fbpx

Hvem kan blive elev på HU?

Unge med følgende baggrund kan blive elever på HU

  • I er elever på 8.-, 9.- eller 10. klassetrin
  • I er i en livs- eller skolesituation, der gør, at I ikke kommer regelmæssigt i skole.
  • I har lyst til at lykkes med folkeskolens 9. eller 10. klasses afgangsprøve i dansk, matematik og engelsk.

Formålet med HU er, at fastholde eleverne i læringsforløb, så I får selvværd og lyst til videre uddannelse. I trygge rammer og med udgangspunkt jeres individuelle ressourcer udvikles jeres færdigheder fagligt, socialt og personligt til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

Der er løbende optag på HU. Læs mere om processen under Praktisk info.