigheden over et hjemmeboende barn, hæfter umiddelbart overfor skadelidte for skader, som barnet er erstatningsansvarlig for efter den almindelige erstatningsregel, med indtil 7.500 kr for hver skadegørende handling eller undladelse.
Stk. 2. Er der fælles forældremyndighed, hæfter de, der har forældremyndigheden, solidarisk for det i stk. 1 nævnte beløb.

§2. Loven træder i kraft den 1. juli 2009 og finder anvendelse på skader, der forvoldes ved skadegørende handlinger eller undladelser efter lovens ikrafttræden.

Har I børn, der går i specialtilbud, er de også meget velkomne i klubben, hvis I vurderer, at de kan indgå i det frie sociale fællesskab, som fritidsklubben tilbyder. I melder jeres barn ind på lige fod med alle andre. Dog vil vi gerne høre fra jer inden jeres barn starter i klubben. Kontakt os for en god, afstemmende snak, så vi har de bedste forudsætninger for at gøre det så godt som muligt.