fbpx

Sammen om fritidsjob

Fritidsjob hjælper teenagere med at tro på sig selv

I Viborg Kommune arbejder vi sammen for, at børn og unge skal have lys i øjnene og mestre eget liv, og et fritidsjob kan være det oplagte skridt på vejen.

Talrige undersøgelser har påvist, hvordan fritidsjob har positive effekter på unges udvikling. I 2018 kom Trygfondens Børneforskningscenter (AU) med en undersøgelse (klik her), der konkluderer, at unge med et fritidsjob får bedre karakterer i skolen, begår mindre kriminalitet og hurtigere begynder på en ungdomsuddannelse. De udvikler såkaldte tilværelseskompetencer som vedholdenhed, ansvarlighed og evnen til at begå sig i sociale sammenhænge, hvor der bliver stillet krav, og hvor man skal indordne sig under nogle regler. Samtidig opbygger de netværk, får nye venner, øget selvtillid og bliver mere selvstændige.

Derfor har vi en fritidsjobindsats henvendt til unge i hele Viborg Kommune. Indsatsen er for unge, som er motiverede for at søge og varetage et fritidsjob på almindelige vilkår, men som har brug for hjælp til processen.

Fritidsjobvejleder på Viborg Ungdomsskole, Mona Fladstrand, og virksomhedskonsulent på Jobcenter Viborg, Lise Hjorth Hansen, arbejder målrettet for at klæde unge og virksomheder på til at tage godt imod hinanden på arbejdspladsen.

”Sammen om fritidsjob” er et samarbejde mellem Viborg Kommune, Viborg Ungdomsskole, Jobcenter Viborg, virksomheder i Viborg kommune og Cabi. Læs mere om baggrund, målgruppe og mål for projektet på Cabis hjemmeside

Projektet er støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond med 5,1 millioner kroner.

Kontakt
Mona Fladstrand Sørensen, fritidsjobvejleder
Tlf. 2159 7992
Mail: msoer@viborg.dk

Lise Hjorth Hansen, fritidsjobkonsulent for virksomheder
Tlf. 8787 4716
Mail: lihh@jobcenterviborg.dk

Kom til den rette side
Klik her, hvis du er ung eller forælder.
Klik her, hvis du er pædagog, lærer, mentor eller anden fagperson.
Klik her, hvis du har brug for konkrete værktøjer til jobsøgning eller forberedelse.