fbpx

Målsætning

Som institution i Viborg Kommune arbejder vi med sammenhængsmodellens fælles børnesyn: Alle børn og unge skal have lys i øjnene og mestre eget liv. Det er hovedmålsætningen.

På HU er den konkretiseret til disse punkter:

– At fastholde eleverne i undervisningen, så de bliver i stand til at gennemføre folkeskolens afgangsprøver og kvalificere og motivere dem til videre uddannelse.

– At eleverne enten udsluses til folkeskolens almenområde eller ungdomsuddannelse eller indgår i aktiviteter sammen med 10CV.

– Opmærksomhed på de elever, der ikke kommer regelmæssigt i skole eller er kommet hjem fra efterskole i utide, og at være en del af løsningen for dem.

– At følge og vejlede eleverne i overgangen efter HU, for eksempel til folkeskolens almenområde eller en ungdomsuddannelse.

Ovenstående punkter kræver, at hver enkelt elev opnår større trivsel og selvværd. Tryghed, tillid og tro på egne evner er derfor en stor del af vores målsætning for eleverne i HU. Måske den største. Det er den, der danner udgangspunkt for vores måde at møde eleverne på, de individuelle hensyn, vores metoder og vores fælles omgangstone.

Børnesyn
Viborg Kommunes fælles syn på børn og unge er kendetegnet ved:

– At børn og unge forventes at gøre det bedste, de kan. Det er de voksne, som kan skabe forandring.

– At børn og unge har både ret til og udvikles gennem aktiv deltagelse i sunde fællesskaber.

– At alle børn og unge har værdi og potentiale og skal blive så dygtige, de kan.

– At børn og unge skal selvstændiggøres til voksenlivet.