fbpx

Hvem er vi?

Fritid – Denne afdeling bygger på ungdomsskolens oprindelige lovgivning, der stammer fra 1942, hvor der var behov for, at de unge i fritiden kom væk fra gadehjørnerne og ind i klasselokalerne. En lov, der stadig giver de unge 13-18 årige mulighed for læring i fritiden. På Viborg Ungdomsskole har vi nu cirka 100 forskellige fritidstilbud til de unge, og desuden har vi 18 ungdomsklubber for samme målgruppe fordelt over hele kommunen.

10CV (10.Center Viborg) – for unge, der efter 9. klasse har brug for et år med alsidig udvikling i et unge-uddannelsesmiljø

10. Erhverv – Viborg kommunes tilbud om 10. klasse til unge, der i forvejen har en henvisning til specialtilbud.

HU (heltidsundervisning) – en mulighed for at gøre folkeskolen færdig for unge i 8.-10. klasse, der ikke har en stabil tilknytning til folkeskolen.

BBU (Brobygning til uddannelse.) – Viborg Kommunes tilbud til alle 14-18 årige to-sprogs unge om undervisning i dansk, matematik, engelsk, idræt og naturfag

Forskolen – Afklaringsforløb og kompetenceløft for unge, der efter 9./10. klasse ikke er uddannelsesparate

Klubber – fritidsklubtilbud til 4.-6./7. klasser i 10 skoledistrikter

Læs mere om Viborg Ungdomsskoles historie i vores jubilæumskatalog der blev skrevet i anledning af 75 års jubilæet i 2017.