fbpx

Velkommen

Forskolen er et  afklaringsforløb til unge, der har behov for et skoletilbud tilpasset den enkelte.

I trygge omgivelser får eleverne støtte og inspiration til at få afklaret deres fremtid omkring uddannelse. En individuelt tilpasset blanding af undervisning på skolen og praktikker i virksomheder hjælper eleverne til at få afprøvet deres kompetencer og afklaret deres ønsker for fremtiden. I fællesskab arbejder vi på at få de to faktorer til at gå op i en højere enhed.

Fordi Forskolen er tilrettelagt efter den enkelte elev, er længden af forløbet og sammensætningen af skole- og praktiktid varierende. Alle elever har tilknyttet en fast kontaktlærer, der sikrer tryghed, og som løbende følger op på elevens trivsel og de aftaler, vi undervejs indgår om mål, skole og praktik.

Målgruppe og optagelse

Forskolen er for elever, der
– har afsluttet 9. klasse.
– måske er stoppet på en ungdomsuddannelse f.eks. på grund af skoletræthed.
– har behov for undervisning ud over grundskolen.
– skal have sat retning på din uddannelse.
– har potentiale til at kunne blive optaget på EGU eller anden relevant ungdomsuddannelse inden for 4 – 15 måneder.

Indstilling til Forskolen sker gennem uddannelsesvejleder, og afgørelse om optagelse sker ved beslutning i visitationsudvalget i Viborg Kommune.