fbpx

Kære elev

På Forskolen skal vi sammen finde ud af, hvad du er god til, hvad du gerne vil i fremtiden – og hvilke skridt, du skal tage for at nå dit mål.

Det gør vi ved at sammensætte et forløb, der passer til dig. Det er forskelligt, hvor længe et forløb på Forskolen varer, men det er bygget op af skoleuger, praktikker og vejledning, og din kontaktlærer følger og støtter dig hele vejen igennem.

I skoleugerne går du i klasse med andre unge på din egen alder. I har jeres egne lokaler på Ungdomsskolen til den boglige undervisning, og I har adgang til blandt andet køkken, træ- og motorværkstedet til den praktiske undervisning.

Ungdomsskolen har mange andre skoletilbud, så hvis du gerne vil være en del af et større ungdomsfællesskab, kan du finde det på alle skolens fællesarealer, men du kan også blive i Forskolens lokaler med dine egne klassekammerater.

Nu ved du lidt om, hvad du skal, og hvor det hele skal foregå. I menuen herunder kan du finde svar på noget af det, der er godt at vide som elev på Forskolen.

 

Redskaber til elever på Forskolen

Mange er forventningsfulde og nervøse, inden de skal starte. Derfor er det en god idé at læse punkterne her i menuen godt igennem. Så ved du mere om, hvad der skal ske, og hvad vi forventer af dig.

Du og dine forældre er også altid velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål, eller hvis I har brug for at komme og se skolen, inden du skal starte.

Du kan finde os og vores kontaktoplysninger her på personalesiden.
Gå ind i feltet “Vælg afdeling” og find Forskolen. Så kan du også se, hvordan vi ser ud. 🙂

Det er selvfølgelig også en mulighed at tage den virtuelle rundvisning herunder.

På billedet kan du se et eksempel på, hvordan skemaet ser ud på Forskolen.
Skoleskemaet udkommer hver uge i vores gruppe på Facebook, hvor du vil kunne se flere detaljer. Blandt andet hvilket værksted, du skal være på, og hvornår du skal have dansk og matematik.

Om dansk, matematik og motion
Er på skemaet i alle skoleuger. I dansk og matematik deler vi jer tit op i mindre grupper. I løbet af skoleåret har du mulighed for at tage FP9 og FVU i fagene dansk og matematik.

Om værkstederne Træ og Køkken
I hver skoleuge har du et af de to værkstedsfag. I køkkenet laver I mad til hele klassen.

Morgennyt
Vi starter hver morgen kl. 8.00 med morgennyt, hvor lærerne på skift lægger op til en snak om aktuelle emner.

Brunch og frokost
Brunchen er obligatorisk, og vi spiser sammen med de øvrige elever på Ungdomsskolen.

Vi prioriterer, at vi spiser frokost sammen på Forskolen. Det er vigtigt for det sociale og fællesskabet. Maden laver vi som regel i skolens køkken.

Emneuger
To gange i løbet af skoleåret har vi emneuger, hvor vi har besøg af relevante gæster eller tager ud af huset.

Ture/Rejser
Vi tager på ture med overnatning i løbet af skoleåret. Turene er obligatoriske.

Forskolen består både af undervisning på skolen og praktikker i virksomheder. Vi har et stort netværk af virksomheder, hvor du kan få afprøvet dine evner og ønsker.

Du behøver ikke på forhånd at have idéer til dine praktikker. Det finder du ud af i samarbejde med din kontaktlærer. Du skal bare have mod på at prøve det.

Alle elever på Forskolen har en kontaktlærer. Vi er meget opmærksomme på, at du trives, både på skolen og i din praktik, og din kontaktlærer er derfor altid klar til at snakke med dig og din familie. Du kan møde din kontaktlærer på skolen hver dag. Din kontaktlærer hjælper dig også med at finde praktiksteder.

Find Forskolens kontaktlærere her på personalesiden. (Husk at vælge Forskolen i søgefeltet.)

Statussamtaler
Vi holder tre statussamtaler i løbet af skoleåret, hvor kontaktlæreren orienterer dig og dine forældre om, hvordan det går med dig. Hvordan går det for eksempel med dit fremmøde? Hvordan er din arbejdsindsats? På møderne aftaler vi i fællesskab, hvad vi fremover skal fokusere på. Din uddannelsesvejleder vil også deltage i statussamtalerne.

Arbejde eller uddannelsesparathed?
På Forskolen vurderer vi dig blandt andet i forhold til din møde- og arbejdsstabilitet, dit valg af branche og om du kan passe en længere erhvervspraktik. Alle er parametre, som er afgørende for, at du kan komme videre på ungdomsuddannelse eller i arbejde.

Der er selvfølgelig nogle regler, du skal overholde på skolen:

Rusmidler:
Det er ikke tilladt at bruge nikotin eller indtage nogen former for rusmidler eller energidrikke i skoletiden. Hvis du er påvirket af rusmidler, vil vi kontakte dine forældre, så vi sammen kan lægge en plan for, hvad der skal ske.

Fravær:
Desuden er det dit eget ansvar at give besked til kontaktlærer eller praktiksted, hvis du er syg eller ikke kan møde op. I skoleperioder er det kontaktlæreren, der skal ringes til mellem 7.00 og 8.00, og i praktikperioder er det praktikstedet og kontaktlæreren, der skal kontaktes.

Mobiltelefoner:
Vi indsamler telefonerne i timerne, men I har dem i pauserne.

Og så er der vores forventninger til din indstilling over tid:
1. Du skal være opmærksom på selv at yde en indsats for din læring og udvikling.
2. Du skal kunne møde stabilt og til tiden.
3. Du skal være en god kammerat, der bakker andre positivt op.

De forventninger er naturligvis de samme, uanset om de er på skole eller i praktik.

Det er dit ansvar at give besked til kontaktlærer eller praktiksted, hvis du er syg eller ikke kan møde op.

I skoleperioder er det din kontaktlærer, du skal ringe til mellem 7.00 og 8.00.

I praktikperioder skal du kontakte både praktikstedet og din kontaktlærer, cirka en time inden din mødetid.

Skal du have fri til noget bestemt? Så husk at aftale det med din kontaktlærer eller dit praktiksted i god tid.

Find din kontaktærers oplysninger her på personalesiden. Husk at vælge Forskolen i søgefeltet.

Du vil få skolekort til enten bus eller tog, hvis du har mere end ni kilometer til skolen. De elever, der er over 18 år og modtager kontanthjælp, skal selv betale transporten.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp i den forbindelse, er du altid velkommen til at kontakte Ungdomsskolens kontor på tlf. 8787 1900.