fbpx

For nuværende elever og forældre

Her kan I finde praktisk information, der er relevant for jer elever og forælder til elever på 10CV.

Har I spørgsmål, som I ikke kan finde svar på her, kan I kontakte:
Sekretær: Sabine Jespersen. Tlf. 8787 1900. Mail: sjes@viborg.dk
Afdelingsleder: Roald Kiilerich. Tlf. 2579 0791. Mail: robk@viborg.dk

 

Vil du søge om at skifte valgfag fra januar 2023?

Hent og print oversigt og ansøgningsskema her.

Studieturen 2023 går til Tjekkiet

Adventure – natur – kultur! Spindl er en oplagt mulighed for en skolerejse, hvor naturen og det aktive indhold er i højsædet, og hvor rejsen også kan have kulturelle formål.

Spindl ligger i Krkonose-bjergene, som byder på et væld af udfordringer og muligheder. Det har tjekkerne forstået at udnytte og kan derfor tilbyde aktiviteter som rapelling, klatring, teambuilding og mountainbike. Derudover finder I på skolerejsen til Spindl en sommerbobslædebane, giant swing og meget mere. Turen sluttes af med et besøg i Prag, en historisk by med mange gamle historiske bygninger. Med guidede ture og sejlture får I indblik i Prags kultur og historie.

Alle aktiviteter, bustransport og mad er inkluderet i prisen. Dog skal I forvente en egenbetaling på 1 – 2 måltider i løbet af ugen.

Betaling
Det samlede beløb for årets studietur er 2900 kroner, der forfalder i tre rater:

  1. rate: 700 kr. der betales senest 15.11.22
  2. rate: 1100 kr. der betales senest 01.02.23
  3. rate: 1100 kr. der betales senest 01.03.23

Fra betalingssiden er det vigtigt, at I husker at logge ind med elevens uni-login. Kom direkte til betalingssiden her.

Driller det? Så hent vejledningen her.

Brunch og pause: Kl. 9.30 – 9.55

3. lektion: Kl. 9.55 – 10.40
4. lektion: Kl. 10.40 – 11.25
5. lektion: Kl. 11.25 – 12.10

Frokost: Kl. 12.10 – 12.35

6. lektion: Kl. 12.35 – 13.20
7. lektion: Kl. 13.20 – 14.05
8. lektion: Kl. 14.05 – 14.50

Hvis du er syg, skal du huske at ringe til den lærer, der har morgenvagten, for at få lovligt fravær.

Du skal ringe mellem klokken 07.45 og 07.55 på et af de to “sygetelefoner”:

Telefon 1: 2184 9650
Telefon 2: 2199 3576

Bor I i Viborg Kommune og har mere end ni kilometer til skole?
Så får I gratis offentlig transport. Hør nærmere om reglerne for befordring på kontoret.
(Tlf. 8787 1900)

Med bussen? Tjek busplanerne her

Bor I i en anden kommune end Viborg Kommune, står I selv for udgifterne til transport til – og fra skolen.

Fylder I 18 år inden – eller imens I går i skole, er I berettiget til at modtage SU.

Vil I have helt styr på fremgangsmåden, så spørg på kontoret.

Vil I have styr på regler og satser, så klik her og gå ind under “Min SU”.

I selve undervisningen i Ungdomsskolen, er det jeres egen ulykkesforsikring-/indboforsikring, der gælder.

Vedrørende dækning ved tilskadekomst på eventuelle rejser:

Skulle en ung komme til skade ved en aktivitet, er de ikke længere dækket af det gule sundhedskort i forhold til behandling og hospitalsophold. I stedet medbringes det blå EU-sygesikringskort, som giver samme rettigheder til sundhedsydelser som borger i det land, du rejser i (du kan bestille det blå EU-sygesikringskort på borger.dk). Gennem skolens rejseforsikring er en eventuel syge-hjemtransport, sygeledsagelse og transport i forbindelse med tilkaldelse af forældre dækket.

Skolens forsikring er ikke en sygeforsikring. En sådan kan skolen ikke tegne. Her er det jeres egen forsikring, der gør sig gældende. Altså er der ingen erstatning for eventuelle mén i skolens forsikring. Her står I således ikke anderledes, end hvis I tager til udlandet uden for skoleregi.

Som elev på – eller bruger af Ungdomsskolen vil I af og til opleve, at vi tager billeder eller optager video i forbindelse med vores undervisning og aktiviteter. Mange af disse billeder vil blive offentliggjort på hjemmesiden, sociale medier eller i trykt materiale. Det visuelle udtryk er en del af vores identitet på Ungdomsskolen og mange synes, at det er sjovt at se billeder fra den seneste aktivitet eller weekendtur.

Til gengæld er vi fuldt bevidste om, at et billede og en video er et stykke persondata. Derfor tager vi ofte kun situationsbilleder. Altså billeder, der portrætterer en situation frem for en person. Situationsbilleder går ikke ind under kategorien “personfølsomme oplysninger”, da disse kan være taget af hvemsomhelst i offentligt rum. De situationsbilleder, vi offentliggør, er lødige og udstiller ikke nogen. Befinder I jer på et offentliggjort situationsbillede og ønsker, at det bliver fjernet, så er I i jeres gode ret til det. Ret i så fald henvendelse til 10CV og vi vil få det taget af nettet.

Portrætbilleder – altså billeder, der har fokus på ansigtet – kræver til gengæld samtykke, uanset hvilket medie det bliver offentliggjort på. Er de portrætterede under 16 år, kræver et portrætbillede forældrenes samtykke. Er de portrætterede fyldt 16 år, må de selv samtykke.

OBS: Alle billeder – både situations- og portrætbilleder – bliver kun offentliggjort under den forudsætning, at de er lødige, ordentlige og ikke udstiller nogen.

Samtykkeerklæringen i forbindelse med portrætbilleder kan du hente og udfylde her

Fremskudt socialrådgiver

Unge i faldende trivsel skal støttes så tidligt som muligt. Men hvordan?
Det kan være vanskeligt som lærer eller pårørende at vide, hvad der skal til for at få vendt en negativ tendens. Derfor har Viborg Ungdomsskole tilknyttet en såkaldt fremskudt socialrådgiver.

Det er blandt andet muligt for både forældre og unge at få råd og vejledning.

Forældre kan blive vejledt i forhold til at håndtere forældrerollen, barnets trivsel, skolegang, forandringer i familien mv. Unge kan blive vejledt i at håndtere konflikter i hjemmet eller på skolen, skoletræthed, ensomhed mv.

Den fremskudte socialrådgiver har bredt kendskab til kommunens tilbud og viden om lovgivning inden for Børn og Ungeområdet. Den viden kan også indgå som en del af vejledningen for unge og forældre.

Tilbuddet om rådgivning og vejledning omfatter 3-5 samtaler, og I er velkomne til selv tage kontakt.

Det er også muligt for skolens personale omkring den unge at benytte sig af socialrådgiverens hjælp.