fbpx

Forskningsprojekter og udgivelser

Materialer produceret, publiceret og anvendt af klubberne under Viborg Ungdomsskole.

 

Forskning dokumenterer, at unges trivsel daler i udskolingen. Aktionsforskningsprojektet ”Pædagogen som trivselsaktør i udskolingen” undersøger unges perspektiver på trivsel i udskolingen og pædagogens rolle i denne forbindelse. Aktionsforskningsprojektet har afsæt i undersøgelser fra Søndre Skole / Klubben Hybenvej og på Viborg Ungdomsskoles HU med ansatte fra Sted1 og Klub Takken.

Ungeperspektiver på trivsel i udskolingen (Artikel/publicering)

Idékatalog – 12 konkrete bud på trivselsøvelser og -tiltag som led i pædagogens øgede trivselsindsats i udskolingen

Projektet tager udgangspunkt i fritidsklubben Valhalla, men har til formål at undersøge og fremlægge, hvordan man skaber rammerne for værdifuld og udviklende fritid for børn og unge i alle fritidsinstitutioner.

I sin fulde længde hedder projektet ”Klubben som Livslegeplads med afslappende og alvorlig sjov fritid.” Det er ejet af klubberne i Viborg Kommune og støttet af BUPL’s udviklingspulje med forankring i BUPL Midt/Vest.

Hent bogen “Etablering af Livslegepladsen” her.

Hent engelsk oversættelse “Lifeplayground with serious fun” her.

Hent den den fulde projektrapport her.

Læs Jesper Larsens artikel om de afslappende og alvorligt sjov uddannelsesrum fra tidsskriftet Ledelse i Morgen, september 2021

Se filmen:

Et to-årigt forskningsprojekt i samarbejde med VIA Viborg og Horsens er mundet ud i tre nøglefortællinger om klubpædagogisk professionsidentitet. Forskerne er Lea Ringskou, Lektor på pædagoguddannelsen VIA, Campus Viborg, Christoffer Vengsgaard, forhenværende lektor på pædagoguddannelsen VIA, Campus Viborg og Caroline Bach, lektor på pædagoguddannelsen VIA, Campus Horsens.

Hent “Kubpædagogen mellem demokrati, frihed og markedsgørelse. Tre nøglefortællinger om klubpædagogisk professionsidentitet”

Nedenstående artikler er alle resultater af forskellige forskningsprojekter gennem de seneste to år såvel som igangværende forskning med Lea Ringskou. lektor ved pædagoguddannelsen VIA, Campus Viborg, omkring klubpædagogernes trivselsarbejde og forskellige aspekter ved trivsel/mistrivsel.

Klubpædagogers trivselsarbejde (1)

Trivsel-mistrivsel – Klubpædagogernes trivselsarbejde (2)

Well-being, well-becomming – Klubpædagogers trivselsarbejde (3)

Klub-omverden – Klubpædagogernes trivselsarbejde (4)

Mellem individ og fællesskab – Klubpædagogernes trivselsarbejde (5)

 

Udarbejdet af klubbernes ledelse og medarbejdere, september 2020.