fbpx

Vision og værdier

Viborg Ungdomsskole skal være et motiverende og tidssvarende læringsmiljø, der gennem fællesskab skaber engagerede unge, som udnytter deres fulde potentiale.

 

Vi arbejder ud fra disse værdier:

Ungdomsskolen ser, at mødet med det, der er forskelligt fra en selv, er udviklende.
Gennem inkluderende fællesskaber skabes et betydende ungemiljø.
På Ungdomsskolen respekterer vi forskelligheden, men accepterer ikke alt.
Ungdomsskolen tilbyder mangfoldige læringsmiljøer.

På Ungdomsskolen er der respekt for- og anerkendelse af hinanden.
Miljøet på Ungdomsskolen bygger på ligeværdige relationer.
På Ungdomsskolen gør vi os umage med at være tydelige i kommunikationen, og vi gør det, vi siger. Vi har fokus på sagen, og vore handlinger bygger på saglighed og sund fornuft.

På Ungdomsskolen agerer vi kompetent i alle situationer.
Vi arbejder professionelt i forhold til at udvikle elevens fulde potentiale.
Medarbejderne er udviklingsorienterede og det tilstræbes, at alle har tidssvarende kompetencer.

På Ungdomsskolen tør vi sætte os selv i spil og vise, at vi ikke er ufejlbarlige.
Vi er pædagogiske og didaktiske entreprenører, og har mod til at være innovative.
På Ungdomsskolen tydeliggør vi både vore succesoplevelser og vore udfordringer.

Gennem koordinering og tværfagligt samarbejde skaber vi sammenhæng for børn, unge og deres familier i hele Viborg Kommune.

Læs om Viborg Kommunes styringsmodel Sammenhængmodellen ved at klikke her.

Sammen arbejder vi ud fra de fire syn, som I kan læse mere om ved at klikke her.

Desuden bygger vores daglige arbejde på Viborg Kommunes ledelsesgrundlag og MED-aftaler.
Disse kan rekvireres ved at kontakte Viborg Ungdomsskoles kontor på tlf. 8787 1900.