fbpx

Praktisk info

Her finder du basale praktiske oplysninger for Klubberne som samlet institution. Har du behov for viden om en bestemt klub, finder du det ved at klikke her. Har du overordnede spørgsmål, du ikke kan finde svar på, kontakt områdeleder Jakob Vendelbo Kristensen på mail jvk@viborg.dk

 

Samarbejde, inddragelse, indflydelse og dialog. Det er vigtige elementer i udviklingen af en god klub og et godt klubområde for vores fælles børn og unge.

Alle klubberne har forældreinddragelse som vigtige hjørnesten i forhold til både dagligdag og udvikling. Hvis du som forælder har noget på hjerte, kan du altid tage kontakt til klublederen i dit barns klub.

Ungdomsskolebestyrelsen
Klubberne har to repræsentanter i Viborg Ungdomsskoles bestyrelse.
Har du som forælder brug for at tale med din repræsentant i bestyrelsen, så hedder hun Lotte Thordal Poulsen og kan træffes på lottethordal@gmail.com

Er du medarbejder på klubområdet, har du også en stemme ind i ungdomsskolebestyrelsen. Den går via Kenneth Villefrance Agernem, og ham får du fat i på kenn184m@viborgskoler.dk

Områdeleder for alle klubber: Jakob Vendelbo Kristensen. Tlf.: 2920 8387. Mail:jvk@viborg.dk

Gården: tlf.: 8787 1811. Afdelingsleder: Kim Lück Hougaard. Mail: kh6@viborg.dk

Toften: tlf.: 8787 1865. Afdelingsleder: Gitte Scharf Gaml. Mail: gsc@viborg.dk

Den Gule Cykel: tlf.: 5150 8511. Afdelingsleder: Christian Vestergaard. Mail: chv@viborg.dk

Klub Vest: tlf.: 8787 1840. Afdelingsleder: Lise Fagerlund Lund. Mail: lzs@viborg.dk

Klubben Hald Ege: 8787 1850. Afdelingsleder: Flemming Hedegaard Kolding. Mail: fhk@viborg.dk

Takken: 8787 1830/31. Afdelingsleder: Jessie Borregaard Madsen. Mail: jbm@viborg.dk

Perronen: 2056 0404. Afdelingsleder: Lisbeth Vejlby. Mail: lvo@viborg.dk

Hybenvej: 6140 3662. Afdelingsleder: Morten Kjærsgaard. Mail: m8k@viborg.dk

Stedet: 8787 1846. Afdelingsleder: Rene Hedegaard Nielsen. Mail: renie@viborg.dk

Prisen for at have et barn i fritidsklub varierer marginalt fra år til år. Se den aktuelle pris her.
(Juli måned er betalingsfri)

Åbningstider og ferier følger som hovedregel de enkelte skolers årshjul. Fritidsklubberne åbner, når skolerne ringer ud. Derudover ligger der en række aftaler og aktiviteter hos de enkelte klubber.

Derfor er åbningstiderne og ferierne individuelle. Tiderne kan altid findes på klubbernes egne hjemmesider. Dem finder du under menupunktet “Fritids- og ungdomsklubber”.

Viborg Kommune og Viborg Ungdomsskole, herunder klubområdet, har ikke tegnet ulykkesforsikring for børn og unge i institutioner og skoler. Det er derfor jeres egen ulykkesforsikring, der skal dække, hvis jeres børn kommer til skade i forbindelse med en aktivitet i klubben. Dette gælder også i forbindelse med skader på genstande. Se eventuelt mere under punktet “Erstatningspligt” herunder.

Vi holder os til gældende lovgivning på området, vedtaget i maj 2009:

Paragraf 1: Den, der har forældremyndigheden over et hjemmeboende barn, hæfter umiddelbart over for skadeslidte for skader, som barnet er erstatningsansvarlig for efter den almindelige erstatningsregel, med indtil 7500 kroner for hver skadegørende handling eller undladelse.
Stk. 2: Er der fælles forældremyndighed, hæfter de, der har forældremyndigheden solidarisk for det stk. 1 nævnte beløb.

Paragraf 2: Loven træder i kraft den 1. juli 2009 og finder anvendelse på skader, der forvoldes ved skadegørende handlinger eller undladelser efter lovens ikrafttræden.

Samtykkeerklæring
På Viborg Ungdomsskole er brug af billeder er helt almindeligt. Det betyder også, at vi ikke altid behøver at få samtykke fra de personer, som vi tager billeder af. Derfor overvejer vi altid, hvordan billederne tages, og hvad de skal bruges til, så vi er sikre på, at vi overholder reglerne for samtykke.

Her kræves samtykke:
– Billeder af børn og unge under 18 år med en fremtrædende rolle på billedet.
– Hvis billedet bringes uden for skolens egne kanaler, for eksempel hvis de sendes til pressen eller bruges til markedsføring i for eksempel annoncer.

Vi bringer aldrig billeder, der udstiller eller krænker de fotograferede.

Børn og unge under 18 år kan ikke selv give samtykke. Det kræver underskrift fra forældre/værge.

Ønsker du at få et billede af dig selv fjernet fra en af Ungdomsskolens platforme, så kontakt Maiken Dyrvig på mmd@viborg.dk

Her kan du downloade en skabelon til et samtykke, som du kan rette til, så det passer til situationen. Print samtykket, få det skrevet under og indlever det til Maiken Dyrvig, mmd@viborg.dk

Hent samtykkeerklæring til fotos og video ved at klikke her

Oplysningspligt
Som offentlig institution har vi oplysningspligt. Det betyder, at vi skriftligt skal gøre opmærksom på, når vi fotograferer. Både i det daglige og ved større arrangementer. Ved samme lejlighed skal vi fortælle, hvordan vi behandler de personoplysninger, som et billede jo er.

Hent skabelon til oplysningspligten ved at klikke her