fbpx

FRA ALLE OS TIL ALLE JER

Den Åbne Skole er Viborg Ungdomsskoles samlede tilbud til skolerne i Viborg kommune.  Et tilbud med en målsætning om at understøtte elevernes læring, trivsel og personlige udvikling.


Målsætningen om at skabe gode, understøttende og udviklende tilbud ind i Den Åbne Skole, er en målsætning som Viborg Ungdomsskole ager eget alvorligt. Derfor har vi oprettet en afdeling til dette ene formål. Her vil vi invitere skolerne i kommunen til samarbejde om vores tilbud under de fire hovedkategorier:

Valgfag          
Temadage         
Motivations- og bevægelseforløb

Årets fagudbud har fokus på læring, trivsel og personlig mestring, og der er opstillet læringsmål for alle forløb. Der evalueres og udvikles løbende, og mange af fagudbuddene vil blive afsluttet med uddeling af kompetencebeviser.

Det er vigtigt for os at kunne bidrage til den åbne skole til glæde for overbygningseleverne, der gennem Ungdomsskolens tilbud får mulighed for at afprøve fagområder, der blandt andet kan være med til at kvalificere deres valg af ungdomsuddannelse.

Vi ser frem til samarbejdet med jer.

HENT DEN ÅBNE SKOLE-MATERIALER

Den Åbne Skole-kataloget indeholder en oversigt over de tilbud, som Viborg Ungdomsskole tilbyder til folkeskolens mellemtrin og udskoling. Målgruppen er folkeskolernes lærerteams og formålet er, at I her kan finde inspiration til spændende alternative dage og dannende forløb for jeres elever.

Kataloget for skoleåret 22/23 kan hentes her.

Valgfagspakke er en samlet betegnelse for en række fag, der ligger i skoletiden eller aftentimerne, og som foregår på ungdomsuddannelserne eller på Ungdomsskolen. De fungerer som valgfag på lige fod med de øvrige valgfag, som eleverne kan tilmelde sig i folkeskolen. Ungdomsuddannelserne og Viborg Ungdomsskole stiller undervisere og lokaler til rådighed på faste tidspunkter hver uge.

Ungdomsskolen tilbyder også fire stk. to-årige valgfag for 7. klasser. Som de eneste af vores valgfag afsluttes disse med en eksamen.

Hent Valgfagskataloget for skoleåret 22/23 her.