fbpx

Information til studerende

Velkommen som lønnet studerende på klubområdet.

Som lønnet studerende er du i en praktik, hvor du har mange muligheder og en høj grad af frihed til selv at præge indholdet i din praktiktid. Det sætter selvsagt nogle forventninger til dig som studerende.

Vi forventer, at du er i stand til at være studerende på en måde, hvor du selv er initiativrig og har motivationen til at se muligheder jf. studieordningens krav, der ikke nødvendigvis er relateret til at indgå i skolesamarbejde i praktikken, men andet eksternt samarbejde.

I vejledning, hvor du forventes at tage ansvar for indholdet, forventes også du i høj grad at være nysgerrig og undrende på vores praksis og det, der er dine læringsmål. Du er den, der skal tage teten.

Hos os arbejder vi i mindre personalegrupper, hvor der forventes høj grad af ansvar – både fra den enkelte i forhold til egen praksis og for fællesskabet og den fælles praksis, herunder det pædagogiske arbejde og kulturen i klubben og personalegruppen.

Som studerende forventes du at tage aktiv og respektfuld del i alle facetter af det pædagogiske arbejde med brugerne, ligesom du forventes at bidrage konstruktivt til det professionelle og kulturelle miljø i klubben.

Vi forventer, at du er i stand til at være en stabil, loyal, bidragende, selvstændig og ansvarsfuld kollega som gerne bidrager med godt humør.

Vi glæder os til en lærerig praktik med mange gode oplevelser og stort udbytte, både for dig og os.

Velkommen til klubområdet.

På vegne af MED-udvalget
Jakob Vendelbo Kristensen, Områdeleder

 

Relevante dokumenter

Velkommen

Praktikbeskrivelse

Bilag til praktikbeskrivelse

Ferieafholdelse