fbpx

Faglighed, udvikling og afklaring

Vi ved godt, at en faglig opgradering er vigtig for nogle af vores elever. Vi ved også, at modenhed og afklaring er mindst lige så vigtige parametre at opgradere, så fremtiden kan få den helt rigtige begyndelse.

Derfor har vi sammensat et skoleår, der vægter jeres personlige udvikling, jeres faglige udvikling og jeres erfaring, så I kan blive klogere på det hele – og på jer selv – inden de store valg skal tages og fremtiden kan begynde. Læs her om, hvilke metoder vi bruger – og hvad I har at glæde jer til.

Projektorienteret undervisning

Det er vores ambition på 10CV at bidrage til at skabe helstøbte og livsduelige unge mennesker, som er klar til ungdoms- og voksenlivet.

Som en rød tråd igennem hele skoleåret arbejder vi derfor under overskriften ”Det hele menneske.” Projektet kan variere og handle om alt fra miljøbevidsthed til velgørenhed eller hjælpearbejde. Pointen er, at I i fællesskab arbejder hen imod et mål, der ligger uden for jer selv.

Der er selvfølgelig en masse læring og undervisning at hente i den slags projekter, for hvordan hænger verden sammen? Dertil kommer den oplevelse, I får af at stå sammen om et højere formål. Fornemmelsen af at kunne nå langt, fordi I er fælles om det – og gøre det for nogen andre.

På 10CV arbejder vi med jeres mindset – eller tankesæt. Det kan I faktisk bruge til at opnå bedre læringsstrategier og bedre trivsel.

Når samfundet og vores skole- og uddannelsessystemer fremmer en præstationskultur, hvor elever især møder interesse fra omgivelserne i forhold til karakterer, så bliver det almindeligt, at I sammenligner jer og agerer i dagligdagen ud fra et mål om at præstere så godt som muligt.

Måske oplever I reaktioner som:
– at I føler at kun topkarakterer dur
– at I har en konstant følelse af, at der er noget, der kan gøres bedre

Dette fokus kan give problemer i forhold til jeres indlæring og jeres trivsel. På 10CV arbejder vi med, hvordan vi kan lære at trives bedre i den herskende præstationskultur.

Mindset/tankesæt
Vi tager udgangspunkt i undersøgelser fra den amerikanske forsker og psykolog Carol Dweck fra Stanford University. Gennem sin forskning har hun påvist, at vores selvopfattelse (for eksempel tanker om egne evner og intelligens) har afgørende betydning for, hvordan man håndterer udfordringer og dermed for hvordan man klarer sig uddannelsesmæssigt.

Hun har fundet bevis for, at mennesker kan siges at have ét af to mindset: enten et overvejende ´fastlåst tankesæt’ eller et overvejende ‘udviklende tankesæt’.

Udviklende tankesæt
Folk med et udviklende tankesæt ser deres evner og intelligens som en fleksibel størrelse, der kan øges gennem træning. De tænker for eksempel “Jeg kan ikke – endnu” eller “Udfordringer udvikler mig”.

Fastlåst tankesæt
Personer, der har et fastlåst tankesæt, ser deres evner, intelligenser og talenter som en rimelig stabil egenskab. De tænker for eksempel “Jeg kan ikke” eller “Jeg er jo god, så jeg burde klare denne opgave godt – også uden indsats”.

Godt at vide om mindset/tankesæt
Vi har alle en blanding af et fastlåst og et udviklende mindset og det vil formentlig altid være sådan
– Mennesker med et overvejende udviklende mindset klarer sig bedre, trives bedre og er mere motiverede for at lære
– Vores mindset kan ændres og vi kan selv gøre meget
– Miljøet og vores omgivelser spiller en stor rolle for, hvordan vores mindset udvikles.

Hvad kan mindset/tankesæt så hjælpe med?
– Ved at fokusere på Mindset, kan fokus flyttes fra en præstationskultur mod en læringskultur
– I en læringskultur giver vi plads til fejl og fokuserer på, hvad vi kan lære af de processer og præstationer, der ikke gik, som vi forventede
– Forskning viser, at de personer, der tør at være i processen og lære af deres fejl, har en større indre motivation i forhold til de opgaver, de kaster sig over.

På 10CV arbejder vi med træning af jeres mindset på følgende måder:
– Selv-refleksion i undervisningen. Brug jer selv. Stil spørgsmål, revurder, prøv noget af
– Respons – og hvad kan I arbejde med til næste gang. Giv hinanden feedback
– Hjælp hinanden. Lær af mennesker omkring jer. Vær nysgerrig på deres viden
– Lav fejl. Vær ikke bange for at begå en fejl. Se det som en mulighed for at lære nyt
– Vanebrydning. Reflekter over jeres vaner. Er nogle uhensigtsmæssige i forhold til jeres læring?

Hvad er OSO?

I skoleårets andet halvår ligger den Obligatoriske Selvvalgte Opgave – OSO. Som navnet antyder, vælger du selv emnet for opgaven, der tager udgangspunkt i dit karriereønske.
Opgaven afsluttes med et konkret produkt – en praktisk/fysisk fremvisning, der kan være alt fra udstillinger og smagsprøver til frisørarbejde og events – afhængig af opgavens emne.
Du bliver bedømt med karakter ud fra produkt, fremlæggelse og selve arbejdsprocessen.

OSO-opgaven skal indeholde:
– Emnevalg
– Problemformulering
– Brug af kilder og materialevalg
– Fremstilling af produkt
– Fremlæggelse

Her kan I se sammenhængen mellem det spor, I melder jer på og de uddannelser, I vil komme til at besøge i Spor-ugerne. (Der kan ske ændringer fra år til år.)

10CVs Spor-uger er vores måde at komme i brobygning på. Det spor, I melder jer ind på, er det hold, I kommer til at følges med i brobygningsugerne (Spor-ugerne). Det er altså velkendte kammerater fra 10CV, I kommer i brobygning med.

Underviserne fra 10CV vil i disse uger have snor i jer elever. Der vil være forberedelse inden I skal afsted. Imens I er væk, vil vi holde styr på fravær og fremmøde ude på uddannelserne. Når I er kommet hjem igen, skal I reflektere over – og konkludere på jeres nye erfaringer.

I undervisningen på sporene her på 10CV, vil vi arbejde med temaer, som peger ind i den faglighed og det miljø, I vil opleve i brobygningen på ungdomsuddannelserne. På den måde vil det hele komme til at hænge sammen og formålet er, at I i sidste ende bliver mere afklaret med jeres fremtid.

10CV-vejlederne hjælper jer til at træffe det rigtige valg af ungdomsuddannelse. Igennem de mange aktiviteter omkring uddannelsesafklaring (som OSO og brobygningen) sporer I jer ind på fremtiden efter afslutningen på 10. klasse. I kan desuden få hjælp af UU-vejlederne til at blive afklaret. Som forældre til elever på 10CV bliver I via Forældreintra også orienteret om den række af vejledningsaktiviteter, eleverne får i 10. klasse.

Som elever vil I møde UU-vejlederne flere gange i løbet af skoleåret, måske i forbindelse med:

– UU-messen i september
– Praktik: Der er mulighed for praktik på Grundfos og individuel praktik efter aftale med vejleder
– De fire ugers brobygning
– Der er desuden gruppevejledningssamtaler for uafklarede unge og individuelle vejledningssamtaler for ikke-uddannelsesparate unge.

Vejledere på 10CV

Tina Munch Søndergaard
Tlf: 3085 8905
Mail: tfs@jobcenterviborg.dk

Torben Ringgaard Svendsen
Tlf: 8787 4440
Mail: tors@jobcenterviborg.dk

Nyttige links

Uddannelsesguiden

UU Viborgs hjemmeside