fbpx

Kære uddannelsesvejledere

Her har vi samlet information til brug i samarbejdet mellem jer og Forskolen. Er der oplysninger eller information, I mangler, så tøv endelig ikke med at kontakte os.

I finder vores kontaktoplysninger her på personalesiden. Find Forskolen i søgefeltet øverst på siden.

 

Forskolen er for elever, der
– har afsluttet 9. klasse.
– har behov for et særligt målrettet skoletilbud.
– måske er stoppet på en ungdomsuddannelse f.eks. på grund af skoletræthed.
– har behov for faglig og praktisk undervisning ud over grundskolen.
– skal have sat retning på sin uddannelse.
– har potentiale til at kunne blive optaget på EGU eller anden relevant ungdomsuddannelse inden for 4 – 15 måneder.

I som uddannelsesvejledere indstiller elever til Forskolen til visitationsudvalget i Viborg Kommune. Visitationsudvalget træffer herefter afgørelse om optagelse.

Forskolen er et afklarende forløb. Derfor er et løbende samarbejde mellem uddannelsesvejledere, elever, forældre og kontaktlærere en uundværlig del af processen.

Helt konkret holder vi tre statussamtaler pr elev i løbet af skoleåret. Her vil I sammen med forældrene/de pårørende og eleven blive inviteret til at deltage. Statussamtalerne er kontaktlærerens orientering om status på elevens udvikling. Hvor er vi henne i forhold til for eksempel fremmøde, arbejdsindsats, afklaring og mål? På møderne aftaler vi i fællesskab, hvad der fremover skal fokuseres på i forhold til eleven.