fbpx

Hvem er vi?

Fritid
Denne afdeling bygger på ungdomsskolens oprindelige lovgivning, der stammer fra 1942, hvor der var behov for, at de unge i fritiden kom væk fra gadehjørnerne og ind i klasselokalerne. En lov, der stadig giver de unge 13-18 årige mulighed for læring og aktivitet i fritiden.

10CV
10. klasse for unge, der efter 9. klasse har brug for et år med alsidig udvikling i et unge-uddannelsesmiljø

10. Erhverv
Viborg kommunes tilbud om 10. klasse til unge, der i forvejen har en henvisning til specialtilbud.

HU
Heltidsundervisningen er en mulighed for at gøre folkeskolen færdig for unge i 8.-10. klasse, der ikke har en stabil tilknytning til folkeskolen.

BBU
Brobygning til uddannelse er Viborg Kommunes tilbud til alle 14-18 årige to-sprogs unge om undervisning i dansk, matematik, engelsk, idræt og naturfag.

Forskolen
Afklaringsforløb og kompetenceløft for unge, der efter 9./10. klasse ikke er uddannelsesparate.

Ungdomsklubber
Fritidstilbud til unge fra 7. klasse og opefter. Ungdomsklubberne har åbent 1-2 aftener om ugen og er fordelt, så de dækker alle skoledistrikter i kommunen.

Fritidsklubber
Fritidsklubtilbud til 4. – 6./7. klasser i 10 skoledistrikter.

Gadeplan
Et opsøgende team, der arbejder med at skabe tryghed og bygge bro mellem unge, forældre, borgere og instanser. Teamet er løbende til stede blandt de unge, når skoler og fritidsaktiviteter har lukket og unge samles med hinanden i det offentlige rum.

Unge på vej
Henvender sig til unge, der har uddannelses- og/eller arbejdsmarkedspotentiale i større eller mindre udstrækning. Målgruppen er elever, der ikke umiddelbart har potentiale til at deltage i FGU-tilbud eller Forskolen.

Forebyggelsesteamet
Herunder SSP, fritidsvejledning, bevægelse og frivillighed, kulturformidling.