fbpx

Undervisning på BBU

Vi udvikler løbende undervisningen for at opnå optimal udvikling hos den enkelte elev.

BBU-uddannelsen kan maks. vare tre år, og eleven skal ende med at gennemføre afgangsprøven eller bestå optagelsesprøven til EUD.

Basisundervisning
Nyankomne elever møder til et skema med basisundervisning, der består af:
– 14 lektioners dansk som andetsprog, basis
– 6 lektioners matematik
– 6 lektioners engelsk
– 2 lektioners valgfag
– 3 lektioners lifeskills (herunder: dansk kultur, historie og samfund, job og uddannelse og elevernes alsidige udvikling)

Prøveforberedende undervisning
Når eleverne har rykket sig tilstrækkeligt, bliver de tilbudt prøveforberedende undervisning. Den beslutning bedømmes på baggrund af sprogkompetencer, studiekompetencer samt alder/tid.

Den prøveforberedende undervisning består af:
– 14 lektioners dansk som andetsprog
– 6 lektioners matematik
– 6 lektioners engelsk
– 3 lektioners fysik/kemi
– 2 lektioners valgfag
– 2 lektioners lifeskills (herunder: dansk kultur, historie og samfund, job og uddannelse og elevernes alsidige udvikling)

Uanset hvilken klasse eleverne går i, er hovedformålet med undervisningen at gøre dem klar til uddannelse og/eller job i Danmark. Afklaringsforløb kan indeholde virksomhedsbesøg, praktikophold samt brobygningsforløb på ungdomsuddannelser.

OBS: Som elev på BBU skal man forberede sig på at få lektier for.