fbpx

Praktisk info

Her finder du basale praktiske oplysninger for Klubberne som samlet institution. Har du behov for viden om en bestemt klub, finder du det her. Har du overordnede spørgsmål, du ikke kan finde svar på, kontakt områdeleder Jakob Vendelbo Kristensen på mail jvk@viborg.dk

Områdeleder for alle klubber: Jakob Vendelbo Kristensen. Tlf.: 2920 8387. Mail:jvk@viborg.dk

Gården: tlf.: 8787 1811. Afdelingsleder: Kim Lück Hougaard: Mail: kh6@viborg.dk

Toften: tlf.: 8787 1865. Afdelingsleder: Gitte Scharf Gaml: Mail: gsc@viborg.dk

Valhalla: tlf.: 5150 8511. Afdelingsleder: Christian Vestergaard: Mail: chv@viborg.dk

Klub Vest: tlf.: 8787 1840. Afdelingsleder: Lise Fagerlund Lund: Mail: lzs@viborg.dk

Klubben Hald Ege: 8787 1850. Afdelingsleder: Flemming Hedegaard Kolding: Mail: fhk@viborg.dk

Takken: 8787 1830/31. Afdelingsleder: Jessie Borregaard Madsen: Mail: jbm@viborg.dk

Perronen: 2056 0404. Afdelingsleder: Lisbeth Vejlby: Mail: lvo@viborg.dk

Hybenvej: 6140 3662. Afdelingsleder: Morten Kjærsgaard: Mail: m8k@viborg.dk

Stedet: 8787 1846. Afdelingsleder: Rene Hedegaard Nielsen: Mail: renie@viborg.dk

Prisen for at have et barn i fritidsklub varierer marginalt fra år til år. Se den aktuelle pris her.
(Juli måned er betalingsfri)

Åbningstider og ferier følger som hovedregel de enkelte skolers årshjul. Fritidsklubberne åbner, når skolerne ringer ud. Derudover ligger der en række aftaler og aktiviteter hos de enkelte klubber.

Derfor er åbningstiderne og ferierne individuelle. Tiderne kan altid findes på klubbernes egne hjemmesider. Dem finder du under menupunktet “Fritids- og ungdomsklubber”.

Viborg Kommune og Viborg Ungdomsskole, herunder Klub-området, har ikke tegnet ulykkesforikring for børn og unge i institutioner og skoler. Det er derfor jeres egen ulykkesforsikring, der skal dække, hvis jeres børn kommer til skade i forbindelse med en aktivitet i klubben. Dette gælder også i forbindelse med skader på genstande. Se eventuelt mere under punktet “Erstatningspligt.”

Vi holder os til gældende lovgivning på området, vedtaget i maj 2009:

Paragraf 1: Den, der har forældremyndigheden over et hjemmeboende barn, hæfter umiddelbart overfor skadeslidte for skader, som barnet er erstatningsansvarlig for efter den almindelige erstatningsregel, med indtil 7500 kroner for hver skadegørende handling eller undladelse.
Stk. 2: Er der fælles forældremyndighed, hæfter de, der har forældremyndigheden solidarisk for det stk. 1 nævnte beløb.

Paragraf 2: Loven træder i kraft den 1. juli 2009, og finder anvendelse på skader, der forvoldes ved skadegørende handlinger eller undladelser efter lovens ikrafttræden.

Som elev på – eller bruger af Ungdomsskolen vil man af og til opleve, at vi tager billeder eller optager video i forbindelse med vores undervisning og aktiviteter. Mange af disse billeder vil blive offentliggjort på hjemmesiden, sociale medier eller i trykt materiale. Det visuelle udtryk er en del af vores identitet på Ungdomsskolen og de unge synes ofte, at det er sjovt at se billeder fra den seneste fest eller weekendtur.

Til gengæld er vi fuldt bevidste om, at et billede og en video er et stykke persondata. Derfor tager vi ofte kun situationsbilleder. Altså billeder, der portrætterer en situation frem for en person. Situationsbilleder går ikke ind under kategorien “personfølsomme oplysninger”, da disse kan være taget af hvemsomhelst i offentligt rum. De situationsbilleder, vi offentliggør, er lødige og udstiller ikke nogen. Befinder du dig på et offentliggjort situationsbillede og ønsker, at det bliver fjernet, så er du i din gode ret til det. Ret i så fald henvendelse til Ungdomsskolen og vi vil få det taget af nettet.

Portrætbilleder – altså billeder, der har fokus på ansigtet – kræver til gengæld samtykke, uanset hvilket medie det bliver offentliggjort på. Er eleverne/brugerne under 16 år, kræver et portrætbillede forældrenes samtykke. Er de fyldt 16 år, må de selv samtykke.

OBS: Alle billeder – både situations- og portrætbilleder – bliver kun offentliggjort under den forudsætning, at de er lødige, ordentlige og ikke udstiller nogen.

Samtykkeerklæringen i forbindelse med portrætbilleder kan du hente og udfylde her.