fbpx

Kære forældre/pårørende

Unge på vej er et arbejds- og uddannelsesrettet tilbud. Det betyder, at det er vores fineste opgave at forberede de unge til et godt ungdoms- og voksenliv, der passer til netop dem.

Derfor har vi stort fokus på det hele menneske. Vi vægter tryghed og de nære relationer højt, for det er hele grundlaget for, at de kan udvikle sig her hos os.

Derfra bygger vi på. Vi arbejder med de unges mestring af eget liv gennem løbende vejledning og helt konkret i fagene Mental sundhed, Personlig udvikling, Økonomi og samfundet.

Dagligt understøtter vi udviklingen af de personlige og sociale kompetencer, så de kan begå sig i et alment ungemiljø og blive deltagere i et fællesskab.

Vi åbner de unges øjne for, hvad de er gode til, og hvad de kan og vil i fremtiden, så en realistisk og målrettet plan for ungdoms- og voksenlivet begynder at tegne sig for dem.

Det gør vi blandt andet ved at arbejde med praktiske færdigheder, som foregår på forskellige værksteder som for eksempel køkken, kreativt værksted, fritidsliv og idræt.

Vi besøger forskellige virksomheder og uddannelsessteder, så de unge får udvidet deres horisont i forhold til fremtidige job og uddannelsesmuligheder.

Når vi vurderer, at de unge er klar til det, kommer de i praktik, så de får opbygget realistiske forventninger til og forudsætninger for deres valg af kommende job eller uddannelse.

Vi tilbyder vedligeholdelse af dansk, matematik og engelsk i mindre omfang efter de unges niveau og ønske, for hovedmålet i Unge på vej er, at de får de bedste chancer for at blive klar til deres fremtid – med en masse gode oplevelser undervejs.

 

Godt at vide som forælder/pårørende

Kommer senere.

Den unge vil møde de samme lærere dagligt. Vi har en tværfaglig baggrund og stor erfaring med målgruppen.

Vi møder de unge med en anerkendende tilgang, hvor der er højt til loftet og et trygt læringsmiljø. Vi har samtidig forventninger til de unge og udfordrer dem, så de kan udvikle deres potentiale.

Find os her på kontaktsiden. Husk at vælge Unge på vej i søgefeltet.

Kommer senere.

I Unge på vej på Viborg Ungdomsskole indgår man i et alment ungemiljø med blandt andet fælles brunch og aktiviteter i skolens mangfoldige miljøer. På Ungdomsskolen tror vi på, at de unge gennem deltagelse i et trygt og godt fællesskab får de bedste forudsætninger for at udvide deres netværk og opleve en positiv personlig udvikling.

Unge på vej deler hus med en lang række andre skoletilbud, og alle spiser sammen og deler faciliteter. Det er muligt at blive en del af et større fællesskab på skolen, ligesom man kan vælge at holde sig mest til det nære fællesskab i sin egen klasse. Vi lægger op til begge dele og lader det være op til den enkelte unge, hvor bredt fællesskabet skal række.

Brunch
Vores brunch er et obligatorisk måltid, der giver næring og energi til skoledagen, men også et elsket ritual, der er med til at skabe dannelse og fællesskab.

Hver formiddag samles alle elever omkring vores daglige brunch. Vi samles om brød, pålæg, frugt og morgenmadsprodukter, men først og fremmest samles vi om det fælles ritual, som brunchen er. En lille begivenhed, hvor vi lytter til hinanden, venter på hinanden, gør rent efter hinanden, sætter os og rejser os på samme tid.

I denne lille daglige begivenhed er fællesskabet i centrum. Mobiltelefonerne lægges væk, og vi koncentrerer os om at spise sammen, tale, lytte og være til stede i hinandens selskab.

Frokost
De unge er velkomne til at medbringe deres egen madpakke, men det er også muligt at købe et måltid mad til 25 kroner i Ungdomsskolens café.

Udvalget består ofte af tre retter og en salatbuffet. Menuen skifter hver måned for at sikre en varieret kost og lidt for enhver smag. Ud over dagens retter er der snacks og økologiske drikkevarer. Hovedtemaerne i maden fra caféen er sundhed, variation og økologi.

Eksempel på skema:

Ture og oplevelser
På Unge på vej mener vi, at alle unge skal have mulighed for at være en del af et fællesskab. Derfor har vi stort fokus på klassefællesskabet og sociale oplevelser med hinanden.

I løbet af skoleåret tager vi derfor på to lejrture i Danmark, oftest i Jylland. Vi tager også på juletur til Århus en dag i december og en tur i sommerland i juni. Derudover har vi forskellige obligatoriske aftenarrangementer, for eksempel Gokart, en tur i teateret og lignende.

Vi er desuden meget lydhøre over for de unges egne forslag til aktiviteter og ture.

Når vi vurderer, at de unge er klar til det, kommer de i praktik, så de får opbygget realistiske forventninger til og forudsætninger for deres valg af kommende job eller uddannelse.

Hvis de unge ikke er klar til egen praktik, deltager de i fællespraktik sammen med de andre unge og lærerne.

Kommer senere.

Kommer senere.

Unge på vej er ikke et SU-berettiget tilbud. Til gengæld er de unge berettiget til uddannelseshjælp.

Læs mere eller ansøg her.

De unge vil få et skolekort til enten bus eller tog, hvis de har mere end ni kilometer til skolen. Hvis de er over 18 år og modtager uddannelseshjælp, skal de dog selv betale transporten.

Spørg lærerne eller sekretærerne, hvis I er i tvivl. I kan finde alle kontaktoplysningerne på siden her. Søgefeltet kan hjælpe jer til at finde personalet på Unge på vej eller i administrationen.

Unge i faldende trivsel skal støttes så tidligt som muligt. Men hvordan?
Det kan være vanskeligt som lærer eller pårørende at vide, hvad der skal til for at få vendt en negativ tendens. Derfor har Viborg Ungdomsskole tilknyttet en fremskudt socialrådgiver. Her er det muligt for både forældre og unge at få råd og vejledning.

Forældre kan blive vejledt i forhold til at håndtere forældrerollen, barnets trivsel, skolegang, forandringer i familien mv.
Unge kan blive vejledt i at håndtere konflikter i hjemmet eller på skolen, skoletræthed, ensomhed mv.

Den fremskudte socialrådgiver har bredt kendskab til kommunens tilbud og viden om lovgivning inden for Børn & Unge. Den viden kan også indgå som en del af vejledningen for unge og forældre.

Tilbuddet om rådgivning og vejledning omfatter 3-5 samtaler, og I er velkomne til selv tage kontakt (klik her for mailadresse).

Det er også muligt for skolens personale omkring den unge at benytte sig af socialrådgiverens hjælp.