fbpx

Praktisk info

Her kan du læse alt, hvad du har behov for at vide om, hvor gammel du skal være, pris, transport, forsikringer og andet godt.

Er der oplysninger, du ikke kan finde her, er du velkommen til at kontakte kontoret på tlf. 8787 1904.

Fritidsafdelingen laver hold, ture og arrangementer for alle unge i Viborg Kommune fra 7. klasse til 18 år. Vi har enkelte hold, hvor du skal have en bestemt alder, for eksempel studieture og motorhold, men så står det oplyst under holdet på hjemmesiden.

Det er gratis, med mindre du får andet at vide. Vi har enkelte hold med dyre materialer, ture, rejser og kørekort med brugerbetaling.

Har du mere end syv kilometer til dit fritidshold, kan du få dækket dine udgifter til transport, når holdet er berettiget til refundering. Det er de hold, som varer en halv eller hel sæson. Uanset om du tager bussen eller kører selv, skal du udfylde det refunderingsskema, som ligger herunder, og aflevere det til din underviser.

Knallert- og Førstehjælpsundervisning varer ikke en halv eller hel sæson, og er derfor ikke berettiget.

Har du spørgsmål til transport, er du velkommen til at kontakte den ansvarlige projektleder for det hold, du går på.

Link til Midttrafik

Refunderingsskema

Husk at skrive på din uddannelsesplan, at du har fuldført hold i Ungdomsskolen. Det er vigtigt, uanset om du vil vise, at du har forsøgt at blive bedre til matematik, engelsk og tysk, eller at du måske har udviklet dine evner inden for tegning eller motor.

At du møder op hver gang – og giver underviseren besked, hvis du ikke kan komme. Vi sender dig en besked, hvis holdet er aflyst, så husk at opdatere dit mobilnummer.

Har du fortrudt, at du har tilmeldt dig et hold, kan du melde fra igen ved at sende en mail. Er det et betalingshold, er det nogle gange muligt, at du kan få pengene igen. Under alle omstændigheder skal du sende en mail til vores sekretær Sabine på sjes@viborg.dk

Viborg Kommune og Viborg Ungdomsskole har ikke tegnet ulykkesforsikring for børn og unge i institutioner, dagpleje og skoler. Det er derfor din egen ulykkesforsikring, der skal dække, hvis du kommer til skade i forbindelse med en aktivitet i Ungdomsskolen. Dette gælder også indboforsikring ved skader på dine ting.

Vedrørende dækning ved tilskadekomst på studierejser til udlandet:

Skulle du blive syg eller komme til skade på en studierejse, er du ikke dækket af det gule sundhedskort i forhold til behandling og hospitalsophold. I stedet skal du medbringe det blå EU-sygesikringskort. Det giver de samme rettigheder til sundhedsydelser som for borgere i det land, du rejser i.
(Det blå EU-sygesikringskort kan bestilles på borger.dk)

Gennem skolens rejseforsikring er en eventuel syge-hjemtransport, sygeledsagelse og transport i forbindelse med tilkaldelse af forældre dækket.

Skolens forsikring er ikke en sygeforsikring. En sådan kan skolen ikke tegne. Her er det jeres egen forsikring, der gælder. Altså er der ingen erstatning for eventuelle mén i skolens forsikring. Her står I således ikke anderledes, end hvis I tager til udlandet uden for skoleregi.

Samtykkeerklæring
På Viborg Ungdomsskole er brug af billeder er helt almindeligt. Det betyder også, at vi ikke altid behøver at få samtykke fra de personer, som vi tager billeder af. Derfor overvejer vi altid, hvordan billederne tages, og hvad de skal bruges til, så vi er sikre på, at vi overholder reglerne for samtykke.

Her kræves samtykke:
– Billeder af børn og unge under 18 år med en fremtrædende rolle på billedet.
– Hvis billedet bringes uden for skolens egne kanaler, for eksempel hvis de sendes til pressen eller bruges til markedsføring i for eksempel annoncer.

Vi bringer aldrig billeder, der udstiller eller krænker de fotograferede.

Børn og unge under 18 år kan ikke selv give samtykke. Det kræver underskrift fra forældre/værge.

Ønsker du at få et billede af dig selv fjernet fra en af Ungdomsskolens platforme, så kontakt Maiken Dyrvig på mmd@viborg.dk

Her kan du downloade en skabelon til et samtykke, som du kan rette til, så det passer til situationen. Print samtykket, få det skrevet under og indlever det til Maiken Dyrvig, mmd@viborg.dk

Hent samtykkeerklæring til fotos og video ved at klikke her

Oplysningspligt
Som offentlig institution har vi oplysningspligt. Det betyder, at vi skriftligt skal gøre opmærksom på, når vi fotograferer. Både i det daglige og ved større arrangementer. Ved samme lejlighed skal vi fortælle, hvordan vi behandler de personoplysninger, som et billede jo er.

Hent skabelon til oplysningspligten ved at klikke her

 

Ungdomsskolens Fritidsafdeling udarbejder tilbud til den åbne skole. Hvert år i marts sender vi to kataloger på gaden. Et med tilbud til lærerteams og et med valgfagstilbud til elever. Det hele har vi samlet i en afdeling for sig. Du kan derfor finde både kataloger og nærmere information på den del af hjemmesiden, der er tilegnet Den Åbne Skole. Klik her, og kom godt frem.