fbpx

For nuværende elever og forældre

Her kan I finde praktisk information, der er relevant for elever og forældre til elever på 10CV.

Har I spørgsmål, som I ikke kan finde svar på her, kan I kontakte:
Sekretær: Sabine Jespersen. Tlf. 8787 1904. Mail: sjes@viborg.dk
Afdelingsleder: Roald Kiilerich. Tlf. 2579 0791. Mail: robk@viborg.dk

 

Hent hæftet med oplysninger, der er relevante for nystartede elever. Klik på billedet og hent hæftet som pdf.

Vil du søge om at skifte valgfag fra januar 2024?

Hent og print oversigt og ansøgningsskema her.

Studieturen 2024 går til Harzen

Harzen byder ikke kun på flot natur. Med en stor nationalpark, søer, bjerge og skove er der lagt op til adventure og friluftsliv, som udfordrer og styrker sammenholdet imellem eleverne. Klatring, mountainbike, kano, sommerbob og meget mere danner rammerne om studieturen, der også rummer mulighed for besøg i sølvminer, drypstenshuler, KZ-lejren Mittelbau-Dora, smukke middelalderbyer og heksepladsen på Bloksbjerg.

Betaling
Det samlede beløb for årets studietur er 3300 kroner, der forfalder i tre rater:

  1. rate på 700 kroner, der betales senest 01.11.23
  2. rate på 1300 kroner, der betales senest 01.02.24
  3. rate på 1300 kroner, der betales senest 01.03.24

Fra betalingssiden er det vigtigt, at I husker at logge ind med elevens uni-login. Kom direkte til betalingssiden her.

Brunch og pause: kl. 9.30 – 9.55

3. lektion: kl. 9.55 – 10.40
4. lektion: kl. 10.40 – 11.25
5. lektion: kl. 11.25 – 12.10

Frokost: kl. 12.10 – 12.35

6. lektion: kl. 12.35 – 13.20
7. lektion: kl. 13.20 – 14.05
8. lektion: kl. 14.05 – 14.50

Hvis du er syg, skal du huske at ringe til den lærer, der har morgenvagten, for at få lovligt fravær.

Du skal ringe mellem klokken 07.45 og 07.55 til en af de to “sygetelefoner”:

Telefon 1: 2184 9650
Telefon 2: 2199 3576

Bor I i Viborg Kommune og har mere end ni kilometer til skole?
Så får I gratis offentlig transport. Hør nærmere om reglerne for befordring på kontoret, tlf. 8787 1904

Med bussen? Tjek busplanerne her

Bor I i en anden kommune end Viborg Kommune, står I selv for udgifterne til transport til og fra skolen.

Fylder I 18 år inden eller imens I går på 10CV, er I berettiget til at modtage SU.

Vil I have helt styr på fremgangsmåden, så spørg på kontoret.

Vil I have styr på regler og satser, så klik her og gå ind under “Min SU”.

I selve undervisningen på Ungdomsskolen er det jeres egen ulykkes-/indboforsikring, der gælder.

Vedrørende dækning ved tilskadekomst på rejser
Skulle en elev komme til skade ved en aktivitet, er de ikke længere dækket af det gule sundhedskort i forhold til behandling og hospitalsophold. I stedet medbringes det blå EU-sygesikringskort, der giver eleven de samme rettigheder til sundhedsydelser som borgerne i det land, de rejser i. Det blå EU-sygesikringskort kan bestilles på borger.dk

En eventuel syge-hjemtransport, sygeledsagelse og transport i forbindelse med tilkaldelse af forældre er dækket af skolens rejseforsikring.
Skolens forsikring er ikke en sygeforsikring. En sådan kan skolen ikke tegne. Her er det jeres egen forsikring, der gælder. Altså er der ingen erstatning for eventuelle mén i skolens forsikring. Her står I således ikke anderledes, end hvis I tager til udlandet uden for skoleregi.

Fremskudt socialrådgiver
Unge i faldende trivsel skal støttes så tidligt som muligt. Men hvordan?
Det kan være vanskeligt som lærer eller pårørende at vide, hvad der skal til for at få vendt en negativ tendens. Derfor har Viborg Ungdomsskole tilknyttet en fremskudt socialrådgiver. Her er det muligt for både forældre og unge at få råd og vejledning.

Forældre kan blive vejledt i forhold til at håndtere forældrerollen, barnets trivsel, skolegang, forandringer i familien mv.
Unge kan blive vejledt i at håndtere konflikter i hjemmet eller på skolen, skoletræthed, ensomhed mv.

Den fremskudte socialrådgiver har bredt kendskab til kommunens tilbud og viden om lovgivning inden for Børn & Unge. Den viden kan også indgå som en del af vejledningen for unge og forældre.

Tilbuddet om rådgivning og vejledning omfatter 3-5 samtaler, og I er velkomne til selv tage kontakt (klik her for mailadresse).

Det er også muligt for skolens personale omkring den unge at benytte sig af socialrådgiverens hjælp.

Samtykkeerklæring
På Viborg Ungdomsskole er brug af billeder er helt almindeligt. Det betyder også, at vi ikke altid behøver at få samtykke fra de personer, som vi tager billeder af. Derfor overvejer vi altid, hvordan billederne tages, og hvad de skal bruges til, så vi er sikre på, at vi overholder reglerne for samtykke.

Her kræves samtykke:
– Billeder af børn og unge under 18 år med en særligt fremtrædende rolle på billedet.
– Hvis billedet bringes uden for skolens egne kanaler, for eksempel hvis de sendes til pressen eller bruges til markedsføring i for eksempel annoncer.

Vi bringer aldrig billeder, der udstiller eller krænker de fotograferede.

Børn og unge under 18 år kan ikke selv give samtykke. Det kræver underskrift fra forældre/værge.

Ønsker du at få et billede af dig selv fjernet fra en af Ungdomsskolens platforme, så kontakt Maiken Dyrvig på mmd@viborg.dk

Her kan du downloade en skabelon til et samtykke, som du kan rette til, så det passer til situationen. Print samtykket, få det skrevet under og indlever det til Maiken Dyrvig, mmd@viborg.dk

Hent samtykkeerklæring til fotos og video ved at klikke her

Oplysningspligt
Som offentlig institution har vi oplysningspligt. Det betyder, at vi skriftligt skal gøre opmærksom på, når vi fotograferer. Både i det daglige og ved større arrangementer. Ved samme lejlighed skal vi fortælle, hvordan vi behandler de personoplysninger, som et billede jo er.

Hent skabelon til oplysningspligten ved at klikke her