fbpx

VELKOMMEN TIL 10. ERHVERV

Vi har fokus på at skabe et skoleår for de elever, der er visiteret til et specialtilbud, og som gennem et 10. skoleår vil kunne udvikle deres uddannelses- og arbejdskompetencer.

Formålet med 10. Erhverv er at gøre eleverne klar til job eller uddannelse gennem teoretisk og praktisk læring og gennem træning af deres selvværd og motivation for at lære nyt og mere.

Målene med 10. Erhverv er:
– at eleverne får mulighed for at udvikle deres alsidige evner bedst muligt.
– at eleverne udfordres på interesser og evner, så de kan træffe gode valg for  deres fremtid.
– at de lærer at være en del af et ungemiljø og bidrage til fællesskabet.
– at de får et udviklende mindset, så de tør udfordre sig selv og har lyst til læring.
– at de får mulighed for at tage FS9/FS10 eller optagelsesprøven til EUD.