fbpx

VELKOMMEN TIL BBU

BBU er et uddannelsestilbud til unge tosprogede, der er kommet til Danmark efter de er fyldt 14 år.


BBU er placeret på Viborg Ungdomsskole, hvor eleverne dels har mulighed for at udvikle deres faglige kompetencer og dels kan færdes sammen med andre unge i et ungdomsmiljø, hvor de gennem samværet omkring aktiviteter, oplever en naturlig integration.

Formålet med BBU er blandt andet:

At give eleverne en bred uddannelsesmæssig baggrund for at ruste og motivere sig til videre uddannelse eller beskæftigelse.

At tilbyde eleverne den optimale udvikling af deres kundskaber i dansk, matematik og engelsk. Alt efter deres faglige kompetencer, vurderes deres faglige mål i hvert enkelt fag.

At give eleverne relevante udfordringer, der er med til at styrke deres selvværd.

At de får oplevelser og erfaringer, der er medvirkende til at de bliver afklaret i forhold til deres ønsker og muligheder for uddannelse og arbejde.