fbpx

Det handler om at blive klar

På 10CV er det vores fineste opgave at klæde dig på til livet efter folkeskolen, så du træder ind i den fremtid, der er rigtig for dig.

For nogle indebærer det nogle bedre karakterer eller mere viden i de enkelte prøvefag. Det har vi metoder til, som du kan læse mere om under punkterne 10CV-livet og Valgfag.

For rigtig mange af jer handler det også om at finde ud af, hvem I er, og hvad I vil. Derfor har vi sammensat et skoleår, hvor du kan prøve dine fremtidsmuligheder af og udvikle dig personligt, så du kan blive klogere på det hele – og på dig selv.

 

Udvikling og afklaring på 10CV

10CV’s sporuger er vores måde at komme i brobygning på. Det spor, du melder dig ind på, er det hold, du kommer til at følges med i sporugerne. Det er altså velkendte kammerater fra 10CV, du kommer i brobygning med.

Underviserne fra 10CV vil i disse uger have snor i jer. Der vil være forberedelse, inden I skal afsted. Imens I er væk, vil vi holde styr på fravær og fremmøde ude på uddannelserne. Når I er kommet hjem igen, skal I reflektere over jeres nye erfaringer.

I undervisningen på sporene her på 10CV vil vi arbejde med temaer, som peger ind i den faglighed og det miljø, I vil opleve i brobygningen på ungdomsuddannelserne. På den måde kommer det hele til at hænge sammen, og formålet er, at du i sidste ende bliver mere afklaret om din fremtid.

Karrieredag på Grundfos
Der er mange veje til uddannelse og job. Ungdomsuddannelserne bliver besøgt i brobygningsugerne, men karrieredagen på Grundfos giver et helt anderledes indblik i de (vilde) job- og karrieremuligheder, der findes lige her i nærheden.

Karrieredagen er en øjenåbner for mange 10CV-elever. Du vil opdage, at der ofte findes flere veje til drømmejobbet, end du måske forestillede dig.

Karrieredagen ligger i januar, så der er masser af inspiration at tage med hjem til din OSO-opgave – eller din fremtid.

Det skete for tidligere 10CV-elev William Dyrby Kristensen. For ham ændrede karrieredagen på Grundfos det hele. Læs hans historie her. (Åbner i nyt vindue. Læsetid: 3 minutter)

Hvad er OSO?
I skoleårets andet halvår ligger den Obligatoriske Selvvalgte Opgave – OSO. Som navnet antyder vælger du selv emnet for opgaven, der skal handle om dit karriereønske.
Opgaven afsluttes med et konkret produkt: En praktisk/fysisk fremvisning, der kan være alt fra udstillinger og smagsprøver til frisørarbejde og events. Det afhænger af opgavens emne.
Du bliver bedømt med karakter ud fra produkt, fremlæggelse og selve arbejdsprocessen.

OSO-opgaven skal indeholde:
– Emnevalg
– Problemformulering
– Brug af kilder og materialevalg
– Fremstilling af produkt
– Fremlæggelse

10CV-vejlederne hjælper dig til at træffe det rigtige valg af ungdomsuddannelse. Igennem de mange aktiviteter omkring uddannelsesafklaring (som OSO og brobygningsugerne) sporer du dig ind på fremtiden efter 10. klasse. Du kan desuden få hjælp af uddannelsesvejlederne til at blive afklaret. Som forældre til elever på 10CV bliver I via Aula også orienteret om den række af vejledningsaktiviteter, eleverne får i 10. klasse.

Som elev vil du møde uddannelsesvejlederne flere gange i løbet af skoleåret, måske i forbindelse med:

– Praktik: Der er mulighed for praktik på Grundfos og individuel praktik efter aftale med vejleder.
– De fire ugers brobygning.
– Der er desuden gruppevejledningssamtaler for uafklarede unge og individuelle vejledningssamtaler for ikke-uddannelsesparate unge.

Vejledere på 10CV

Tina Munch Søndergaard
Tlf: 3085 8905
Mail: tfs@jobcenterviborg.dk

Torben Ringgaard Svendsen
Tlf: 8787 4440
Mail: tors@jobcenterviborg.dk

Nyttige links

Uddannelsesguiden

Dannelse … Hvad er det?
Måske har du hørt lærere tale om dannelse. Men hvad er dannelse egentlig, og hvad skal du bruge det til?

På 10CV tænker vi dannelse ind i alt, hvad vi laver, uanset om det er den daglige brunch, vores særlige aktiviteter eller måden, vi underviser på. Og det er der en grund til.

I gamle dage var dannelse i folkeskolen en form for opdragelse. Man skulle lære at vise respekt for læreren og blive et godt og retskaffent, kristent menneske.

I dag mener vi noget andet, når vi siger dannelse. Det handler i højere grad om jeres udvikling. At forstå, hvad et fællesskab er – både de nære fællesskaber med dine venner, men også de større: klassen, skolen, klubben og landet, du bor i.

Når du rigtigt forstår, at fællesskab er kunsten at løfte i flok og samtidig give plads til hinanden, så er der mange andre ting, der falder på plads. Så får du øje på, hvad du selv har fået af fællesskabet – og måske også, hvad du kan bidrage med. Du forstår betydningen af hensyn, af at modtage og bidrage, og måske begynder din egen rolle at træde tydeligere frem. Hvem er du selv, og hvad kan du tilføre?

Vi er nemlig noget i kraft af hinanden, og det ligger der både modenhed og udvikling i at opdage. Derfor er dannelse en gennemgående del af livet på 10CV. Fordi dannelse er udvikling.

 

Projektorienteret undervisning
Det er vores ambition på 10CV at bidrage til at skabe livsduelige unge mennesker, som er klar til ungdoms- og voksenlivet.

Som en rød tråd igennem hele skoleåret arbejder vi derfor under overskriften ”Det hele menneske.” Det kan handle om alt fra miljøbevidsthed til velgørenhed eller hjælpearbejde. Pointen er, at I i fællesskab arbejder for et mål, der ligger uden for jer selv.

I den slags projekter er der selvfølgelig en masse læring om, hvordan verden hænger sammen, men det vigtigste er den oplevelse, I får af at stå sammen om et højere formål. Fornemmelsen af at kunne nå langt, fordi I er fælles om det – og gøre det for andre.

På 10CV arbejder vi med jeres mindset – eller tankesæt. Det kan I faktisk bruge til at blive bedre til at lære og trives.

I er unge i en tid, hvor præstation fylder meget i kulturen. Måske oplever I, at jeres omgivelser er særligt interesserede i præstationer og karakterer, og så bliver det almindeligt, at I sammenligner jer med andre og agerer i dagligdagen ud fra et mål om at præstere så godt som muligt.

Måske oplever I reaktioner som:
– at I føler, at kun topkarakterer er godt nok
– at I har en konstant følelse af, at der er noget, I bør gøre bedre

Dette fokus kan give problemer i forhold til jeres indlæring og jeres trivsel. På 10CV arbejder vi med, hvordan vi kan lære at trives bedre i den herskende præstationskultur.

Mindset/tankesæt
Vi tager udgangspunkt i undersøgelser fra den amerikanske forsker og psykolog Carol Dweck fra Stanford University. Gennem sin forskning har hun påvist, at vores selvopfattelse (for eksempel tanker om egne evner og intelligens) har afgørende betydning for, hvordan man håndterer udfordringer og dermed for, hvordan man klarer sig uddannelsesmæssigt.

Hun har fundet bevis for, at mennesker kan siges at have ét af to mindset: Enten et overvejende ´fastlåst tankesæt’ eller et overvejende ‘udviklende tankesæt’.

Udviklende tankesæt
Folk med et udviklende tankesæt ser deres evner og intelligens som en fleksibel størrelse, der kan øges gennem træning. De tænker for eksempel “Jeg kan ikke – endnu” eller “Udfordringer udvikler mig”.

Fastlåst tankesæt
Personer, der har et fastlåst tankesæt, ser deres evner, intelligenser og talenter som en rimelig stabil egenskab. De tænker for eksempel “Jeg kan ikke” eller “Jeg er jo god, så jeg burde klare denne opgave godt – også uden indsats”.

Godt at vide om mindset/tankesæt
– Vi har alle en blanding af et fastlåst og et udviklende mindset.
– Mennesker med et overvejende udviklende mindset klarer sig bedre, trives bedre og er mere motiverede for at lære.
– Vores mindset kan ændres, hvis vi selv arbejder på det.
– Miljøet og vores omgivelser spiller en stor rolle for, hvordan vores mindset udvikles.

Hvad kan mindset/tankesæt så hjælpe med?
– Ved at fokusere på mindset, kan vores fokus flyttes fra en præstationskultur mod en læringskultur.
– I en læringskultur giver vi plads til fejl og fokuserer på, hvad vi kan lære af de processer og præstationer, der ikke gik, som vi forventede.
– Forskning viser, at de personer, der tør at være i processen og lære af deres fejl, har en større indre motivation i forhold til de opgaver, de kaster sig over.

På 10CV arbejder vi med træning af jeres mindset på følgende måder:
– Selvrefleksion i undervisningen. Brug jer selv. Stil spørgsmål, prøv noget af.
– Respons: Hvad kan I arbejde med til næste gang? Giv hinanden feedback.
– Hjælp hinanden. Lær af mennesker omkring jer. Vær nysgerrig på deres viden.
– Vær ikke bange for at begå en fejl. Se det som en mulighed for at lære nyt.
– Vanebrydning. Reflekter over jeres vaner. Er nogle uhensigtsmæssige i forhold til jeres læring?