fbpx

Velkommen til Klub Gården

Går du i 4.-9. klasse? Så kan du blive en del af Klub Gården, der er fritidsklub for børn fra 4.-7. klasse og ungdomsklub for unge fra 7. klasse og opefter. Hvornår vi er hvad, kan du se under vores åbningstider.

Klubben ligger lige midt i Houlkær, to minutters gang fra skolen og lige ved siden af hallen. Det er en ny bygning med højt til loftet og masser af lækre rum.
Der dufter som regel af kage eller mad i caféen. Du kan spille bordfodbold, brætspil eller booke tid til computeren. Du kan hygge dig med noget kreativt og gå amok i akrylfarver, male, tegne, sy, lave dine egne smykker, bolsjer eller bare hænge ud med dine venner.

I Klub Gården er vi rigtig glade for vores multisal. Her er der altid mulighed for at spille indendørs fodbold, håndbold, danse, spille badminton eller bare drøne rundt og have det sjovt.
Udenfor Gården løber vi på løbehjul og skateboards på vores ramper. Vi bager snobrød på vores bålplads i Midgård. Fra Gården er det nemt og hurtigt at komme ud til kunststofbanen, hvor der altid er basis for en rask fodboldkamp.

Det er altid mulighed for at lave noget skægt i Klub Gåden.

Ud over vores faste faciliteter har vi aktiviteter, fester, ture og arrangementer for beskedne beløb, der betales via MobilePay. Det kan du læse mere om under punktet Betaling.

(OBS: Aktiviteterne veksler naturligvis, alt efter om det er i fritids- eller ungdomsklubregi.)

 

GODT AT VIDE

Klub Gården
Odshøjvej 65A
8800 Viborg
Tlf. 8787 1811
klub.gaarden@viborg.dk


Afdelingsleder

Sif Hvass-Birk
shva@viborg.dk


Pædagogisk personale
Kasper Paaske Hansen
kasp8625@viborgskoler.dk

Bo Hansen
boxx5615@viborgskoler.dk

Trine Bjerggård Hesselberg
trin700c@viborgskoler.dk

Lars Rasmussen
lars646s@viborgskoler.dk

Mathilde Nielsen-Boe
yxxx3355@viborgskoler.dk

 

Mandag
Fritidsklub: 14.00 – 17.00
Aftenklub: 17.00 – 20.30

Tirsdag
Fritidsklub: 14.00 – 17.00
Ungdomsklub (fra 7. klasse): 17.00 – 21.30

Onsdag
Fritidsklub: 14.00 – 17.00

Torsdag
Fritidsklub: 14.00 – 17.00
Aftenklub: 17.00 – 20.30

Fredag
Fritidsklub: 14.00 – 16.00

Når dit barn begynder i skole, tilbyder vi pladser i SFO fra 0. til 3. klasse. Vi tilbyder klubpladser til børn fra 4. til 7. klasse.

Det betyder, at du via NemPlads skal tilmelde dit barn i klub. Det er også her, du skal udmelde dit barn.

Du kan logge på NemPlads her.

Har du spørgsmål til systemet, er du velkommen til at kontakte pladsanvisningen på pladsanvisningen@viborg.dk eller hente vejledningen.

Samtidig med at I indmelder barnet i klub, vil vi meget gerne, at I også udfylder dette stamkort, da oplysningerne herpå er vigtige for os, hvis der er noget særligt vi bør vide, ved behov for kontakt til jer som forældre, hvis vi er nødsaget til at følge barnet læge/skadestue ved akut skade og i forhold til oplysninger for brug i forbindelse med aktiviteter/ture og lignende. Stamkortet skal afleveres i klubben.

Hent blanketten ”Anmodning om samtykke til videregivelse af oplysninger om børn mellem skole og klub”

Hent Samtykkeerklæring  for fotos og video

Se den aktuelle takst for fritidsklubben her. 
(Juli måned er betalingsfri.)

Beløbet bliver, som ved betaling til SFO og daginstitutioner, trukket automatisk efter tilmelding.

MobilePay
Ud over den faste månedlige pris vil der være valgfrie udgifter til måltider, vores kreative værksted og ture ud af huset.

Vi benytter os af mobilepay til den slags betalinger (nr. 208482)
Det er kun muligt at indbetale større beløb af minimum 50 kr.
Ved brug af mobilepay vil vi bede dig om at skrive barnets navn + klasse + hvad pengene skal gå til. (Fx:  Grethe 4.C, Baboon City)

Har I børn, der går i specialtilbud, er de også meget velkomne i klubben, hvis I vurderer, at de kan indgå i det frie sociale fællesskab, som fritidsklubben tilbyder. I melder jeres barn ind på lige fod med alle andre. Dog vil vi gerne høre fra jer inden jeres barn starter i klubben. Kontakt os for en god, afstemmende snak, så vi kan gøre det så godt som muligt.

Mediepolitik
Hent Klub Gårdens mediepolitik 

Lov om forældres erstatningspligt
§1. Den, der har forældremyndigheden over et hjemmeboende barn, hæfter umiddelbart overfor skadelidte for skader, som barnet er erstatningsansvarlig for efter den almindelige erstatningsregel, med indtil 7.500 kr for hver skadegørende handling eller undladelse.
Stk. 2. Er der fælles forældremyndighed, hæfter de, der har forældremyndigheden, solidarisk for det i stk. 1 nævnte beløb.

§2. Loven træder i kraft den 1. juli 2009 og finder anvendelse på skader, der forvoldes ved skadegørende handlinger eller undladelser efter lovens ikrafttræden.

Hent folderen til studerende på Klub Gården her

Læs mere på vores velkomstside for studerende her.