fbpx

SSP Viborg

SSP (samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi) hjælper med at sikre børn og unges trivsel i Viborg Kommune.

Vi motiverer blandt andre voksne, forældre og fagpersoner til sammen at tage ansvar for alle børns daglige trivsel i det fællesskab, de er en del af.

Alle er altid velkomne til at kontakte os, hvis der er bekymring vedrørende et barn eller ungt menneske. Hvis vi ikke kan hjælpe dig, har vi et stort netværk af kollegaer, som vi trækker på, og som kan hjælpe med at tage hånd om børn og unges trivsel.

 

 

Louise Ørum Skytt
SSP-konsulent

Tlf. 9359 8054
Mail:  looe@viborg.dk

 

Martin Glud
SSP-konsulent

Tlf. 5158 4829
Mail: mag@viborg.dk

 

VÆRKTØJSKASSE

Louise Ørum Skytt
SSP-konsulent
Tlf. 9359 8054
Mail:  looe@viborg.dk

Martin Glud
SSP-konsulent
Tlf. 5158 4829
Mail: mag@viborg.dk

Søren Mønsted Krog
Leder, forebyggelsesteamet
Tlf. 2685 7141
Mail: sokr@viborg.dk

Mark Holger Jensen
Politiassistent
Tlf. 5162 7385
Mail: mhj009@politi.dk

Peter Heshe Toft-Nielsen
Politiassistent
Tlf. 4023 3437
Mail: pht002@politi.dk

Øvrige relevante kontakter

Frontteamet (Åbner nyt vindue til viborg.dk)

Gadeplan (Åbner nyt vindue til viborgungdomsskole.dk)

Fremskudte socialrådgivere (Åbner nyt vindue til viborg.dk)

SSP-samarbejdet i Viborg Kommune har udviklet en række forebyggende indsatser til brug for kommunens grundskoler og ungdomsuddannelser. Indsatserne tager afsæt i vores vision om at udvikle og understøtte de fællesskaber, som børn, unge og forældre deltager i. Samtidig er der fokus på at
mindske risikoadfærd blandt børn og unge.

Det positive forældresamarbejde og børn og unges deltagelse i sunde fællesskaber er det fundament, som vores forskellige tilbud tager udgangspunkt i.

Hent idékataloget 22/23 her