Viborg Ungdomsskole - Undervisning og fritid for alle unge
     

Lidt af det hele
til din fritid ...


Viborg Ungdomsskoles fritidsafdeling er et ungdomsunivers med mere end 100 forskellige fritidstilbud til unge fra Viborg Kommunes 7. klasser og opefter.

Vi har klubber i hele kommunen, hvor unge kan være sig selv sammen med hinanden. Vi har mere end 80 fritidshold, der tilbyder alt fra anderledes sport til boglige og kreative fag.

Velkommen til Viborg Ungdomsskoles fritidsafdeling.
> Læs mere om fritidsafdelingen her

Klubberne i Viborg


Fritids- og ungdomsklubberne i Viborg Kommune er samlet som en afdeling under Viborg Ungdomsskole, men drives selvstændigt i lokalområderne.

Fritidsklubberne er et pædagogisk fritidstilbud til børn i 4. 5. 6. og 7. Klasse. Ungdomsklubberne er et fritidstilbud til unge fra 7. Klasse og op til 18 år.

Vi arbejder målrettet på at hjælpe dit barn gennem rejsen fra barn til ung på den bedst mulige måde.
> Læs mere om klubberne her

Den Åbne Skole.
Samarbejdet med skolerne.


Vi præsenterer en lang række tilbud, primært til folkeskolerne i Viborg Kommune. Disse fagudbud har fokus på læring, trivsel og personlig mestring, og der er opstillet læringsmål for alle forløb.

Vores fagudbud ligger ikke fast, men bliver revideret fra år til år ud fra udbud, efterspørgsel og ønsker fra skolerne. Det er nemlig vigtigt for Ungdomsskolen at kunne bidrage til Den Åbne Skole med aktuelle, relevante tilbud til glæde for overbygningseleverne.
> Læs mere om Den Åbne Skole her

10CV – 10. Center Viborg

10CV er Viborg Kommunes samlede 10. klasses tilbud. Her skaber vi et unikt skoleår sammensat efter dine mål og interesser. Med fokus på faglighed, fællesskab og fremtid, gør vi dig klar til at komme godt videre i uddannelseslivet.

> Læs mere om 10CV her

10CV Sprog

10CV Sprog er et tilbud til dig, der har brug for et særligt fokus på dansk sprogtilegnelse og sproglig udvikling, og som ikke har bestået 9. klassesprøven i dansk. 10CV Sprog er et spor under 10. Center Viborg, hvor der arbejdes intensivt med det danske sprog.

> Læs mere om 10CV Sprog her

10. Erhverv

10. Erhverv er et skoleår for dig, der er visiteret til specialilbud og vil kunne udvikle dine uddannelses- eller arbejdskompetencer gennem et 10. skoleår. Her bliver du gjort klar til job eller uddannelse gennem læring og træning af faglighed, selvværd og motivation.

> Læs mere om 10. Erhverv her

EGU

EGU (ErhvervsGrundUddannelsen) er en 2-årig ungdomsuddannelse for dig, der af den ene eller anden grund ikke kan tage en klassisk ungdomsuddannelse.

> Læs mere om EGU her

FORSKOLEN

Forskolen er et uddannelsestilbud i Viborg Kommune, som henvender sig til unge der har brug for et kompetenceløft, for at kunne klare en ungdoms uddannelse (primært EGU).

> Læs mere om forskolen her

HU

Heltidsundervisningen er et alternativt undervisningstilbud til folkeskolen for dig i 8.-, 9. og 10. klasse. HU er fleksibelt tilpasset forløb i forhold til både opstart på- og længde af forløbet.

> Læs mere om HU her

BBU

Brobygningsundervisningen (BBU) er uddannelsen for unge tosprogede. Her har du dels mulighed for at udvikle dine faglige kompetencer og dels kan du knytte bånd med andre unge.

> Læs mere om BBU her
FRITID
KLUBBER
DEN ÅBNE SKOLE
10 CV
EGU/FORSKOLE/HU/BBU

Velkommen 

Viborg Ungdomsskole er et samlet tag over en række forskellige institutioner for unge i Viborg Kommune. Du kan finde de enkelte institutioner i menupunkterne herover. 

Hvis du vil blive klogere på Viborg Ungdomsskoles historie og baggrund, så kast endelig et blik på jubilæumskataloget fra 2017, som du åbner ved at klikke på billedet her ved siden af. 

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk