fbpx

Tidlig forebyggende indsats

Vi ved, at alle forældre vil gøre det allerbedste for at hjælpe deres børn til en god start på livet. I samarbejde med dagtilbud og øvrige fagprofessionelle i kommunen arbejder vi i Forebyggelsesteamet på at sprede nyttig viden ud til jer forældre. Her samarbejder vi blandet andet om sunde medievaner og sunde fritidsfælleskaber.

Hvorfor tidlig forebyggende indsats?
Færdigheder avler færdigheder. Det vil sige, at der hele tiden bygges ovenpå det, barnet allerede kan. Hvis barnet allerede har gode færdigheder med i rygsækken, så vil barnet formentlig have lettere ved at gå i skole, lære og trives. Det er lettere at løfte og påvirke børnenes færdigheder i en tidlige alder, og det kan føre til en positiv sneboldeffekt senere i barnets liv.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for vejledning.

 

Gitte Daugbjerg Andersen
Frivillighedskoordinator

Tlf. 2130 5139
Mail: gda@viborg.dk

 

Tilbud og værktøjer til forældre

Med Sunde Medievaner – Noget, vi er fælles om, ønsker SSP-samarbejdet i Viborg Kommune at give en række gode råd til forældre, der ønsker at være aktive medspillere i deres børns digitale udvikling og trivsel.

Klik her og hent dokumentet Sunde Medievaner – Viborg Kommune

Alle kan have brug for et godt netværk, når man gennemgår den sårbare transformation, det kan være at blive forældre. Vi har i samarbejde med Sundhedsplejen en frivillig tovholder og Viborg Gymnastik Forening lavet et tilbud til de fædre, som er hjemme på orlov.

Far-klubben – Viborg Kommune