fbpx

Hvem er vi?

Fritid
Denne afdeling bygger på ungdomsskolens oprindelige lovgivning, der stammer fra 1942. Også dengang var der behov for, at de unge i fritiden kom væk fra gadehjørnerne og ind i klasselokalerne. Denne lov giver stadig de unge 13-18-årige mulighed for gratis læring og aktivitet i fritiden.

10CV
Det kommunale 10. klassestilbud for unge, der efter 9. klasse har brug for et år med afklaring, personlig og faglig udvikling i et fælles ungemiljø.

10. Erhverv
Viborg Kommunes tilbud om 10. klasse til unge, der i forvejen har en henvisning til specialtilbud.

HU
Heltidsundervisningen tilbyder udskolingselever, der ikke har en stabil tilknytning til folkeskolen, en tryg og hensynsfuld mulighed for at gøre folkeskolen færdig.

BBU
Brobygning til uddannelse er Viborg Kommunes tilbud til alle 14-18-årige tosprogede om undervisning i de obligatoriske fag i den danske folkeskole.

Forskolen
Afklaringsforløb og kompetenceløft for unge, der efter endt folkeskole ikke er uddannelsesparate.

Ungdomsklubber
Fritidstilbud til unge fra 7. klasse og opefter. Ungdomsklubberne har åbent 1 – 2 aftener om ugen og er fordelt, så de dækker alle skoledistrikter i kommunen.

Fritidsklubber
Fritidsklubtilbud til 4. – 6./7. klasser i 10 skoledistrikter.

Gadeplan
Et opsøgende team, der arbejder med at skabe tryghed og bygge bro mellem unge, forældre, borgere og instanser. Teamet er løbende til stede blandt de unge, når skoler og fritidsaktiviteter har lukket, og unge samles med hinanden i det offentlige rum.

Unge på vej
Henvender sig til unge, der har uddannelses- eller arbejdsmarkedspotentiale i større eller mindre udstrækning. Målgruppen er elever, der ikke umiddelbart har potentiale til at deltage i FGU-tilbud eller Forskolen.

Forebyggelsesteamet
En videns- og formidlingsinstans, der gennem tværgående samarbejde, formidling og initiativer forebygger mistrivsel blandt børn og unge. Under Forebyggelsesteamet hører blandt andet SSP, fritidsvejledning, frivillighed og fritidsjobvejledning.