fbpx

Sporene på 10CV

Et skoleår på 10CV er en kombination af spor, valgfag og de obligatoriske fag dansk, engelsk og matematik.
Sporene har til formål at styrke og specialisere dig inden for et bestemt område.

 

International og business

International og business

Victory starts in your brain

En stor del af undervisningen er projekt- og gruppeorienteret arbejde. Vi stræber efter at optimere dine samarbejdsevner, så du oplever, at du kommer længere og indsamler mere viden i samarbejdet med andre.

Vi vil arbejde med EU og Folketinget og du vil få viden om forskellige kulturer gennem samarbejdet med BBU (skolen for unge, nytilkomne tosprogede) og i samarbejdet med ungdomsuddannelserne i Viborg.

I løbet af året vil du også komme til at deltage i forelæsninger og innovationsprojekter. Du får mulighed for at blive afklaret om dit valg af ungdomsuddannelse gennem fire brobygningsforløb, og vi skal ud af huset flere gange. Blandt andet skal vi på spor-tur til København, der vil byde på alt fra politik til kultur og erhvervsliv. Alt dette skal vi igennem, inden vi afslutter det hele med sporprojektet for International og Business.


Science og teknologi

Science og teknologi

Science is a way of thinking

Vi arbejder med både naturvidenskab og teknologi. Det kan være alt fra produktion af plastik og molekylær gastronomi til kodning, programmering og 3D-print. Mulighederne er mange, og vi sammensætter forløbene efter, hvilke gode idéer og skøre indfald vi får undervejs.

Undervisningen veksler mellem teori og afprøvning/forsøg og vil være tilrettelagt på en måde, så du får de bedste forudsætninger for at blive afklaret om din fremtid. Fire uger af skoleåret vil du nemlig bruge i brobygning på STX, HTX, Landbrugsskolen, Teknologisk Videnscenter og Byggetek på Mercantec.

Det hele bliver rundet af med et afsluttende projekt i slutningen af skoleåret.


Sport og Sundhed

Sport og Sundhed

Fresh body – fit mind

Kroppen er en maskine, der på mange planer skal have næring for at fungere i en travl hverdag.

I Sport og Sundhed fokuserer vi derfor på det hele menneske. I løbet af året vil vi arbejde med emner, der hver især sætter fokus på, hvad det vil sige at leve sundt. Ikke kun i forhold til det, du indtager igennem din kost og det, du forbrænder i løbet af en dag, men også i forhold til den psykiske sundhed, der ofte hænger sammen med det forhold, der er til kost og træning.

Gennem forløb med træningsprogrammer, kost, fysiske og mentale udfordringer vil vi forsøge at få en forståelse af, at sundhed er en bevægelig størrelse. Noget, vi kan arbejde med på forskellige niveauer. Du vil blive præsenteret for redskaber, der kan hjælpe dig med at få fokus på din egen kropslige og mentale sundhed.

Vi lægger ikke indholdet helt fast, da det også skal tage udgangspunkt i jeres ønsker og interesser. Men nogle ting kan du være sikker på: Undervisningen vil veksle mellem teori og praksis, hvor du vil stifte bekendtskab med forskellige former for fysisk aktivitet. Derudover skal du være med til at planlægge og gennemføre forskellige sundhedsskabende aktiviteter i løbet af skoleåret, både for dig selv og for andre, der ikke er en del af sporet Sport og Sundhed.

I kombination med brobygningsuger på Social- og Sundhedsskolen, STX, HTX, Asmildkloster Landbrugsskole og Hotel- og Restaurantskolen, bestræber vi os på at give dig de bedste forudsætninger for at blive klar til din fremtid.

Skoleåret vil blive afrundet med et sporprojekt, hvor du skal inddrage elementer af de emner, vi har arbejdet med.


Pædagogik og mennesker

Pædagogik og mennesker

Mennesket fra vugge til grav

Mennesket går igennem mange stadier i livet. Vores ønsker og behov ændrer sig hele tiden – fra dagpleje til plejehjem.

På Pædagogik og Mennesker har vi fokus på forskellige aspekter af mennesket fra vugge til grav. I løbet af året arbejder vi med forløb, som indeholder pædagogiske og sundhedsfaglige begreber, og du får set mennesket – og dig selv – i nye sammenhænge.

Det giver dig mulighed for at udvikle og udfordre nye sider af dig selv. Mange oplever at være på en personlig rejse, hvor såvel personlige som sociale og kommunikative kompetencer udvikles eller styrkes. Du vil få redskaber, der styrker din evne til at samarbejde, planlægge og kommunikere – alt sammen for at kunne arbejde med og omkring mennesker.

Undervisningen kan veksle. Vi indretter nemlig indhold og metoder efter vores elever, hvem I er og hvor jeres ønsker og interesser ligger. Kun rammerne ligger fast. Blandt andet skal vi på spor-tur til foråret, og vi slutter skoleåret af med et større projekt.

I tæt samarbejde med Social- og Sundhedsskolen, STX, HHX og HF har vi lavet et spor, der giver dig et godt springbræt til din fremtid.


EUD10

EUD10

Personlig udvikling, afklaring og faglighed

Som elev på EUD10, er du en del af 10CV, og du tager din FP10 i de tre obligatoriske fag dansk, matematik og engelsk. Ud over de obligatoriske fag har du mulighed for at vælge valgfag, så du har selv indflydelse på dit skema.

Som en del af EUD10-sporet får du gode muligheder for at blive afklaret i forhold til en erhvervsuddannelse. I flere uger i løbet af skoleåret modtager du nemlig din undervisning på en række af byens erhvervsskoler. Et udvidet afklaringsforløb, der er udarbejdet i samarbejde med Mercantec, Asmildkloster Landbrugsskole og Social- og Sundhedsskolen i Viborg.

Herudover ligger der sporuger, hvor du så vidt muligt selv kan vælge, hvilke erhvervsretninger du vil arbejde mere med.

Desuden laver du den obligatoriske selvvalgte opgave (OSO) på 10CV og i samarbejde med erhvervsskolerne.

Alt dette er tilrettelagt på en måde, så du får de bedste forudsætninger for at blive klar til din fremtid.


10CV Sprog

10CV Sprog

10. klasse for tosprogede

10CV Sprog er et tilbud til dig, der har brug for et særligt fokus på dansk sprogtilegnelse og sproglig udvikling, og som ikke har bestået 9. klassesprøven i dansk.

Eleverne er fordelt på mindre hold og vil arbejde intensivt med det danske sprog i alle sammenhænge.

Målene er, at du bliver uddannelsesparat, at du får mulighed for at udvikle dine alsidige evner bedst muligt, at du udvikler din lyst til læring, og selvfølgelig at du får mulighed for at tage FS9/FS10 eller optagelsesprøven til EUD.

Timefordelingen på 10CV Sprog vil se således ud:

Dansk: 12 lektioner om ugen
Matematik: 5 lektioner om ugen
Engelsk: 5 lektioner om ugen
Lifeskills: 2 lektioner om ugen
Fællestime: 1 lektion om ugen
Interessefag: Maks 10 lektioner om ugen

Du har dansk, engelsk, matematik og lifeskills med din stamklasse 10CV Sprog, mens valgfagene tages sammen med andre elever fra 10CV.

Derudover vil der i 10CV Sprog være særlige uger med brobygning, tema-undervisning, uddannelse- og jobundervisning samt mulighed for praktik. Alt sammen med det formål at styrke dig i forhold til dine fremtidige uddannelsesmuligheder.

Du indstilles til 10CV Sprog via din nuværende skole.

Hent brochuren for 10CV Sprog her


Viborg Elite

Viborg Elite

Kombiner din sport med din 10. klasse

Samarbejdet mellem Viborg Elite og 10CV giver dig mulighed for at kombinere din sport med din skole. Du får alle fordelene ved en skræddersyet 10. klasse med sammenhold, oplevelser og personlig afklaring. 10CV er brunch, introforløb, introtur, brobygning, OSO, studietur, osv. Du har de obligatoriske fag dansk, matematik, engelsk, fællestime og lifeskills. Derudover kan du vælge en lang række relevante valgfag.

Samtidig kan du dygtiggøre dig i din idræt. Du har to ugentlige morgentræningspas, som koordineres med træningen i din idrætsklub. Du får fire lektioner til fordybelse i eliteidræt, hvor du får styrket din viden om blandt andet sundhed, ernæring, skadesforebyggelse, mental træning, kommunikation, samarbejde, mediehåndtering og træningsplanlægning. Alt sammen med det ene formål, at du skal blive bedre rustet til et liv med din idræt på eliteniveau.

Viborg Elitesport på 10CV hører naturligt under sporet Sport og Sundhed, men kan også kombineres med et af de andre spor, hvis du ønsker det.

Optagelse
For at blive optaget i Viborg Elite på 10CV skal du opfylde en række kriterier. Som en af de vigtigste skal du som minimum være blandt de bedste inden for din idræt på din årgang. Derudover er det et krav, at du udviser seriøsitet og engagement i din skole og træning.

Ved siden af den koordinerede tilmelding til 10CV skal du ansøge om at blive en del af Viborg Elite på 10CV. Du finder optagelsesblanketterne her på siden under punktet “Kommende elev”.

Breddetræning for håndbold- og fodboldspillere
Hvis du ikke bliver godkendt til eliteforløbet, kan vi i samarbejde med Viborg Katedralskole tilbyde breddetræning. Det omfatter to ugentlige morgentræninger med uddannede trænere, hvor du deltager på lige fod med Katedralskolens elever.

På Viborg Elites hjemmeside finder du flere informationer om blandt andet optagelse, træning og skoleugens opbygning. (Klik her for at åbne siden i nyt vindue.)

Læs artiklen i Viborg Stifts Folkeblad ved at klikke her (Åbner i nyt vindue)

Hent brochuren for Viborg Elite på 10CV ved at klikke her