fbpx

Guide til karaktersystemet

Se og få forklaret 7-trins-skalaen på Undervisningsministeriets hjemmeside ved at klikke her (Siden åbner i nyt vindue)

Læs Undervisningsministeriets kriterier for standpunktskarakterer ved at klikke her (Siden åbner i nyt vindue)

 

Karakterer på BBU - Hvornår og hvordan?

Standpunktskarakteren er et udtryk for elevernes faglige niveau på det tidspunkt, karakteren gives.

Standpunktet fastsættes i forhold til de faglige mål, som gælder for faget. Det betyder, at standpunktskarakterer gives ud fra lærerens vurdering af, i hvor høj grad eleven opfylder fagets kompetence-, færdigheds- og vidensmål. Disse findes på undervisningsministeriets hjemmeside. Karaktererne gives ud fra, hvad det er forventet, at en elev kan, når han/hun afslutter 9. klasse. Det betyder, at selvom man går i BBU og kun har været i Danmark i kort tid, så gælder de samme mål for BBU-elever som for danske skoleelever.

Elevens arbejdsindsats eller opførsel i klassefællesskabet indgår som udgangspunkt ikke i grundlaget for karaktergivningen. Hvis faget har mål, der omfatter disse evner, indgår de i karaktergivningen.

Der gives standpunktskarakterer i følgende fag:

I dansk gives der fire standpunktskarakterer:
– Læsning
– Retskrivning (stavning, grammatik)
– Skriftlig fremstilling (Hvordan man skriver tekster, opgaver m.m.)
– Mundtlig dansk

I matematik gives der tre standpunktskarakterer:
– Færdighedsregning (matematik uden hjælpemidler)
– Problemregning (matematik med hjælpemidler)
– Mundtlig matematik

I engelsk gives to karakterer:
– Mundtlig
– Skriftlig

I fysik gives én karakter.

Der gives ikke karakter i valgfag eller lifeskills.

Der gives karakter to gange på et skoleår. I slutningen af november og i slutningen af april.

I november ligger terminsprøverne i dansk, engelsk og matematik. Terminsprøver er en prøveeksamen, der har to formål:

– At træne eleverne i at gå til prøve i Danmark
– At vurdere, hvilke elever der kan meldes til eksamen til maj.

Der gives karakterer for terminsprøverne. Eleverne får altså i november to typer karakterer:

– Terminskarakter, der fortæller, hvor godt eleven klarede sig til prøven
– Standpunktskarakter, der fortæller, hvor godt eleven klarer sig i det daglige.