fbpx

Kære forældre/pårørende

På 10. Erhverv vægter vi den personlige, den sociale og den faglige udvikling lige højt. Alle tre faktorer har betydning for, at vores elever kommer godt videre i livet.

Derfor har den daglige tryghed for den enkelte elev høj prioritet hos os. Man lærer bare bedst, når man er tryg. Kun fra sikker grund får man mod på at lære nyt, kaste sig ud i sociale relationer, få nye kammeratskaber – og derigennem få øje på sig selv.

Vores elever er forskellige, men de har alle brug for tryghed og gode oplevelser at udvikle sig i. Derfor får alle elever tilknyttet en kontaktlærer, der følger dem tæt gennem hele skoleåret. Kontaktlærer og elev får i fællesskab sammensat et år bygget op af skole, sociale elementer og personlige mål, så den unge får de bedste chancer for en god udvikling – og forhåbentlig en masse succesoplevelser undervejs.

 

Godt at vide som forældre/pårørende til en elev på 10. Erhverv

Tiden op til skolestart kan være fuld af forventning og nervøsitet. Alle elever og forældre bliver derfor inviteret ind til en snak og rundvisning inden opstart.

I er selvfølgelig også altid velkomne til at kontakte os, hvis I har brug for det. I kan finde os og vores kontaktoplysninger her på personalesiden.
Gå ind i feltet “Vælg afdeling” og find 10. Erhverv.

Desuden vil vi anbefale, at de unge går ind på siden for elever her på hjemmesiden. Her kan de blive klogere på deres nye hverdag, og gå en virtuel tur på Ungdomsskolen.

Der er to forældremøder i løbet af skoleåret på 10. Erhverv. Her vil alle forældre blive indbudt, og de overordnede fællesbeskeder og kollektive snakke bliver taget.

Derudover vil I hver især blive indbudt til to skole-hjem-samtaler. Her vil kontaktlæreren orientere både jer og jeres unge menneske om status på udviklingen. Hvor er vi henne i forhold til for eksempel trivsel, arbejdsindsats,  personlige og faglige mål? På møderne aftaler vi i fællesskab, hvad vi skal fokusere på fremover.

I det tætte samarbejde mellem eleven og kontaktlæreren vil de daglige snakke blive taget, men vi vil også være i løbende kontakt med jer om det, der “fylder”, ligesom I også altid er velkomne til at række ud til os. I kan altid finde os her på personalesiden under “10. Erhverv”.

Skoledagene foregår i 10. Erhvervs lokaler på Viborg Ungdomsskole. Vi har således vores egne undervisningslokaler til den boglige undervisning, og vi har adgang til Ungdomsskolens køkken-, træ-, cykel-, metal- krea- og motorværksteder.

Der er mange uddannelsesinstitutioner samlet på Ungdomsskolen. Vi er derfor mere end 300 elever, der dagligt spiser den obligatoriske brunch sammen. Hvis 10. Erhvervs elever ønsker at være en del af det større fællesskab på tværs af skoletilbud, er der rig mulighed for det på fællesarealerne, ligesom det også er muligt at trække sig i fred og ro til egne lokaler. Der er plads og rum til begge dele.

Brunch og frokost
Vi spiser brunch sammen hver formiddag. Brunchen er en obligatorisk del af hverdagen og derfor gratis for eleverne.

Frokosten kan medbringes hjemmefra, men det er også muligt at købe et lunt måltid mad i Ungdomsskolens egen café.

På billedet kan I se et eksempel på, hvordan skemaet ser ud på 10. Erhverv.

Morgennyt
Vi starter hver morgen med morgennyt fra klokken 8.00 til 8.30, som kan omhandle alt, hvad der rører sig mellem himmel og jord.

Faglige fag
Fra klokken 8.30 til 9.30 har vi dansk, engelsk eller matematik, som de kan vælge at komme op i til eksamen.

Brunch
Vi spiser brunch sammen hver formiddag, hvor vi sammen med resten af eleverne på Ungdomsskolen nyder hjemmebag og diverse lækkerier. Brunchen er en obligatorisk del af hverdagen og derfor gratis for eleverne.

Tematorsdag
Torsdagene på 10. Erhverv er anderledes dage. Her har vi det, vi kalder ”Tema-torsdag”, hvor vi enten er på oplevelser ude af huset eller fordyber os hjemme på skolen. En hel dag med et tema, vi kan være undersøgende i eller en aktivitet, vi selv har valgt.

Valgfag
Som I kan se, fylder valgfagene meget på 10. Erhverv. Dermed har eleverne stor indflydelse på deres eget skema.

Vi har et væld af valgfag, og tre dage om ugen er det eleven selv, der har valgt sine fag fra klokken 10.00 og resten af dagen.

Der er derfor ikke to skemaer, der er ens. Det er op til de enkelte elever at vælge, hvad der interesserer dem.

Valgfagene kan genvælges eller skiftes ud 3 – 4 gange i løbet af skoleåret. Se overblikket over de mange muligheder i punktet nedenfor.

Praktik
Vores elever er i praktik en uge om året, men ønsker de mere, for eksempel en dag om ugen. er det også muligt.

Ture/Rejser
En uge om året er vi på studietur i udlandet, og i løbet af året tager vi på kortere ture med en enkelt overnatning. Det skal både I og eleverne naturligvis nok få besked om i god tid.

Værkstedsfag
Motorværksted
Køkkenværksted
Elektronikværksted
Filmværksted
Cykelværksted
Modelbygværksted
Træværksted

Valgfag
Musik
Guitar
Kok-Amok
Svømning
Styrketræning
Boksning
Boldspil
E-sport
Motion
Mountainbike
Minimotor
Skydning
Kreativ
Brætspil
Skak
Yoga
Kampsport
Foto
Mindfulness
Friluftsliv
Tegning
Stop-motion
Tabata
Drama
Ekstramatematik
Ekstradansk
Ekstraengelsk
Eksamensdansk (fra oktober)
Eksamensmatematik (fra oktober)
Eksamensengelsk (fra oktober)

Der er selvfølgelig nogle basale regler, der skal overholdes, når man er elev på 10. Erhverv og Viborg Ungdomsskole.

Blandt andet er det ikke tilladt at bruge nikotin eller indtage nogen former for rusmidler eller energidrikke i skoletiden. Hvis eleven er påvirket af rusmidler, vil vi kontakte jer, så vi sammen kan lægge en plan for, hvad der skal ske.

I tilfælde af fravær skal I som forældre/pårørende give kontaktlæreren besked inden klokken 8.00. Det sker på telefon, og I kan finde os her på personalesiden under “10. Erhverv”.

Eleverne vil få skolekort til enten bus eller tog, hvis de har mere end ni kilometer til skolen. Har I spørgsmål eller brug for hjælp i den forbindelse, er I altid velkomne til at tage fat i kontaktlæreren.

Unge i faldende trivsel skal støttes så tidligt som muligt. Men hvordan?
Det kan være vanskeligt som pårørende at vide, hvad der skal til for at vende en negativ tendens. Derfor har Viborg Ungdomsskole tilknyttet en såkaldt fremskudt socialrådgiver. Her er det muligt for både forældre og unge at få råd og vejledning.

Forældre kan blandt andet blive vejledt i forhold til håndtering af forældrerollen, barnets trivsel, skolegang eller forandringer i familien. Unge kan blive vejledt i at håndtere konflikter i hjemmet eller på skolen, skoletræthed, ensomhed mv.

Den fremskudte socialrådgiver har bredt kendskab til kommunens tilbud og viden om lovgivning inden for Børn & Unge. Den viden kan også indgå som en del af vejledningen for unge og forældre.

Tilbuddet om rådgivning og vejledning omfatter 3-5 samtaler, og I er velkomne til selv tage kontakt (klik her for mail).