fbpx

Hvem kan blive elev på HU?

Unge med følgende baggrund kan blive elever på HU

  • De er på 8.-, 9.- eller 10. klassetrin
  • De er i en livs- eller skolesituation, der gør, at de ikke kommer regelmæssigt i skole.
  • De har lyst til at lykkes med folkeskolens 9. eller 10. klasse afgangsprøve i dansk, matematik og engelsk.

Formålet med HU er, at fastholde den unge i læringsforløb, så den unge får selvværd og lyst til videre uddannelse. I trygge rammer og med udgangspunkt i den unges ressourcer udvikles færdigheder fagligt, socialt og personligt til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.