fbpx

Bestyrelsen for Viborg Ungdomsskole

Bestående af følgende medlemmer i perioden

1. januar 2018 til 31. december 2021

Medlem Kontakt Suppleant
Peter Ruby, formand 

Udpeget af Viborg Byråd

Tlf. 2338 7474 

daylite.pr@gmail.com

Ejner Bank Andreasen 

ebafdf@gmail.com

Svend Præst, næstformand 

Repræsentant for Viborg-egnens erhvervsråd

Tlf. 3095 0220 

sagpraest@yahoo.dk

Poul Kibsgaard 

cramer-el@mail.dk

Marianne Aaris Andersen 

Udpeget af Viborg Byråd

Tlf. 3069 0056 

marianne.aaris.andersen@hk.dk

Karina Sørensen 

karinasoerensen.tjele@gmail.com

Knud K. Jensen 

Repræsentant for LO Viborg

Tlf. 2331 1165 

0311knj@danskmetal.dk

Bent S. Madsen 

 

Jannie Werge 

Repræsentant for skolebestyrelsesområde Nord

Tlf. 2395 0028 

janniewerge@gmail.com

Majbrit Nørgaard Christensen 

mnc@jobcenterviborg.dk

Jesper Skadhauge 

Repræsentant for skolebestyrelsesområde Øst

Tlf. 3062 4514 

jesper@skadhauge.dk

Majbrit Nørgaard Christensen 

mnc@jobcenterviborg.dk

Elsebeth Fly Larsen 

Repræsentant for skolebestyrelsesområde Vest

Tlf. 2060 7720 

elsebethfly@live.dk

Majbrit Nørgaard Christensen 

mnc@jobcenterviborg.dk

Jørgen Hede Sejbjerg 

Medarbejderrepræsentant for dagafdelingen

Tlf. 3056 9213 

joer2590@viborgskoler.dk

 
Michael P. B. Sørensen 

Medarbejderrepræsentant for fritidsafdelingen

Tlf. 2654 9704 

mikpbs69@hotmail.com

 
Lotte Thordal Poulsen 

Forældrerepræsentant for klubberne

lottethordal@gmail.com 

 

 
Peter Nielsen 

Medarbejderrepræsentant for klubberne

pni@viborg.dk 

 

 
Rasmus Haupt Dybkjær 

Repræsentant for Viborg Ungdomsråd

rdybsen@gmail.com 

 

 
Kathrine L. G. Andersen 

Elevrepræsentant for 10. klasse

kathrinelga@hotmail.com 

 

 
Felippa Anna K.B.M. Rohde 

Elevrepræsentant for fritidsafdelingen

felippabadenrohde@gmail.com 

 

 
Kurt Vestergaard 

Ledelsesrepræsentant

Tlf. 8787 1910 

kuv@viborg.dk

 
Jesper Bennetsen 

Ungdomsskoleleder

Tlf. 8787 1901 

jben@viborg.dk