fbpx

FØLG OS

Interessefagene på 10CV

Et skoleår på 10CV er en kombination af spor, interessefag og de obligatoriske fag dansk, engelsk og matematik.
Interessefagene har til formål at give dig et varieret skema med fag, du interesserer dig for.

 

Boglige interessefag med prøve

Fysik/kemi

Overvejer du en uddannelse indenfor det naturvidenskabelige område? Kan du lide at undersøge ting og lave forsøg? Så er dette fag noget for dig. Vi vil i undervisningen komme bredt omkring i naturvidenskaben. Udgangspunktet vil være undersøgende og tage afsæt i din hverdag. Fysik/kemi udbydes som prøvefag og bygger ovenpå den undervisning, du har modtaget i 9. klasse. Det vil sige, at faget afsluttes med 10. klassesprøven (FP10), som er en mundtlig/praktisk prøve.

Eksempler på indhold:
LYS
– Hvad er lys? Farver, infrarødt og ultraviolet lys
– Bølgeteori: Konstruktiv og destruktiv interferens, Fotoner
– Additiv og subtraktiv farveblanding
– Bølgelængde i det det synlige lys
– Lysets brydning: Refleksion, Brydning, Total refleksion – Lyslederen
– Optik: Lysets vej igennem linser, Regnbuens farver

MADKEMI
– Intro til organisk kemi
– Kulhydrater: Mono-, Di- og Polysakkarider
– Fedt: Opbygning af fedt, Emulgatorer
– Protein: Aminosyrer

Tysk

I tysk arbejder vi både mundtligt og skriftligt. Du vil få bygget ovenpå den undervisning, du har modtaget i 9. klasse. Vi arbejder med at styrke dine kommunikative evner og gøre dig mere sikker i brugen af det tyske sprog, både mundtligt og skriftligt. Vi interesserer os for tysk sprog, tysk kultur og tysk historie, der kan være med til at give bedre evner til at klare dig i international og global sammenhæng. Tysk er et eksamensfag og afsluttes med den skriftlige og mundtlige 10. klasseprøve (FP10).

Fransk

Det er endnu ikke lykkedes at oprette faget fransk på 10CV, men vi håber det vil lykkes hvert år!

Faget forudsætter, at du har modtaget undervisning i 7. – 9. klasse. Vi arbejder med at styrke dine kommunikative evner både mundtligt og skriftligt. Vi interesserer os for fransk sprog, kultur og historie, der kan være med til at give bedre evner til at klare dig i international og global sammenhæng. Fransk er et eksamensfag og afsluttes med den skriftlige og mundtlige 10. klasseprøve (FP10).

Boglige interessefag uden prøve

Samfundsfag

Er du interesseret i, hvad der sker omkring dig, både tæt på og ude i verden? Kan du lide at sige din mening og diskutere? Så er samfundsfag sagen. Vi kommer bredt omkring samfundsfaglige emner som politik, magt og beslutningsprocesser. Demokrati og økonomi. Produktion, arbejde og forbrug. Sociale og kulturelle forhold. Kultur og identitet. Undervisningen tager udgangspunkt i aktuelle nyheder.

Eksempler på emner i årsplanen:
– Den digitale borger
– Økonomi. Samfunds- og borgernær (ung) økonomi.
– Hvem gør hvad og hvorfor?
– My generation. Hører du til generation ”fucked up”?
– Demokrati og retsstat.
– Rettigheder og pligter.

Filosofi

Filosofi er et græsk ord, der betyder kærlighed til visdom. Alle mennesker kan filosofere. Måske har du prøvet at sidde på en strand og se ud over havet, mens du tænkte på meningen med livet. Filosofi handler blandt andet om sådanne tanker. Om at undre sig, at tænke tanker, at stille spørgsmål, der ikke umiddelbart findes svar på.

I filosofi vil vi gerne vide så meget som muligt om et emne. Vi vil se på emner med overskrifter som Etik og moral, Det gode liv og De gamle grækere. I faget filosofi er der tid til og mulighed for fordybelse i nogle emner, der optager dig som ung i verden.

Eksempel på emner i årsplanen:
– Introduktion: Brug filosofien
– Introduktion til de gamle grækere
– Hvad siger de kloge?
– Etik og moral
– Det gode liv
– Kys livet
– Hvordan skal det nu forstås?

Psykologi

Psykologi betyder “læren om sindet”. Det handler om sammenhængen mellem det, der foregår oppe i hovedet og den adfærd, der udvises. Faget giver indsigt i forskellige teorier om grundlæggende psykologi. Vi skal lære at analysere mennesker gennem forskellige cases og eksempler, der passer ind under det, vi arbejder med. Derudover skal vi diskutere og debattere forskellige emner inden for psykologi. Gennem livet kommer alle mennesker ud for nogle ting, som kan være svære at forklare, hvorvidt det handler om kærlighed, død, sygdom, livet, venner og meget andet. Vi søger psykologiens svar på disse forhold.

X-matematik

Du skal vælge ekstra matematik, hvis du har faglige huller og gerne vil være bedre til matematik. Vi arbejder med at genfinde lysten til og troen på faget. Vi afprøver nye læringsformer for at styrke din forståelse, men vi ved også, at matematik kræver megen træning. Du kan være med til at vælge emner, så du får trænet det, som netop du har brug for. Vi arbejder bl.a. med talforståelse, de fire regningsarter, procent, ligninger m.m.

Eksempel på indhold:
– Analog geometri
– Procentregning og de andre færdigheder
– Forstå din problemregning

X-engelsk

Der er mulighed for at vælge ekstrafag i engelsk, hvis du har store faglige huller og føler dig meget udfordret både mundtligt og skriftligt. Hvis du vælger X-fag, skal du være indstillet på at lægge en ekstra indsats i det, du synes er svært. Ekstra engelsk kan indeholde små kurser inden for faget, så du får trænet det, som netop du har brug for. En faglig test vil danne grundlag for holddelingen.

Eksempel på indhold:
– Øve mundtlighed
– Øve at turde sige noget på engelsk
– Præsentationer
– Oplæsning
– Ordklasser
– Sætningsopbygning
– Ordforrådstilegnelse
– Støtte op om pensum på klassen
– Støtte til afleveringsopgaver

X-dansk

Der er mulighed for at vælge ekstrafag i dansk, hvis du har store faglige huller og føler dig meget udfordret både mundtligt og skriftligt. Hvis du vælger X-fag, skal du være indstillet på at lægge en ekstra indsats i det, du synes er svært. Ekstra dansk kan indeholde små kurser inden for faget, så du får trænet det, som netop du har brug for. En faglig test vil danne grundlag for holddelingen.

Eksempel på indhold:
– Mundtlighed – at deltage i undervisningen
– Oplæsning
– Ordklasser – Bøjning af forskellige ordklasser
– Morfemer (orddannelse)
– Tegnsætning
– Brugen af ordbog
– Læsehastighed og læsestrategier
– CD-ord og andre hjælpemidler
– Layout og genrer
– Arbejde med de tre dele af den skriftlige prøve

Studietid

Tid, ro og rum til faglig fordybelse. Det kan være i de obligatoriske fag dansk, engelsk og matematik. Du får i faget mulighed for at sætte dine studiekompetencer i spil, idet du selv planlægger din tid i faget ved at udarbejde en kalender med planer for, hvad du skal arbejde med. Der er også mulighed for at lave lektier og afleveringer, som du kan få hjælp til. Vi kan også give mulighed for at lære/bruge digitale hjælpemidler, som kan understøtte din læring.

Tiden er din egen. Brug den med omhu!

(Bemærk! – Har du brug for ekstra træning i fagene dansk, engelsk og/eller matematik, skal du vælge X-fag)

Eksempel på en kalender til studietid:
– PowerPoint: Præsentation af mig selv med lyd og billeder
– Engelsk aflevering med træning af ordstilling. Jeg træner på www.sproglinks.dk
– www.Indidansk.dk :Jeg skal lære siden at kende og fordybe mig i brugen af den i forhold til analyse af et kunstbillede.
– Træne nutids-r på www.dansk.gyldendal.dk. Derefter vækst i matematik.
– Engelsk oversættelse med træning af kongruens.
– Novellelæsning/hovedværkslæsning til dansk
– Matematik: 2. gradsligninger og jeg skal sætte mig ind i kommateringsregler

Dansk som andetsprog (DSA)

Faget DSA er et tilbud til dig, der har brug for et særligt fokus på dansk sprogtilegnelse og sproglig udvikling.

Det kræver masser af øvelse at lære et nyt sprog. Derfor udbydes faget i to moduler, og vi anbefaler, at du vælger begge

Undervisningen vil foregå på et lille hold, og den støtter op om udviklingen af det danske sprog i alle fagfaglige fag på 10CV. I faget undervises i udtale, læsning, grammatik og skriftligt dansk. Indholdet tager udgangspunkt i dig, men er selvfølgelig også koordineret med årsplanerne i dansk, engelsk, matematik, fysik og tysk.

Sports- og motionsfag

Viborg Elite

Samarbejdet mellem Viborg Elite og 10CV, giver dig mulighed for at kombinere din sport og 10. klasse.
Du får alle fordelene ved en skræddersyet 10. klasse med sammenhold, oplevelser og personlig afklaring.  Du har de obligatoriske fag dansk, matematik, engelsk, fællestime, klassetid, LifeSkills og kan vælge blandt de øvrige interessefag.
Samtidig kan du dygtiggøre dig i din idræt. Du har to ugentlige morgentræningspas som koordineres med trænigen i din idrætsklub. Du får fire lektioner til fordybelse i eliteidræt, hvor du får styrket din viden om sundhed, ernæring, skadesforebyggelse, mental træning, kommunikation, samarbejde, mediehåndtering, doping, træningsplanlægning, mm. med det ene formål, at du skal blive bedre rustet til et liv med din idræt på eliteniveau.

Sport og action

Er du klar til at blive udfordret? Er du til nye udfordringer, grænseoverskridende oplevelser, outdoor aktiviteter, fart over feltet, action og anderledes sport? Du skal elske at bruge din krop og er ikke bange for udfordringer. Du vil stifte bekendtskab med en lang række aktiviteter, der udfordrer dig fysisk og mentalt, og derfor skal du kunne se en udfordring i anderledes og ukendte aktiviteter. Nogle af aktiviteterne er gennemgående, mens andre er engangsforløb.
Undervisningen kan blandt andet indeholde duatlon, orienteringsløb, klatring, vandpolo, kampsport, kørestolsbasket, kajak, adventure race, skydning, trial, mountainbike, svømning, yoga, spring, crossfit og bocart. Vi udbygger hele tiden med nye aktiviteter. Faget byder på mulighed for at træne de fysiske elementer, der gør dig parat til at møde udfordringerne. Blandt andet arbejder vi med balance, muskelstyrke, smidighed og kondition.

Eksempel på en årsplan:

Fitness for piger

God energi til resten af dagen er det, du får her. Faget er for alle piger, der har lyst til at komme i bedre form og blive lidt stærkere. Vi vil arbejde med forskellige former for træning af muskler, balance, smidighed og kondition igennem aktiviteter som cirkeltræning, stram op eller yoga.

Vi skal også ud af huset og prøve andre træningsformer, eksempelvis bikefit (spinning) eller træning i vand (svømning) Det vigtigste her er, at vi får sved på panden og har det sjovt.

Eksempler på aktiviteter:
– Cirkeltræning
– Crossfit
– Yoga
– Mindfullness
– Stram op
– Bikefit
– Bike and run
– Løb
– Evt. vandtræning/svømning

Fysisk træning for drenge

På dette hold mener vi det seriøst. Du bliver udfordret både fysisk og teoretisk. Fysisk igennem en række forskellige træningsformer. Teoretisk lærer du blandt andet om anatomi, konditions- og styrketræning. Det munder ud i, at du laver dit eget træningsprogram og får mulghed for at træne de andre på holdet.

Eksempler på indhold:
– Workout Of the Day (WOD)
– Fokus på de store muskelgrupper
– Kredsløbstræning
– Styrketræning
– Crossfit
– Cirkeltræning
– Løb
– Spinning
– TRX
– Bike N’Run
– Afspænding

Boldspil

Dette er faget, hvor du får stiftet bekendtskab med en bred vifte af boldspil. Det er muligt at deltage på valgfaget uanset niveau. Vi skal hygge os, få sved på panden og spille de spil, vi kender, men også stifte bekendtskab med nye og anderledes typer af boldspil. I løbet af året kommer vi til at spille mange af dem, vi kender som fodbold, håndbold og basketball. Men vi skal også stifte bekendtskab med rugby, ultimate, lacrosse og mange flere.

Eksempel på plan:
– Uge 35: Rugby/flagfootball
– Uge 36: Softball
– Uge 38: Ultimate
– Uge 39: Frisbee golf
– Uge 40: Fodbold
– Uge 43: Floorball
– Uge 44: Håndbold
– Uge 47: Basketball
– Uge 48: Volleyball
– Uge 49: Badminton

Dans og bevægelse

Dans og bevægelse er god energi, fed musik og lækre moves! I faget vil du blive introduceret til en bred vifte af dansens forskellige stilarter lige fra ballet og ”Vild med dans” til hiphop og jumpstyle. Sammen skal vi grine, svede, danse, koreografere og – vigtigst af alt – hygge os. Indholdet tilpasses deltagerne, så alle kan være med. Det er derfor ikke vigtigt, om du har prøvet at danse før.

Eksempel på plan:
– Uge 35: hiphop
– Uge 36: hiphop
– Uge 38: ballet
– Uge 39: ballet
– Uge 40: stomp
– Uge 43: ”Vild med dans”
– Uge 44: ”Vild med dans”
– Uge 47: koreografi
– Uge 48: koreografi
– Uge 49: koreografi

E-sport

Hvordan træner man, så man bliver god til e-sport? Hvad kræver det at forbedre sig? Faget e-sport giver dig blandt andet et øget kendskab og introduktion til taktiske muligheder i forskellige spilsituationer. Du lærer at tænke som en del af et hold, spille som en del af et hold og vinde som en del af et hold. Du får styrket dine fysiske evner og din reaktionsevne. E-sport handler også om det mentale og om kost.

Vi er omkring Counterstrike, Fortnite, Leauge Of Legends, Overwatch, Apex samt Rocket Leauge, men du er selvfølgelig med til at sætte dagsordenen!

Fodbold

Vi deltager i Viborgmesterskaberne, hvor udskolingselever fra Viborgs kommunale folkeskoler kan deltage. Vi spiller typisk 4-5 gruppekampe på et år, og hvis vi klarer os godt, er der også mulighed for to slutspilskampe. Vi vil træne én til to gange frem mod hver kamp. Træningen vil som udgangspunkt foregå i skoletiden i forbindelse med en valgfagsblok. Vi prøver at stille et hold på tværs i huset, så der vil også være spillere med fra nogle af de andre afdelinger på Ungdomsskolen. Det er vigtigt, hvis man vil deltage på skolefodboldholdet, at man selv følger op på undervisning man evt. er gået glip af på grund af træning og kampe.

Praktiske og kreative interessefag

LEGO

I dette valgfag arbejder vi med kreativitet, innovation, fordybelse og samarbejde. VI skal hen over valgfagsperiodens forløb bygge mosaikker, der repræsenterer forskellige miljøer.

Hver gang vil vi tage et tema op, f. eks. skov, horror, vand, land, luft, sygdom eller kemi. Herefter bygger vi en mosaik, der repræsenterer jeres syn på temaet. Hvert del-element repræsenterer et synspunkt, og mosaikken bliver en samlet illustration af synspunkter.

I vil i grupper samarbejde om byggeprocessen fra idé til færdigt produkt. Byggefasen indleder vi med en fælles brainstorm om emnet. I må også gerne søge inspiration på nettet.

Når idéen til projektet er på plads, leverer I en byggeplan/skitse, og så kan I begynde at bygge.

 

Mediefag

Velkommen til holdet, der gør dig i stand til at lave billeder og videoindhold, der skiller sig ud. Med mobilen i hånden tager vi billeder, optager video, klipper sammen, leger med lyssætning og lærer virkemidler så du til sidst kan lave visuelt materiale af høj kvalitet med redskaber, du har lige ved hånden.

Vi dykker også ned i indholdet og arbejder med budskabet. For hvad vil du egentlig fortælle med dit billede eller din video? Vi analyserer indhold fra de sociale medier – hvad er budskaberne og hvilke signaler sendes der? Hvordan får DU ideen til dit eget indhold og hvordan får du fortalt dit budskab på den helt rigtige måde og med de rigtige virkemidler? Mediefag indeholder storytelling, teknik, idéudvikling og analyse, der sammenlagt kan give dig et forspring på flere fronter end du tror.

Lektionerne vil indholde:
Introduktion til faget
– Hvad er mediefag?
– Forventningsafstemning

Idéudvikling
– Fra idé til storyboard
– Introduktion til ”Boksen”

Storytelling
– Hvordan fortæller man historier

Video og videoredigering
– Teori om video
– Træning i sekvensklip

Foto- og billedredigering
– Teori om fotografering
– Fotokonkurrencer

SoMe
– Hvilken historie fortæller du om dig selv?
– Hvad er lækkert, hvad er relevant, og hvad er ”og hvad så”-indhold?

Kunst og design

Faget er for dig, der interesserer dig for forskellige former for design og kunst, og  godt kan li’ at udtrykke dig på flere måder. Du kommer til at fordybe dig i arbejdet med forskellige temaer, og du er med til at bestemme, hvad vi arbejder med, og hvordan vi arbejder med det. Det er vigtigt, at du er åben for at udfordre dig selv og arbejde med det kreative på måder, du måske ikke kender. Faget afsluttes med dit eget projekt, hvor du selv vælger et område, du vil arbejde med.

Du kommer til at arbejde med både tegning og maleri lige fra abstrakt maleri og portrættegning til mixed media. Du vil få kendskab til forskellige teknikker, materialelære, farvelære, kunstnere, kunsthistorie og komme på besøg på et museum/galleri. Du bliver udfordres i at arbejde med collager, og der skal eksperimenteres med akrylmaling, oliekridt og andre spændende materialer. Der er også mulighed for at arbejde med arkitektur, designe dit eget tøj, lave re-design af brugsting, eller lave et projekt omkring en bestemt stil eller periode.

Eksempler på indhold:
– Mixed media (materialemix)
– Abstrakt maleri
– Kunsthistorie
– Re-design
– Collager
– Parafraser (kendte kunstværker)
– Arkitekturprojekt
– Museum/galleribesøg
– Design (tøj/møbler/brugsgenstande)
– Materialeworkshops

Tegning og maleri

Her får du mulighed for at prøve dine evner af inden for tegning og maleri. Du behøver ikke være god til at tegne og male, du skal bare kunne lide det.

Du kommer til at arbejde med forskellige materialer og redskaber, og du bliver introduceret til forskellige teknikker, så du kan lave spændende billeder og tegninger. Du bliver undervist i farvelære og får lidt at vide om kunsthistorie. Du får mulighed for at dygtiggøre dig og afprøve forskellige redskaber, materialer og teknikker. Blandt andet croquistegning (efter påklædt model), portrættegning, arkitekturtegning og collagekunst. Ved årets slutning får du mulighed for at lave dit eget projekt, hvor du selv vælger et område, du vil arbejde med.

Eksempler på indhold:
– Store kultegninger
– Ansigtets proportioner/portrætter
– Akvarelmaleri
– Farvelære
– Tegninger med pastelkridt
– Croquis (tegning efter påklædt model)
– Materialeworkshops
– Abstrakt maleri
– Stilleben v. staffeli (tegning af opstillinger)
– Tegning af skygger/detaljer mm.

Madværkstedet

På madværkstedet skal du lære at lave god og sund mad. Både noget, der kan laves hurtigt, og noget, der kræver god tid. Kunne det ikke være fedt at kunne lave en lækker middag, når kæresten kommer på besøg? Du skal også arbejde med alle de ting, der ligger uden om måltidet, for eksempel planlægning, indkøb, hygiejne, forbrug og økonomi. Der vil være rig mulighed for at få indflydelse på retterne.

Eksempler på temaer i undervisningen:

Mormortema
Her kommer vi vidt omkring i de gamle (retro) retter. Nogle få retter fornyer vi, andre bliver ved det gamle. Hvad med en gang karbonader eller brændende kærlighed? Så kan vi jo altid slutte af med en hjemmelavet citronmåne.

Sjove retter
Kylling i cola, tomatsuppe med popcorn eller en gang chokoladekage med rødbede.

Mad på SU
Lækker mad på lavbudget behøver ikke at være pasta med ketchup – med mindre vi laver ketchuppen selv. selvfølgelig.

Jul
Alt fra pebernødder til flæskesteg med hele svineriet. Vi laver det hele selv.

Forår/påske
Her kan vi komme til at stifte bekendtskab med forloren påskehare med sovs og forårslagkage.

10CV-band

På dette valghold vil vi først og fremmest spille og synge sammen med udgangspunkt i rockorkestrets instrumenter. Du behøver ikke at være en ørn til at spille – bare du har lysten og energien til musik. Hen ad vejen vil du lære at spille lidt på forskellige instrumenter, og du vil lære noget om, hvordan man bygger musisk sammenspil op fra grunden. Vi vil tage fat på både kendte og knap så kendte numre – måske spille dem for andre, når vi kan dem.

Eksempler på indhold:
– Sammenspil og samklang, hvordan?
– Hvad kan vi på de forskellige instrumenter?
– Gitte Triers ”rytmebox-system”
– Dit yndlingsnummer? Kan vi spille det?
– Rytmer, takter og toner.

En lille smule undervisning i at spille på instrumenter

Motor

Dette fag er for dig, der interesserer dig for biler og har lidt benzin i blodet. Måske ønsker du at blive mekaniker, og vil gerne prøve det af. I faget arbejder vi med adskillelse og miljøsikring af biler, herunder afmontering af motor og gearkasse. I løbet af året afprøver VI også dine evner på fire hjul – i en gocart!

Kreativt værksted

I det kreative værksted får du mulighed for at udleve og udforske dine kreative sider. Du kommer til at arbejde med mange forskellige materialer, og du vil få mulighed for at lære nogle grundlæggende teknikker inden for dekoration af æsker (decoupage), porcelænsmaling, smykkefremstilling, hobbybeton, origami (papirkunst), maleri/tegning, krympeplast mm. I det kreative værksted er det kun vores egen fantasi, der sætter grænser for, hvad vi kan arbejde med, og du er med til at bestemme, hvad det skal være.

Moduler
– Collage
– Decoupage (dekoration af æsker m.m.)
– Porcelænsmaling
– Skulpturprojekt
– Smykker
– Hobbybeton
– Minimalerier, de fire årstider
– Origami/pop-up-design (papirskulpturer)
– Papirblomster
– Genbrugskunst

Værkstedsfag

I dette fag arbejder vi med hænderne og med maskiner. Hovedsageligt er det med træ, men vi forventer, at du er åben for at anvende andre materialer. Vi sigter mod at realisere og producere dine ideer, men vil vægte give dig erfaringer indenfor forskellige håndværksfag.

Overvejer du en håndværksmæssig uddannelse? Fremtidens gode medarbejdere kan tænke nyt. De kan udvikle og iværksætte. Det er netop disse kompetencer, vi prøver at bevidstgøre om i dette fag.

Indhold:
– Innovation og nytænkning. Fra prototype til funktionelt produkt.
– Produktion og salg.
– Når håndværkeren arbejder. Opsætning af gipsvægge, lægning af trægulv, montering døre, karme, lister og meget mere.

Teater, drama OG MUSIK

Vi bliver sommetider fuldstændig revet med, når vi møder mennesker, der med både ord og bevægelser er i stand til at fortælle en historie. Som elev og studerende kan det også være godt at kunne lidt mere end ”bare” at lire teksten af. Vi har mange andre måder at kunne kommunikere på. Det kan du lære noget om – og lære at bruge det – i teater- og dramaværkstedet. Først og fremmest et det et værksted, hvor vi skal lære. Måske kan det også blive et værksted, hvor vi lærer andre noget ved at optræde med det, vi har lært.

Eksempler på indhold:
– At fortælle med ord og krop
– Kroppen som fortæller
– Fortælling og magi – stemmens pragt og magt
– Teaterfortællingens hemmeligheder
– Masker og kroppens muligheder

Måske ender det med, at vi viser, hvad vi kan

Pitstop

Dette er et interessefag for dig, der har lyst til at lære andre unge at kende, men synes, at det kan være svært i det daglige. Det er faget for dig, der gerne vil have hjælp til at udvikle dine sociale kompetencer.

I Pitstop vil vi skabe et rum sammen, hvor vi kan føle os trygge nok til at dele viden og udtrykke følelser, oplevelser og hemmeligheder, som vi måske aldrig før har delt med andre.
Vi vil lave forskellige aktiviteter og skabe oplevelser sammen, som I også har medindflydelse på. Faget er for både piger og drenge.

Eksempler på indhold:
– Velkommen + fagets indhold: vælg 3 historier: 2 sande, en falsk
– Samtale ud fra kort. Hvem kan I snakke længst tid med? En snak om smalltalk. Hvorfor er det svært?
– Medbring en ting, der betyder noget for dig
– Pandekage-/vaffelbagning
– Spilledag. Alle elever medbringer et brætspil
– Introvert/ekstrovert. Hvad er forskellen og hvordan arbejder man med sig selv?
– Besøg i byens genbrugsbutikker
– Besøg i Game Streetmekka
– Cafébesøg

Kor

Kom og syng! Man bliver glad af at synge og man oplever et dejligt fællesskab med hinanden, når man synger sammen. I dette valgfag skal vi synge mange forskellige genrer. Det bliver godt og blandet, og det kræver ikke kor-erfaring for at kunne synge med. Du behøver heller ikke være en sanglærke. Du skal blot have lysten til at synge.

Eksempler på indhold:
– Sange fra Dansk Sang/ Højskolesangbogen
– Rytmiske sange – tidens populære?
– Hvordan træner man stemmen?
– Flerstemmighed
– ….eller hva’ mæ’ den her….?

Testlab

Har du lyst til at stifte bekendtskab med programmering, produktion og teknologisk design?
Testlab er til dig, der er nysgerrig på ny teknologi. Her er der mulighed for at vi sammen udforsker, eksperimenterer, bygger, leger og bliver klogere på det teknologiske felt. Vi får adgang til en række digitale værktøjer som fx 3D printer, robotteknologi, microbit mm. Det betyder, at du, ud over at idéudvikle og innovere, også får kendskab til nye teknologier og prøver at skabe fysiske produkter i form af f.eks. prototyper.

Eksempler på indhold:
– Samarbejde med Viborg Biblioteks Testlab: 3D print, Vinylskærer, Lasercutter
– Microbit, Arduino: Dataopsamling, Bitbot/Robotwars
– Makey Makey
– Escaperooms med kodning
– Appudvikling