fbpx

Lovgrundlag

Viborg Ungdomsskoles fundament vedrørende organisering, fritidstilbud, heltidsundervisning, bestyrelsesarbejde og mere, finder du ved at klikke her: Ungdomsskoleloven

 

Lovgrundlag for 10CV

Viborg Ungdomsskoles 10. klasse planlægges og gennemføres efter
Folkeskoleloven

10CVs brobygning planlægges og gennemføres efter
Bekendtgørelsen om brobygning og introduktionskurser

Den Obligatoriske Selvvalgte Opgave (OSO) gennemføres efter
Bekendtgørelsen om Den Obligatoriske Selvvalgte Opgave i 10. klasse

Befordring gennemføres efter
Bekendtgørelsen om befordring af elever i folkeskolen

Elev- og uddannelsesplanerne gennemføres i overensstemmelse med
Bekendtgørelsen om elev- og uddannelsesplaner i folkeskolen

Uddannelsesparathedsvurderingen udføres for hver enkelt elev i overensstemmelse med
Bekendtgørelsen om uddannelsesparathedsvurdering

 

Persondataloven

Viborg Ungdomsskoles hæfte om regler i forhold til at at tage og bruge billeder:
Eventyr skal da dokumenteres

Viborg Kommunes fulde notat vedrørende Persondataloven:
Reglerne om billeder, film, lydoptagelser og tv-overvågning

Samtykkeerklæring i forbindelse med brug af foto og video af børn og unge:
Billedsamtykke – Foto og video