fbpx

VELKOMMEN TIL BBU

BBU er et skoletilbud til unge tosprogede, der er kommet til Danmark, efter de er fyldt 14 år.


BBU står for BroBygningsUndervisning og er placeret på Viborg Ungdomsskole, hvor eleverne dels har mulighed for at udvikle deres faglige kompetencer og dels kan færdes sammen med andre unge i et ungdomsmiljø, hvor de oplever en naturlig integration.

Formålet med BBU er blandt andet:
– at give eleverne en solid baggrund for at blive rustet og motiveret til videre uddannelse eller beskæftigelse.

– at tilbyde eleverne den optimale udvikling af deres kundskaber i dansk, matematik og engelsk. Deres faglige mål i de enkelte fag sættes ud fra deres individuelle faglige kompetencer.

– at give eleverne relevante udfordringer, der styrker deres selvværd.

– at eleverne får oplevelser og erfaringer, der kan medvirke til, at de bliver afklaret i forhold til deres ønsker og muligheder for uddannelse og arbejde.