fbpx

Hvem kan blive elev på HU?

For at blive elev på HU kræver det, at:
– man befinder sig på 8.-, 9.- eller 10. klassetrin.
– er i en livs- eller skolesituation, der gør, at man ikke kommer regelmæssigt i skole.
– er motiveret for at lykkes med folkeskolens 9. eller 10. klasses afgangsprøve i dansk, matematik og engelsk.

Formålet med HU er at fastholde eleverne i læringsforløb, så de opbygger selvværd og lyst til videre uddannelse. I trygge rammer og med udgangspunkt elevernes individuelle ressourcer udvikles deres færdigheder fagligt, socialt og personligt til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

Der er løbende optag på HU. Læs mere om processen under Praktisk info (Klik her)