fbpx

Undervisning

BBU udvikler løbende undervisningen for at opnå optimal udvikling hos den enkelte elev.

BBU-uddannelsen kan maks. vare tre år, og eleven skal ende med at gennemføre afgangsprøven eller bestå optagelsesprøven til EUD.

Nyankomne elever møder til et skema med basisundervisning, der består af:
– 14 lektioner dansk som andetsprog basisundervisning
– 6 lektioner matematik
– 6 lektioner engelsk
– 2 lektioner valgfag
– 3 lektioner LifeSkills (Herunder: Dansk kultur, historie og samfund + “Job & uddannelse” og “elevernes alsidige udvikling”)

Når eleven har rykket sig tilstrækkeligt, tilbydes prøveforberedende undervisning. Den beslutning bedømmes på baggrund af elevens sprogkompetencer, studiekompetencer samt alder/tid.

Den prøveforberedende undervisning består af:
– 14 lektioner dansk som andetsprog
– 6 lektioner matematik
– 6 lektioner engelsk
– 3 lektioner fysik/kemi
– 2 lektioner valgfag
– 2 lektioner LifeSkills (Herunder: Dansk kultur, historie og samfund + “Job & uddannelse” og “elevernes alsidige udvikling”)

Uanset hvilken klasse, eleverne går i, er hovedformålet med undervisningen at gøre dem klar til uddannelse og/eller job i Danmark. Afklaringsforløb kan indeholde virksomhedsbesøg, praktikophold samt brobygningsforløb på ungdomsuddannelser.

OBS: Som elev på BBU skal man forberede sig på at få lektier for.