fbpx

Hvem kan blive elev på BBU?

For at blive elev på BBU kræver det, at:
– man er mellem 14 og 18 år.
– BBU er det første møde med det danske uddannelsessystem.
– man har mod på at lykkes med folkeskolens 9. klasses afgangsprøve i dansk, matematik, engelsk og fysik.

BBU er et uddannelsestilbud til unge tosprogede, der er kommet til Danmark, efter de er fyldt 14 år. Formålet med BBU er at ruste og motivere eleverne til videre uddannelse eller beskæftigelse gennem faglige kompetencer og relevante udfordringer og oplevelser, der kan være med til at styrke deres selvværd og afklare dem om deres fremtid i Danmark.