fbpx

Praktisk info

Er der informationer, der mangler?
Kontakt BBU-leder Roald Kiilerich på tlf. 2579 0791 / mail: robk@viborg.dk
eller kontoret på tlf. 8787 1905 / mail: sjes@viborg.dk

 

Værd at vide for elever og pårørende

1. lektion: kl. 8.00 – 8.45
2. lektion: kl. 8.45 – 9.30

Brunch og pause: kl. 9.30 – 9.55

3. lektion: kl. 9.55 – 10.40
4. lektion: kl. 10.40 – 11.25
5. lektion: kl. 11.25 – 12.10

Frokost: kl. 12.10 – 12.35

6. lektion: kl. 12.35 – 13.20
7. lektion: kl. 13.20 – 14.05
8. lektion: kl. 14.05 – 14.50

Al undervisning (også brunchen) er obligatorisk. Det vil sige, at man skal møde op. Når hver lektion begynder, vil læreren notere, om der er elever, der ikke er til stede, og fraværet vil blive indberettet til kommunen.

Ved sygdom skal eleven ringe ind til sygetelefonen om morgenen mellem
klokken 07.45 og 07.55 på tlf. 4068 4775

Det er ikke tilladt at ryge i skoletiden.

Uddannelsesvejlederen kan hjælpe eleven til at træffe det rigtige valg af ungdomsuddannelse.

Vejleder på BBU
Niels Svendsen
Tlf: 8787 4403
Mail: njs@jobcenterviborg.dk

Nyttige links

Uddannelsesguiden

Fremskudt socialrådgiver
Unge i faldende trivsel skal støttes så tidligt som muligt. Men hvordan?
Det kan være vanskeligt som lærer eller pårørende at vide, hvad der skal til for at få vendt en negativ tendens. Derfor har Viborg Ungdomsskole tilknyttet en fremskudt socialrådgiver. Her er det muligt for både forældre og unge at få råd og vejledning.

Forældre kan blive vejledt i forhold til at håndtere forældrerollen, barnets trivsel, skolegang, forandringer i familien mv.
Unge kan blive vejledt i at håndtere konflikter i hjemmet eller på skolen, skoletræthed, ensomhed mv.

Den fremskudte socialrådgiver har bredt kendskab til kommunens tilbud og viden om lovgivning inden for Børn & Unge. Den viden kan også indgå som en del af vejledningen for unge og forældre.

Tilbuddet om rådgivning og vejledning omfatter 3-5 samtaler, og I er velkomne til selv tage kontakt (klik her for mailadresse).

Det er også muligt for skolens personale omkring den unge at benytte sig af socialrådgiverens hjælp.

Bor eleven i Viborg Kommune og har mere end ni kilometer til skole?
Så får de gratis offentlig transport. Hør nærmere om reglerne for befordring på kontoret.

Med bussen? Tjek bustiderne her

Elever med bopæl i en anden kommune end Viborg afholder selv udgifterne til transport til og fra skolen.

Fylder eleverne 18 år inden eller imens de går på BBU, er de berettiget til at modtage SU.

Vil man have helt styr på fremgangsmåden, så spørg på kontoret.
For at få styr på regler og satser, så gå ind på su.dk under “Min SU”.

I selve undervisningen i Ungdomsskolen er det elevens/familiens egen ulykkesforsikring-/indboforsikring, der gælder.

Vedrørende dækning ved tilskadekomst på rejser
Skulle en elev komme til skade ved en aktivitet, er de ikke længere dækket af det gule sundhedskort i forhold til behandling og hospitalsophold. I stedet medbringes det blå EU-sygesikringskort, som giver samme rettigheder til sundhedsydelser som borger i det land, du rejser i (du kan bestille det blå EU-sygesikringskort på borger.dk).  Gennem skolens rejseforsikring er en eventuel syge-hjemtransport, sygeledsagelse og transport i forbindelse med tilkaldelse af forældre dækket.

Skolens forsikring er ikke en sygeforsikring. En sådan kan skolen ikke tegne. Her er det jeres egen forsikring, der gør sig gældende. Altså er der ingen erstatning for eventuelle mén i skolens forsikring. Her står I således ikke anderledes, end hvis I tager til udlandet uden for skoleregi.

Samtykkeerklæring
På Viborg Ungdomsskole er brug af billeder er helt almindeligt. Det betyder også, at vi ikke altid behøver at få samtykke fra de personer, som vi tager billeder af. Derfor overvejer vi altid, hvordan billederne tages, og hvad de skal bruges til, så vi er sikre på, at vi overholder reglerne for samtykke.

Her kræves samtykke:
– Billeder af børn og unge under 18 år med en fremtrædende rolle på billedet.
– Hvis billedet bringes uden for skolens egne kanaler, for eksempel hvis de sendes til pressen eller bruges til markedsføring i for eksempel annoncer.

Vi bringer aldrig billeder, der udstiller eller krænker de fotograferede.

Børn og unge under 18 år kan ikke selv give samtykke. Det kræver underskrift fra forældre/værge.

Ønsker du at få et billede af dig selv fjernet fra en af Ungdomsskolens platforme, så kontakt Maiken Dyrvig på mmd@viborg.dk

Her kan du downloade en skabelon til et samtykke, som du kan rette til, så det passer til situationen. Print samtykket, få det skrevet under og indlever det til Maiken Dyrvig, mmd@viborg.dk

Hent samtykkeerklæring til fotos og video ved at klikke her

Oplysningspligt
Som offentlig institution har vi oplysningspligt. Det betyder, at vi skriftligt skal gøre opmærksom på, når vi fotograferer. Både i det daglige og ved større arrangementer. Ved samme lejlighed skal vi fortælle, hvordan vi behandler de personoplysninger, som et billede jo er.

Hent skabelon til oplysningspligten ved at klikke her