fbpx

 

Her kan du se, hvordan Viborg Ungdomsskole indsamler og bruger de personoplysninger, du efterlader dig, når du besøger os på denne hjemmeside eller andre sider, som drives af Viborg Ungdomsskole.

1. Indsamling af personoplysninger via Viborg Ungdomsskoles websites 


Cookies
Når du besøger Viborg Ungdomsskoles websites (viborgungdomsskole.dk, vusk.dk og 10CV.dk) indsamles der oplysninger via cookies.

Formularer
På Viborg Ungdomsskoles websites opfordrer vi i nogle tilfælde til, at du opgiver personoplysninger til os via en formular. Det kan eksempelvis være, hvis du tilmelder dig et arrangement eller deltager i en konkurrence. I disse tilfælde er det nødvendigt, at du registrerer dig med oplysninger som navn, adresse og mailadresse. Det er forskelligt, om det er obligatorisk eller valgfrit at afgive sine personoplysninger. Hvis det er obligatorisk, vil det pågældende felt være markeret med en stjerne (*).

Vi anmoder kun om de oplysninger, vi har brug for. Og vi sletter oplysningerne igen, når vi ikke længere skal bruge dem. Du har altid ret til indsigt i, hvilke oplysninger Viborg Ungdomsskole har registreret om dig.

Hvis du afgiver personoplysninger om andre end dig selv, skal du først indhente samtykke fra dem.

Links til andre hjemmesider
Vores hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider). Heller ikke for de procedurer, som tredjeparter har for at indsamle og behandle personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du læse hjemmesideejerens privatlivspolitik og andre relevante politikker.

2. Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag

Vi indsamler og bruger personoplysninger i forbindelse med de funktioner og formål, der er beskrevet nedenfor. Vi bruger også dine personoplysninger til andre formål, hvis vi er berettigede eller har pligt til det efter lovgivningen.

Indsamling til abonnement på nyhedsbreve og opdateringsmails
Hvis du ønsker at abonnere på nyhedsbreve eller opdateringsmails fra Viborg Ungdomsskole, skal vi bruge dit navn og din mailadresse. Oplysningerne anvendes ikke til andre formål. Vi anvender systemet Mail Chimp, når vi sender nyhedsbreve ud. Mail Chimp vil alene få overladt dine personoplysninger som databehandler for Viborg Ungdomsskole. Du kan til enhver tid slette dit abonnement. Herefter vil oplysningerne om dit navn og din mailadresse straks blive slettet.

Indsamling ved tilmelding til arrangementer
Hvis du ønsker at deltage i betalingsarrangementer, som Viborg Ungdomsskole udbyder, behandler vi personoplysninger som led i købskontrakten. Herunder dit navn, din mailadresse, adresse og betalingsform. Oplysningerne anvendes ikke til andre formål og slettes automatisk. For det meste anvender vi en tredjepart som databehandler. Denne vil alene få overladt dine personoplysninger som databehandler for Viborg Ungdomsskole. Når du betaler, videregiver vi personoplysninger til de tredjeparter, som er nødvendige for, at betalingen gennemføres.

Indsamling ved brugerundersøgelser
Hvis du ønsker at deltage i en brugerundersøgelse ved Viborg Ungdomsskole, beder vi om dit samtykke til behandling af dit navn og din mailadresse. Oplysningerne anvendes ikke til andre formål og anonymiseres efter analyse af den konkrete undersøgelse. Nogle gange anvender vi en tredjepart som databehandler. Denne vil alene få overladt dine personoplysninger som databehandler for Viborg Ungdomsskole.

Foto eller video af dig
På vores hjemmesider viser vi fotos og video fra arrangementer og lignende. Hvis du er med på et foto eller i en video, men uden at du har givet dit samtykke, er der sandsynligvis tale om et såkaldt situationsbillede.

Du kan altid kontakte os, hvis du vil have os til at fjerne et foto eller en video af dig. Også selv om du tidligere har givet os dit samtykke. Vores kontaktoplysninger fremgår af punkt 7.

Du kan læse mere om situationsbilleder og portrætbilleder på Datatilsynets hjemmeside.

3. Samtykke

Når du bruger Viborg Ungdomsskoles websites, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. afsnit 2 ovenfor.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 7 nedenfor).

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi slette alle data om dig, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandling eller opbevaring af dine personoplysninger på andet grundlag i henhold til lovgivningen.

Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan du muligvis ikke fuldt ud benytte de funktioner, som vi tilbyder på vores hjemmeside eller de services, som Viborg Ungdomsskole i øvrigt tilbyder.

4. Sikkerhed

Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet. Vi gemmer dine personlige oplysninger på servere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter. Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, under hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende, efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.

5. Dine rettigheder

Du kan gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Du har også ret til berigtigelse af dine personoplysninger, eller du kan bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du ønsker det, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag. For eksempel hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er nødvendigt for at besvare en henvendelse fra dig.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder beskrevet ovenfor, er du velkommen til at kontakte os (se kontaktoplysninger i afsnit 7).

Hvis du er uenig i den måde, vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
Mail: dt@datatilsynet.dk

6. Ændringer af privatlivs- og persondatapolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne politik ved væsentlige ændringer i lovgivningen eller ved implementering af nye tekniske løsninger og funktioner på vores digitale platforme.

7. Kontakt

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, berigtiger eller sletter de personoplysninger, som vi har registreret om dig, eller hvis du har nogen spørgsmål til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os:

Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Telefon: 87 87 19 00
Mail: ungdomsskolen@viborg.dk