fbpx

Kære forældre/pårørende

På Forskolen ved vi, at unge gør det bedste, de kan ud fra de forudsætninger, de har. Vores opgave er at åbne deres øjne for, hvad de er gode til, og hvad de gerne vil i fremtiden – og få de to faktorer til at mødes, så de kan få en god start på voksenlivet.

Vores elever er forskellige, men de har alle brug for tryghed og gode oplevelser at udvikle sig i. Derfor får alle elever tilknyttet en kontaktlærer, der følger dem under hele forløbet på Forskolen. Kontaktlærer og elev får i fællesskab sammensat et forløb bygget op af skole, praktik og personlige mål, så den unge får de bedste chancer for at blive afklaret om sin fremtid – og forhåbentlig en masse succesoplevelser undervejs.

Arbejde eller uddannelsesparathed
På Forskolen vurderes eleverne i forhold til deres møde- og arbejdsstabilitet, deres arbejds-modenhed, deres valg af branche og hvorvidt de kan passe en længerevarende erhvervspraktik. Alle er parametre, som er afgørende for, at eleverne kan komme videre på ungdomsuddannelse eller i arbejde.

 

Godt at vide som forældre til elever på Forskolen

Tiden inden opstart kan være fuld af forventning og nervøsitet. I er derfor altid velkomne til at kontakte os, hvis I har brug for at komme og se skolen. I kan finde os og vores kontaktoplysninger her på personalesiden.
Gå ind i feltet “Vælg afdeling” og find Forskolen.

Desuden vil vi anbefale, at de unge går ind på siden for elever her på hjemmesiden. Her kan de blive klogere på deres nye hverdag, og gå en virtuel tur på Ungdomsskolen.

Der er tre statussamtaler i løbet af skoleåret, hvor kontaktlæreren orienterer både jer og eleven om status på udvikling. Hvor er vi henne i forhold til for eksempel fremmøde, arbejdsindsats og personlige mål? På møderne aftaler vi i fællesskab, hvad der skal fokuseres på i det fremadrettede arbejde.
Uddannelsesvejleder vil også deltage i disse møder.

De daglige snakke og eventuelle udfordringer tager vi direkte med eleven. Er der konkrete bekymringer, kontakter vi jer naturligvis, ligesom I også altid er velkomne til at række ud til os.

I kan altid finde os her på personalesiden under “Forskolen”.

Skoledagene foregår i Forskolens lokaler på Viborg Ungdomsskole. Vi har således vores egne undervisningslokaler til den boglige undervisning, og vi har adgang til Ungdomsskolens køkken-, træ-, cykel-, metal- krea- og motorværksteder.

Der er mange uddannelsesinstitutioner samlet på Ungdomsskolen. Vi er derfor mere end 300 elever, der dagligt spiser den obligatoriske brunch sammen. Hvis Forskolens elever ønsker at være en del af det større fællesskab på tværs af skoletilbud, er der rig mulighed for det på fællesarealerne, ligesom det også er muligt at trække sig i fred og ro til egne lokaler. Der er plads og rum til begge dele.

Brunch og frokost
Vi spiser brunch sammen hver formiddag. Brunchen er en obligatorisk del af hverdagen og derfor gratis for eleverne.

Vi prioriterer, at vi spiser frokost sammen. Det er vigtigt for det sociale og fællesskabet. Maden laver vi som regel i skolens køkken.

På billedet kan I se et eksempel på, hvordan skemaet ser ud på Forskolen.
Skoleskemaet udkommer hver uge i vores gruppe på Facebook, hvor eleverne vil kunne se flere detaljer. Blandt andet hvilket værksted, de skal være på, og hvornår de skal have dansk og matematik.

Om dansk, matematik og motion
Er på skemaet i alle skoleuger. I dansk og matematik deler vi ofte eleverne op i mindre grupper. Det er i løbet af skoleåret muligt at tage FP9 og FVU i fagene dansk og matematik.

Om værkstederne Træ og Køkken
I hver skoleuge har eleverne et af de to værkstedsfag. I køkkenet laver de mad til hele klassen.

Morgennyt
Vi starter hver morgen kl. 8.00 med morgennyt, hvor lærerne på skift lægger op til en snak om aktuelle emner.

Praktik
Alle elever på Forskolen skal i praktik. Praktikkerne kan være kortere eller længere perioder og er et afgørende element i forhold til at få afklaret, hvad eleven skal uddannelsesmæssigt. I bedste fald kan praktikken for eksempel blive til en EGU-aftale.

Emneuger
To gange i løbet af skoleåret har vi emneuger, hvor vi har besøg af relevante gæster eller tager ud af huset.

Ture/Rejser
Vi tager på ture med overnatning i løbet af skoleåret. Turene er obligatoriske.

Der er selvfølgelig nogle basale regler, der skal overholdes på skolen.

Blandt andet er det ikke tilladt at bruge nikotin eller indtage nogen former for rusmidler eller energidrikke i skoletiden. Hvis eleven er påvirket af rusmidler, vil vi kontakte jer, så vi sammen kan lægge en plan for, hvad der skal ske.

Desuden er det elevernes eget ansvar at give besked til kontaktlærer eller praktiksted, hvis de er syge eller ikke kan møde op. I skoleperioder er det kontaktlæreren, der skal ringes til mellem 7.00 og 8.00, og i praktikperioder er det praktikstedet og kontaktlæreren, der skal kontaktes.

Og så er der vores forventninger til elevernes indstilling over tid:
– De skal være opmærksomme på selv at yde en indsats for deres læring og udvikling.
– De skal kunne møde stabilt og til tiden.
– De skal være gode kammerater, der bakker hinanden positivt op.

De forventninger er naturligvis de samme, uanset om de er på skole eller i praktik.

Eleverne vil få skolekort til enten bus eller tog, hvis de har mere end ni kilometer til skolen. De elever, der er over 18 år og modtager kontanthjælp, skal selv betale transporten.

Har I spørgsmål eller brug for hjælp i den forbindelse, er I altid velkomne til at kontakte Ungdomsskolens kontor på tlf. 8787 1900.

Unge i faldende trivsel skal støttes så tidligt som muligt. Men hvordan?
Det kan være vanskeligt som lærer eller pårørende at vide, hvad der skal til for at vende en negativ tendens. Derfor har Viborg Ungdomsskole tilknyttet en såkaldt fremskudt socialrådgiver. Her er det muligt for både forældre og unge at få råd og vejledning.

Forældre kan blandt andet blive vejledt i forhold til håndtering af forældrerollen, barnets trivsel, skolegang eller forandringer i familien. Unge kan blive vejledt i at håndtere konflikter i hjemmet eller på skolen, skoletræthed, ensomhed mv.

Den fremskudte socialrådgiver har bredt kendskab til kommunens tilbud og viden om lovgivning inden for Børn & Unge. Den viden kan også indgå som en del af vejledningen for unge og forældre.

Tilbuddet om rådgivning og vejledning omfatter 3-5 samtaler, og I er velkomne til selv tage kontakt (klik her for mail).

I selve undervisningen på Ungdomsskolen er det jeres egen ulykkes-/indboforsikring, der gælder.

Vedrørende dækning ved tilskadekomst på rejser
Skulle en elev komme til skade ved en aktivitet, er de ikke længere dækket af det gule sundhedskort i forhold til behandling og hospitalsophold. I stedet medbringes det blå EU-sygesikringskort, der giver eleven de samme rettigheder til sundhedsydelser som borgerne i det land, de rejser i. Det blå EU-sygesikringskort kan bestilles på borger.dk

En eventuel syge-hjemtransport, sygeledsagelse og transport i forbindelse med tilkaldelse af forældre er dækket af skolens rejseforsikring.
Skolens forsikring er ikke en sygeforsikring. En sådan kan skolen ikke tegne. Her er det jeres egen forsikring, der gælder. Altså er der ingen erstatning for eventuelle mén i skolens forsikring. Her står I således ikke anderledes, end hvis I tager til udlandet uden for skoleregi.