fbpx

FØLG OS

Praktisk info

Her kan du læse alt, hvad du har behov for at vide om hvor gammel du skal være, pris, transport, forsikringer og andet godt.

Er der oplysninger, du ikke kan finde her, er du velkommen til at kontakte kontoret på tlf. 87871900.

Fritidsafdelingen laver hold, ture og arrangementer for alle unge i Viborg Kommune fra 7. klasse til 18 år. Vi har enkelte hold, hvor du skal have en bestemt alder, for eksempel studieture og motorhold, men det står under holdet på hjemmesiden.

Det er gratis, med mindre du får andet at vide. Vi har enkelte hold med dyre materialer, ture, rejser og kørekort med brugerbetaling.

Der kan være mulighed for at komme med i vores taxa/busordning. For at komme med i ordningen, SKAL man gå til tilmeldingssiden og tilmelde sig de hold, som hedder “Befordring”.

Refusion af befordringsudgifter

Har eleven mere end 7 kilometers transport, og findes der ikke en taxa/busordning, kan I få dækket nogle af jeres udgifter. Dette tilbud gælder kun de undervisningshold, som varer en halv eller hel sæson. (Dette gælder altså ikke for enkeltstående arrangementer og f.eks. knallertundervisning.)

Klarer I selv transporten, refunderer vi det, som svarer til, hvad det vil koste at tage de offentlige transportmidler pr. undervisningsaften. I det tilfælde skal I bruge skemaet som ligger længere nede på siden.

Har I spørgsmål til ordningerne kontaktes den leder, der kommer ud på den skole, eleven går på, eller skolens kontor.

Gl. Fjends Kommune: Kontakt Martin Trankjær (tlf. 2074 3282) for at høre nærmere om mulighederne for transport rundt i Gl. Fjends mandage og torsdage.

Link til Midttrafik

Refunderingsskema

Husk at skrive på din uddannelsesplan, at du har fuldført hold i Ungdomsskolen. Det er vigtigt, uanset om du så vil vise, at du har gjort et forsøg på at blive bedre til matematik, engelsk og tysk eller at du har udviklet dine evner indenfor tegning.

At du møder op hver gang, og at du giver underviseren besked, hvis du ikke kan komme. Vi sender dig en besked, hvis holdet er aflyst, så husk at opdatere dit mobilnummer.

Har du fortrudt, at du har tilmeldt dig et hold, kan du melde fra igen ved at sende en mail. Er det et betalingshold, er det nogle gange muligt, at du kan få pengene igen. Under alle omstændigheder skal du sende en mail til vores sekretær Benedikte på bwm@viborg.dk

Viborg Kommune og Viborg Ungdomsskole har ikke tegnet ulykkesforsikring for børn og unge i institutioner, dagpleje og skoler. Det er derfor din egen ulykkesforsikring, der skal dække, hvis du kommer til skade ifbm. en aktivitet i Ungdomsskolen. Dette gælder også indboforsikring ifbm. skader på dine ting.

Vedrørende dækning ved tilskadekomst på studierejser til udlandet:

Skulle en ung komme til skade ved en aktivitet, er de ikke længere dækket af det gule sundhedskort i forhold til behandling og hospitalsophold. I stedet medbringes det blå EUsygesikringskort, som giver samme rettigheder til sundhedsydelser som borger i det land, du rejser i (du kan bestille det blå EU-sygesikringskort på borger.dk). Gennem skolens rejseforsikring er en eventuel syge-hjemtransport, sygeledsagelse og transport i forbindelse med tilkaldelse af forældre dækket.

Skolens forsikring er ikke en sygeforsikring. En sådan kan skolen ikke tegne. Her er det jeres egen forsikring, der gør sig gældende. Altså er der ingen erstatning for eventuelle mén i skolens forsikring. Her står I således ikke anderledes, end hvis I tager til udlandet uden for skoleregi.

Som elev på – eller bruger af Ungdomsskolen vil man af og til opleve, at vi tager billeder eller optager video i forbindelse med vores undervisning og aktiviteter. Mange af disse billeder vil blive offentliggjort på hjemmesiden, sociale medier eller i trykt materiale. Det visuelle udtryk er en del af vores identitet på Ungdomsskolen og de unge synes ofte, at det er sjovt at se billeder fra den seneste fest eller weekendtur.

Til gengæld er vi fuldt bevidste om, at et billede og en video er et stykke persondata. Derfor tager vi ofte kun situationsbilleder. Altså billeder, der portrætterer en situation frem for en person. Situationsbilleder går ikke ind under kategorien “personfølsomme oplysninger”, da disse kan være taget af hvemsomhelst i offentligt rum. De situationsbilleder, vi offentliggør, er lødige og udstiller ikke nogen. Befinder du dig på et offentliggjort situationsbillede og ønsker, at det bliver fjernet, så er du i din gode ret til det. Ret i så fald henvendelse til Ungdomsskolen og vi vil få det taget af nettet.

Portrætbilleder – altså billeder, der har fokus på ansigtet – kræver til gengæld samtykke, uanset hvilket medie det bliver offentliggjort på. Er eleverne/brugerne under 16 år, kræver et portrætbillede forældrenes samtykke. Er de fyldt 16 år, må de selv samtykke.

OBS: Alle billeder – både situations- og portrætbilleder – bliver kun offentliggjort under den forudsætning, at de er lødige, ordentlige og ikke udstiller nogen. 

Samtykkeerklæringen i forbindelse med portrætbilleder kan du hente og udfylde her