fbpx

10. klasse for tosprogede

10CV Sprog er et tilbud til dig, der har brug for et særligt fokus på dansk sprogtilegnelse og sproglig udvikling, og som ikke har bestået 9. klassesprøven i dansk.

Eleverne er fordelt på mindre hold og vil arbejde intensivt med det danske sprog i alle sammenhænge.

Målene er, at du bliver uddannelsesparat, at du får mulighed for at udvikle dine alsidige evner bedst muligt, at du udvikler din lyst til læring, og selvfølgelig at du får mulighed for at tage FS9/FS10 eller optagelsesprøven til EUD.

Timefordelingen på 10CV Sprog vil se således ud:

Dansk: 12 lektioner om ugen
Matematik: 5 lektioner om ugen
Engelsk: 5 lektioner om ugen
Lifeskills: 2 lektioner om ugen
Fællestime: 1 lektion om ugen
Interessefag: Maks 10 lektioner om ugen

Du har dansk, engelsk, matematik og lifeskills med din stamklasse 10CV Sprog, mens valgfagene tages sammen med andre elever fra 10CV.

Derudover vil der i 10CV Sprog være særlige uger med brobygning, tema-undervisning, uddannelse- og jobundervisning samt mulighed for praktik. Alt sammen med det formål at styrke dig i forhold til dine fremtidige uddannelsesmuligheder.

Du indstilles til 10CV Sprog via din nuværende skole.

Hent brochuren for 10CV Sprog her