fbpx

Velkommen

10. Erhverv er Viborg Kommunes tilbud om 10. klasse til unge, der tidligere har været tilknyttet en specialskoleafdeling eller har modtaget støttetimer i deres ordinære folkeskole.

Vi har fokus på relationer, oplevelser, personlig og faglig udvikling i et trygt og nært miljø, så eleverne får den bedste afslutning på folkeskolen – og de bedste forudsætninger for at komme godt videre i livet.

Hver elev får tilknyttet en fast kontaktlærer, der har den daglige nære kontakt til både eleven og hjemmet. Den relation sikrer tryghed og et fast holdepunkt gennem hele skoleåret.

Vores unge mennesker har individuelle behov og interesser. Derfor er der heller ikke to skemaer, der er ens. De er bygget op af obligatoriske fag og en lang række valgfag efter elevernes egne ønsker. De kan genvælges og skiftes ud 3-4 gange om året.

10. Erhverv er en del af Viborg Ungdomsskole. Sammen med en række andre kommunale skoletilbud har vi vores lokaler i ungdomsskolebygningen på Reberbanen. De elever, der har mod på at være en del af et større ungdomsfællesskab har rig mulighed for det på skolens fællesarealer, men kan også vælge at blive i det nære miljø i 10. Erhvervs egne lokaler.

Vores forankring på Viborg Ungdomsskole betyder også, at teamet af kontaktlærere på 10. Erhverv er en del af et større fællesskab af lærere, vejledere, pædagoger og konsulenter fra de øvrige institutioner på Ungdomsskolen. Det betyder noget for vores faglighed og samlede tilbud, at sparring, inputs og rådgivning fra en lang række professioner altid er lige inden for rækkevidde.

Det giver os gode vilkår for at opfylde vores målsætning om at give eleverne på 10. Erhverv et fantastisk 10. skoleår, hvor de:
– møder en afvekslende skoledag, tilpasset hver enkelt elev, med både faglig og praktisk undervisning og mange valgfag, der kan udvikle nye interesser og kompetencer.
– får oplevelsen af at være en værdifuld del af et ungdomsfællesskab.
– får mulighed for at udvikle deres selvstændighed.
– får mod på og lyst til at fortsætte på en ungdomsuddannelse.
– har oplevelsen af at lykkes og dermed udvikler troen på egne evner, ønsker og drømme for fremtiden.

Hvem kan blive elev på 10. Erhverv?

Elever, som går på Viborg Kommunes specialskoleafdelinger eller elever, som har modtaget minimum ni støttetimer i den ordinære 9. klasse.

Indstilling til 10. Erhverv sker gennem uddannelsesvejleder, og afgørelse om optagelse sker ved beslutning i visitationsudvalget i Viborg Kommune.

Skulle I have spørgsmål, I ikke kan finde svar på her på siden eller specifikke spørgsmål om problemstillinger, I måtte stå med, er I altid velkomne til at kontakte leder Ane Borum på anbor@viborg.dk