fbpx

Velkommen

I Unge på vej arbejder vi med praktiske færdigheder, som foregår på forskellige værksteder som for eksempel køkken, kreativt værksted, fritidsliv og idræt.

Vi arbejder med de unges mestring af eget liv blandt andet via fagene Mental sundhed, Personlig udvikling, Økonomi og samfundet.

Vi tilbyder vedligeholdelse af dansk, matematik og engelsk i mindre omfang og efter den unges niveau og ønske.

Indimellem arbejder vi med forskellige temaer, som afsluttes med en tur ud af huset. Vi kan blandt andet finde på at besøge Horsens Statsfængsel, Moesgaard Museum og Landsretten i Viborg.

Vi besøger forskellige virksomheder og uddannelsessteder, så de unge får udvidet deres horisont i forhold til deres fremtidige job og uddannelsesmuligheder.

Når vi vurderer, at de unge er klar til det, kommer de i praktik, så de får opbygget realistiske forventninger til og forudsætninger for deres valg af kommende job eller uddannelse.

Hvis de unge ikke er klar til egen praktik, deltager de i fællespraktik sammen med de andre unge og lærerne.

Skulle I have spørgsmål, I ikke kan finde svar på her på siden eller specifikke spørgsmål om problemstillinger, I måtte stå med, er I altid velkomne til at kontakte leder Ane Borum på anbor@viborg.dk

 

Godt at vide

– Unge på vej er et arbejds- og uddannelsesrettet tilbud.
– Vi målretter de unges fokus på egne muligheder på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.
– Vi understøtter udviklingen af de personlige/sociale kompetencer, så de kan begå sig i et alment ungemiljø og blive deltagere i et fællesskab.
– Vi hjælper med at gøre de unge klar til arbejdsmarkedet og/eller uddannelse.

– Forløbets varighed er op til 2 år.
– Den unge og kontaktlæreren lægger en individuel plan for forløbet.
– Den unge er i forskellige praktikker.

Den unge vil møde de samme lærere dagligt. Vi har en tværfaglig baggrund og stor erfaring med målgruppen.

Vi møder de unge med en anerkendende tilgang, hvor der er højt til loftet og et trygt læringsmiljø. Vi har samtidig forventninger til de unge og udfordrer dem, så de kan udvikle deres potentiale.

– Unge, der har arbejdsmarkeds- eller uddannelsespotentiale i større eller mindre udstrækning.
– Unge i målgruppen til STU.
– Unge, der endnu ikke er klar til at deltage i FGU-tilbud eller anden ordinær uddannelse.
– Unge, der personligt og/eller socialt er udfordret, f.eks. med autisme, ADHD, angst, depression, indlæringsvanskeligheder m.m.

– Den unge skal være fyldt 16 år og være færdig med grundskolen.
– Den unge visiteres af uddannelsesvejledningen.

– Den unge skal være motiveret for læring gennem praktikforløb.
– Den unge skal have lyst til læring, både praktisk og teoretisk.
– Den unge skal have lyst til at lære og være i et alment fællesskab.