fbpx

FRA ALLE OS TIL ALLE JER

Den Åbne Skole er Viborg Ungdomsskoles samlede tilbud til skolerne i Viborg kommune.  Et tilbud med en målsætning om at understøtte elevernes læring, trivsel og personlige udvikling.


At skabe gode, understøttende og udviklende tilbud ind i Den Åbne Skole er en målsætning, som Viborg Ungdomsskole tager meget alvorligt. Derfor har vi oprettet en afdeling til dette ene formål. Her vil vi invitere skolerne i kommunen til samarbejde om vores tilbud under de tre hovedkategorier:

Valgfag
Temadage
Motivations-, lærings- og bevægelsesforløb

Årets udbud har fokus på læring, trivsel og personlig mestring, og der er opstillet læringsmål for de fleste forløb, der evalueres og udvikles løbende.

Det er vigtigt for os at kunne bidrage til den åbne skole til glæde for mellemtrins- og overbygningseleverne, der gennem Ungdomsskolens tilbud får mulighed for at afprøve områder, der blandt andet kan være med til at kvalificere deres valg af ungdomsuddannelse.

I kan finde flere af vores tilbud på KLC. Vi ser frem til samarbejdet med jer.

Den åbne skole-materialer for skoleåret 24/25

Den Åbne Skole-kataloget indeholder en oversigt over de tilbud, som Viborg Ungdomsskole tilbyder til folkeskolens mellemtrin og udskoling. Målgruppen er folkeskolernes lærerteams. Her kan I finde inspiration til spændende alternative dage og dannende forløb for jeres elever.

Kataloget for skoleåret 24/25 kan hentes her.
(Bemærk: Opdateret version, maj 2024)

Valgfagspakken er en samlet betegnelse for en række fag, der ligger i skoletiden eller aftentimerne, og som foregår på ungdomsuddannelserne eller på Ungdomsskolen. De fungerer som valgfag på lige fod med de øvrige valgfag, som eleverne kan tilmelde sig i folkeskolen. Ungdomsuddannelserne og Viborg Ungdomsskole stiller undervisere og lokaler til rådighed på faste tidspunkter hver uge.

Ungdomsskolen tilbyder også toårige valgfag for 7. klasser. Som de eneste af vores valgfag afsluttes disse med en eksamen.

Hent valgfagskataloget for skoleåret 24/25 her.