fbpx

For fritidsjobambassadører

Velkommen til siden for lærere, undervisere, pædagoger, mentorer … alle jer, der spiller en rolle for unge i Viborg Kommune.

Unges trivsel, dannelse og udvikling er vores fælles mål. Et fritidsjob kan være vejen til personlig og social udvikling for alle unge. På arbejde bliver den unge mødt af positive forventninger og får erfaringer med at indgå i et forpligtende fællesskab.

Et fritidsjob kan blandt andet
– øge den unges selvværd og selvtillid.
– bryde med negativ social arv.
– tilbyde en anden arena end skolen, hvor den unge kan lykkes.
– tilbyde et miljø, hvor ansvar, mødestabilitet og sociale kompetencer kan udvikles.

Arbejder du med unge mennesker i alderen 13 – 17 år, ved du, at nogle har let ved at finde et fritidsjob, imens andre har brug for en håndsrækning. Den håndsrækning vil vi gerne tilbyde i samarbejde med dig.

Målgruppe
Indsatsen er for unge, som er motiverede for at søge og varetage et fritidsjob på almindelige vilkår, men som har brug for hjælp og en let hånd i ryggen for at lykkes med processen.

Vi arbejder allerede tæt sammen med blandt andet lærere, pædagoger, uddannelsesvejledere, boligsociale medarbejdere og andre fagfolk om at hjælpe unge til at kunne finde, søge og varetage et fritidsjob. Hvis du har én eller flere unge i tankerne, som er motiverede for et fritidsjob, skal du blot tage kontakt til Mona Fladstrand og aftale næste skridt. Se også nedenfor, hvilke etablerede tilbud vi har.

 

 

Mona Fladstrand Sørensen
Fritidsjobvejleder

Tlf. 2159 7992
Mail: msoer@viborg.dk

 

Sammen om fritidsjob - tilbud til unge

Fritidsjobvejleder Mona Fladstrand og fritidsjobkonsulent Lise Hjorth Hansen vil være i caféområdet på Viborg Ungdomsskole hver tirsdag i tidsrummet 13.00 – 16.00.

Her kan alle unge få svar på deres spørgsmål, få hjælp og blive styrket i:
– hvor de kan søge fritidsjob.
– hvordan de skriver en god ansøgning. De kan få sparring på en ansøgning, de har lavet på forhånd, eller de kan skrive den, når de er her.
– hvordan de udfylder et online ansøgningsskema til fritidsjob.
– hvordan de kan søge henholdsvis opfordret og uopfordret.
– hvordan en jobsamtale kan håndteres.
– hvordan de giver et godt førstehåndsindtryk.
– dos and don’ts som kommende ungarbejdere.

Vores fritidsjobvejleder Mona Fladstrand kommer gerne og holder et inspirationsoplæg om fritidsjob. Her hører de unge om fordelene ved et fritidsjob, og hvad der skal til for at finde, søge og varetage et fritidsjob. Oplægget varer 30 minutter og kunne fx være for udskolingen i folkeskolen, en klasse på en ungdomsuddannelse, en ungdomsklub eller andet.

Kontakt fritidsjobvejleder Mona Fladstrand for info og nærmere aftale:
Tlf. 2159 7992
Mail: msoer@viborg.dk

Arbejder du med unge mennesker i alderen 13 – 17 år, som er motiverede for et fritidsjob, laver vi gerne et skræddersyet forløb, som passer ind i jeres praksis. Vi arbejder i hele Viborg Kommune og sammen med jer tilpasser vi forløbet i både form og indhold.

Kontakt fritidsjobvejleder Mona Fladstrand for info og nærmere aftale:
Tlf. 2159 7992
Mail: msoer@viborg.dk