fbpx

For fritidsjobambassadører

Velkommen til siden for lærere, undervisere, pædagoger, mentorer … alle jer, der spiller en rolle for unge i Viborg Kommune.

Unges trivsel, dannelse og udvikling er vores fælles mål. Et fritidsjob kan være vejen til personlig og social udvikling for alle unge. På arbejde bliver den unge mødt af positive forventninger og får erfaringer med at indgå i et forpligtende fællesskab.

Et fritidsjob kan blandt andet
– øge den unges selvværd og selvtillid.
– bryde med negativ social arv.
– tilbyde en anden arena end skolen, hvor den unge kan lykkes.
– tilbyde et miljø, hvor ansvar, mødestabilitet og sociale kompetencer kan udvikles.

Arbejder du med unge mennesker i alderen 13 – 17 år, ved du, at nogle har let ved at finde et fritidsjob, imens andre har brug for en håndsrækning. Den håndsrækning vil vi gerne tilbyde i samarbejde med dig.

Målgruppe
Indsatsen er for unge, som er motiverede for at søge og varetage et fritidsjob på almindelige vilkår, men som har brug for hjælp og en let hånd i ryggen for at lykkes med processen.

Vi arbejder allerede tæt sammen med blandt andet lærere, pædagoger, uddannelsesvejledere, boligsociale medarbejdere og andre fagfolk om at hjælpe unge til at kunne finde, søge og varetage et fritidsjob. Hvis du har én eller flere unge i tankerne, som er motiverede for et fritidsjob, skal du blot tage kontakt til Mona Fladstrand og aftale næste skridt. Se også nedenfor, hvilke etablerede tilbud vi har.

 

 

Mona Fladstrand Sørensen
Fritidsjobvejleder

Tlf. 2159 7992
Mail: msoer@viborg.dk

 

Sammen om fritidsjob - tilbud til unge

Hvis du kender en ung, der ønsker eller kunne have gavn af et fritidsjob, men har brug for hjælp til at komme i gang, så er WORKshoppen et godt skridt på vejen. Her får deltagerne inspiration og hjælp til, hvor og hvordan de finder et fritidsjob.

WORKshoppen består af fire mødegange og er en blanding af korte oplæg, øvelser og individuelt arbejde med ansøgningsmateriale. Somme tider inviterer vi en gæst med, som kan inspirere; for eksempel en jobmentor fra Viborgs erhvervsliv eller en ung, som deler sine erfaringer med at søge og varetage et fritidsarbejde.

Gennem forløbet bliver den unge klogere på, hvilke fritidsjob der findes, og hvilke forventninger en arbejdsplads har til en ungarbejder. Vi vil samtidig arbejde med strategier til at håndtere de nuancer af usikkerhed, som kan være forbundet med at søge jobs og være ny på en arbejdsplads.

Når forløbet er slut, har deltagerne:
– fået gode råd til, hvor de kan søge fritidsjob.
– udarbejdet mindst én konkret ansøgning.
– lært at udfylde et online ansøgningsskema til fritidsjob.
– lært, hvordan de kan søge henholdsvis opfordret og uopfordret.
– fået indsigt i, hvordan en jobsamtale kan håndteres.
– fået et lynkursus i kommunikation; herunder kropssprog, øjenkontakt og kundeservice.
– lært om dos and don’ts som kommende ungarbejder.

Praktisk
Pris: Forløbet er gratis.

Antal: Der kan være op til otte personer pr. hold.

Tid og sted: Forløbet varer fire tirsdage fra 15.30-17.00 på Viborg Ungdomsskole.

Der er løbende opstart. Tilmelding og holdoversigt findes ved at klikke her.

Spørgsmål kan stilles til:
Fritidsjobvejleder Mona Fladstrand
Tlf. 2159 7992
Mail: msoer@viborg.dk

Fritidsjobvejleder Mona Fladstrand vil være i caféområdet på Viborg Ungdomsskole hver tirsdag i tidsrummet 13.00 – 15.00. Her kan alle unge få sparring og vejledning på deres ansøgningsmateriale og blive peget i retningen af, hvor de kan søge job.

Tidligere deltagere på WORKshoppen kan også komme og få fortsat sparring, hvis de ikke fandt et job under forløbet.

Vores fritidsjobvejleder Mona Fladstrand kommer gerne og holder et inspirationsoplæg om fritidsjob. Her hører de unge om fordelene ved et fritidsjob, og hvad der skal til for at finde, søge og varetage et fritidsjob. Oplægget varer 30 minutter og kunne fx være for udskolingen i folkeskolen, en klasse på en ungdomsuddannelse, en ungdomsklub eller andet.

Kontakt fritidsjobvejleder Mona Fladstrand for info og nærmere aftale:
Tlf. 2159 7992
Mail: msoer@viborg.dk

Arbejder du med unge mennesker i alderen 13 – 17 år, som er motiverede for et fritidsjob, laver vi gerne et skræddersyet forløb, som passer ind i jeres praksis. Vi arbejder i hele Viborg Kommune og kan, sammen med jer, tilpasse forløbet i både form og indhold.

Kontakt fritidsjobvejleder Mona Fladstrand for info og nærmere aftale:
Tlf. 2159 7992
Mail: msoer@viborg.dk