fbpx

Vision og værdier

Viborg Ungdomsskole er et videns- og kraftcenter for ungdommen i Viborg Kommune. Vi skaber fællesskaber på tværs af hele kommunen, og gennem viden, læring, dannelse og oplevelser skaber vi trivsel og engagerede unge, som udnytter deres fulde potentiale.

 

Vi arbejder ud fra disse værdier:

Vi ser, at mødet med det, der er forskelligt fra en selv, er udviklende. Gennem inkluderende fællesskaber og mangfoldige læringsmiljøer skabes et betydende ungemiljø.
På Ungdomsskolen respekterer vi forskelligheder, men accepterer ikke alt.

På Ungdomsskolen er der respekt for og anerkendelse af hinanden.
Miljøet på Ungdomsskolen bygger på ligeværdige relationer.
Vi gør os umage med at være tydelige i vores kommunikation, og vi gør det, vi siger. Vi har fokus på sagen, og vore handlinger bygger på saglighed og sund fornuft.

På Ungdomsskolen agerer vi kompetent i alle situationer.
Vi arbejder professionelt i forhold til at udvikle de unges fulde potentiale.
Medarbejderne er udviklingsorienterede, og vi tilstræber, at alle ansatte har tidssvarende kompetencer.

På Ungdomsskolen tør vi sætte os selv i spil og vise, at vi ikke er ufejlbarlige.
Vi er pædagogiske og didaktiske entreprenører, og vi har mod til at være innovative.
På Ungdomsskolen tydeliggør vi både vores succesoplevelser og vores udfordringer.

Gennem koordinering og tværfagligt samarbejde skaber vi sammenhæng for børn, unge og deres familier i hele Viborg Kommune.

Læs om Viborg Kommunes styringsmodel Sammenhængmodellen ved at klikke her.

Sammen arbejder vi ud fra de fire syn, som I kan læse mere om ved at klikke her.

Desuden bygger vores daglige arbejde på Viborg Kommunes ledelsesgrundlag og MED-aftaler. De kan rekvireres ved at kontakte Viborg Ungdomsskoles kontor på tlf. 8787 1900