fbpx

Forskningsprojekter og udgivelser

Her finder du materialer produceret, publiceret og anvendt af klubområdet under Viborg Ungdomsskole.

 

OVERSIGT

Et opslagsværk til praksisbrug i klubberne udarbejdet efter undervisningsforløb med psykolog Katrine Tranum Thomsen.

Hvordan skaber vi klubber, der inkluderer og udvikler børn med forskellige behov? Det kræver konkrete tiltag og et bredt syn på pædagogiske tilgange.

Hent Den inkluderende klub – På tværs af social-, special- og fritidspædagogik i klubregi.

Gennem aktionslæring, og med støtte fra BUPL’s udviklingspulje, er det opsøgende gadeplansarbejde i Viborg Kommune blevet gransket og sat på formel.

Opsøgende pædagogisk arbejde som metode har de senere år fået fornyet relevans. I denne publikation belyser pædagog, rådgiver og udviklingskonsulent Jesper Larsen (Upol) historien, aktualiteten og teorien med udgangspunkt i arbejdet i Gadeplan Viborg.

Hent publikationen På gadeplan her.

Hent den afsluttende artikel af Jesper Larsen: Udsathed som delvist forbundne socio-materielle aktører

Forskning dokumenterer, at unges trivsel daler i udskolingen. Forskningsprojektet ”Pædagogen som trivselsaktør i udskolingen” undersøger unges perspektiver på emnet. Samtidig sætter det spot på pædagogens rolle i denne forbindelse. Projektet tager afsæt i undersøgelser fra Søndre Skole, Klubben Hybenvej og HU med ansatte fra klubberne Stedet og Takken.

Ungeperspektiver på trivsel i udskolingen (Artikel/publicering)

Idékatalog: 12 konkrete bud på øvelser og tiltag som led i pædagogens øgede trivselsindsats i udskolingen

Projektet undersøger og fremlægger, hvordan man skaber rammer for værdifuld og udviklende fritid for børn og unge i alle fritidsinstitutioner. Forskningsprojektet tager udgangspunkt i fritidsklubben Valhalla (nu: Klubben Den Gule Cykel)

I sin fulde længde hedder projektet ”Klubben som Livslegeplads med afslappende og alvorlig sjov fritid.” Det er ejet af klubberne i Viborg Kommune og støttet af BUPL’s udviklingspulje med forankring i BUPL Midt/Vest.

Hent bogen “Etablering af Livslegepladsen” her.

Hent engelsk oversættelse “Lifeplayground with serious fun” her.

Hent den den fulde projektrapport her.

Læs Jesper Larsens artikel om de afslappende og alvorligt sjov uddannelsesrum. Fra tidsskriftet Ledelse i Morgen, september 2021

Se filmen:

Et forskningsprojekt i samarbejde med VIA i Viborg og Horsens er mundet ud i tre nøglefortællinger om klubpædagogisk professionsidentitet. Forskerne er:
– Lea Ringskou, Lektor på pædagoguddannelsen VIA, Campus Viborg
– Christoffer Vengsgaard, fhv. lektor på pædagoguddannelsen VIA, Campus Viborg.
Caroline Bach, lektor på pædagoguddannelsen VIA, Campus Horsens.

Hent “Klubpædagogen mellem demokrati, frihed og markedsgørelse. Tre nøglefortællinger om klubpædagogisk professionsidentitet.”

Artikler om klubpædagogers trivselsarbejde og forskellige aspekter ved trivsel. Alle er resultater af afsluttede og igangværende forskningsprojekter ved Lea Ringskou, lektor ved pædagoguddannelsen VIA, Campus Viborg.

Klubpædagogers trivselsarbejde (1)

Trivsel-mistrivsel: Klubpædagogernes trivselsarbejde (2)

Well-being, well-becoming: Klubpædagogers trivselsarbejde (3)

Klub-omverden: Klubpædagogernes trivselsarbejde (4)

Mellem individ og fællesskab: Klubpædagogernes trivselsarbejde (5)