fbpx

Praktisk info

Her kan du læse alt, hvad du har behov for at vide om, hvor gammel du skal være, pris, transport, forsikringer og andet godt.

Er der oplysninger, du ikke kan finde her, er du velkommen til at kontakte kontoret på tlf. 8787 1904.

Fritidsafdelingen laver hold, ture og arrangementer for alle unge i Viborg Kommune fra 7. klasse til 18 år. Vi har enkelte hold, hvor du skal have en bestemt alder, for eksempel studieture og motorhold, men så står det oplyst under holdet på hjemmesiden.

Det er gratis, med mindre du får andet at vide. Vi har enkelte hold med dyre materialer, ture, rejser og kørekort med brugerbetaling.

Har du mere end syv kilometer til dit fritidshold, kan du få dækket dine udgifter til transport, når holdet er berettiget til refundering. Det er de hold, som varer en halv eller hel sæson. Uanset om du tager bussen eller kører selv, skal du udfylde det refunderingsskema, som ligger herunder, og aflevere det til din underviser.

Knallert- og Førstehjælpsundervisning varer ikke en halv eller hel sæson, og er derfor ikke berettiget.

Har du spørgsmål til transport, er du velkommen til at kontakte den ansvarlige projektleder for det hold, du går på.

Enkelte hold har koordineret transport. Hvis du vil vide, om dit hold er et af dem, kan du kontakte:

Martin Trankjær, tlf.  2074 3282 (Gl. Fjends-området)

Anders Mølbak, tlf. 4041 6647 (Viborg)

 

Link til Midttrafik

Refunderingsskema

Husk at skrive på din uddannelsesplan, at du har fuldført hold i Ungdomsskolen. Det er vigtigt, uanset om du vil vise, at du har forsøgt at blive bedre til matematik, engelsk og tysk, eller at du måske har udviklet dine evner inden for tegning eller motor.

At du møder op hver gang – og giver underviseren besked, hvis du ikke kan komme. Vi sender dig en besked, hvis holdet er aflyst, så husk at opdatere dit mobilnummer.

Har du fortrudt, at du har tilmeldt dig et hold, kan du melde fra igen ved at sende en mail. Er det et betalingshold, er det nogle gange muligt, at du kan få pengene igen. Under alle omstændigheder skal du sende en mail til vores sekretær Benedikte på bwm@viborg.dk

Viborg Kommune og Viborg Ungdomsskole har ikke tegnet ulykkesforsikring for børn og unge i institutioner, dagpleje og skoler. Det er derfor din egen ulykkesforsikring, der skal dække, hvis du kommer til skade i forbindelse med en aktivitet i Ungdomsskolen. Dette gælder også indboforsikring ved skader på dine ting.

Vedrørende dækning ved tilskadekomst på studierejser til udlandet:

Skulle du blive syg eller komme til skade på en studierejse, er du ikke dækket af det gule sundhedskort i forhold til behandling og hospitalsophold. I stedet skal du medbringe det blå EU-sygesikringskort. Det giver de samme rettigheder til sundhedsydelser som for borgere i det land, du rejser i.
(Det blå EU-sygesikringskort kan bestilles på borger.dk)

Gennem skolens rejseforsikring er en eventuel syge-hjemtransport, sygeledsagelse og transport i forbindelse med tilkaldelse af forældre dækket.

Skolens forsikring er ikke en sygeforsikring. En sådan kan skolen ikke tegne. Her er det jeres egen forsikring, der gælder. Altså er der ingen erstatning for eventuelle mén i skolens forsikring. Her står I således ikke anderledes, end hvis I tager til udlandet uden for skoleregi.

Som elev på – eller bruger af Ungdomsskolen vil man af og til opleve, at vi tager billeder eller optager video i forbindelse med vores undervisning og aktiviteter. Nogle af disse billeder vil blive offentliggjort på sociale medier eller i trykt materiale. Det visuelle udtryk er en del af vores identitet på Ungdomsskolen, og de unge synes ofte, at det er sjovt at se billeder fra deres oplevelser.

Til gengæld er vi fuldt bevidste om, at et billede og en video er et stykke persondata. Derfor tager vi kun situationsbilleder. Altså billeder, der portrætterer en situation frem for en person. Situationsbilleder går ikke ind under kategorien “personfølsomme oplysninger”, da disse kan være taget af hvemsomhelst i offentligt rum.

Befinder man sig på et offentliggjort situationsbillede og ønsker, at det bliver fjernet, så er man i sin gode ret til det. Ret i så fald henvendelse til mmd@viborg.dk, og vi vil få det taget af nettet.

Portrætbilleder – altså billeder, der har fokus på personen – kræver til gengæld samtykke, uanset hvilket medie det bliver offentliggjort på. Er eleverne/brugerne under 16 år, kræver et portrætbillede forældrenes samtykke. Er de fyldt 16 år, må de selv samtykke.

OBS: Alle billeder – både situations- og portrætbilleder – bliver kun offentliggjort under den forudsætning, at de er lødige, ordentlige og ikke udstiller nogen. 

Samtykkeerklæringen i forbindelse med portrætbilleder kan du hente og udfylde her

Ungdomsskolens Fritidsafdeling udarbejder tilbud til den åbne skole. Hvert år i marts sender vi to kataloger på gaden. Et med tilbud til lærerteams og et med valgfagstilbud til elever. Det hele har vi samlet i en afdeling for sig. Du kan derfor finde både kataloger og nærmere information på den del af hjemmesiden, der er tilegnet Den Åbne Skole. Klik her, og kom godt frem.