fbpx

Kære forældre/pårørende

Unge på vej er et arbejds- og uddannelsesrettet tilbud. Det betyder, at det er vores fineste opgave at forberede de unge til et godt ungdoms- og voksenliv, der passer til netop dem.

Derfor har vi stort fokus på det hele menneske. Vi vægter tryghed og de nære relationer højt, for det er hele grundlaget for, at de kan udvikle sig her hos os.

Derfra bygger vi på. Vi arbejder med de unges mestring af eget liv gennem løbende vejledning og helt konkret i fagene Mental sundhed, Personlig udvikling, Økonomi og samfundet.

Dagligt understøtter vi udviklingen af de personlige og sociale kompetencer, så de kan begå sig i et alment ungemiljø og blive deltagere i et fællesskab.

Vi åbner de unges øjne for, hvad de er gode til, og hvad de kan og vil i fremtiden, så en realistisk og målrettet plan for ungdoms- og voksenlivet begynder at tegne sig for dem.

Det gør vi blandt andet ved at arbejde med praktiske færdigheder, som foregår på forskellige værksteder som for eksempel køkken, kreativt værksted, fritidsliv og idræt.

Vi besøger forskellige virksomheder og uddannelsessteder, så de unge får udvidet deres horisont i forhold til fremtidige job og uddannelsesmuligheder.

Når vi vurderer, at de unge er klar til det, kommer de i praktik, så de får opbygget realistiske forventninger til og forudsætninger for deres valg af kommende job eller uddannelse.

Vi tilbyder vedligeholdelse af dansk, matematik og engelsk i mindre omfang efter de unges niveau og ønske, for hovedmålet i Unge på vej er, at de får de bedste chancer for at blive klar til deres fremtid – med en masse gode oplevelser undervejs.

 

Godt at vide som forælder/pårørende

Tiden inden opstart kan være fuld af forventning og nervøsitet. Derfor vil I forældre, sammen med jeres unge menneske blive indkaldt til en forsamtale, hvor vi har mulighed for at afstemme forventninger og lære hinanden at kende.

I er derfor altid velkomne til at kontakte os, hvis I har brug for at komme og se skolen. I kan finde os og vores kontaktoplysninger her på personalesiden.
Gå ind i feltet “Vælg afdeling” og find Unge på vej.

Desuden vil vi anbefale, at de unge går ind på siden for elever her på hjemmesiden, hvor de kan blive klogere på deres nye hverdag.

Den unge vil møde de samme lærere dagligt. Vi har en tværfaglig baggrund og stor erfaring med målgruppen.

Vi møder de unge med en anerkendende tilgang, hvor der er højt til loftet og et trygt læringsmiljø. Vi har samtidig forventninger til de unge og udfordrer dem, så de kan udvikle deres potentiale.

Find os her på kontaktsiden. Husk at vælge Unge på vej i søgefeltet.

Der er tre statussamtaler i løbet af skoleåret, hvor kontaktlæreren orienterer både jer og eleven om status på udvikling. Hvor er vi henne i forhold til for eksempel fremmøde, arbejdsindsats og personlige mål? På møderne aftaler vi i fællesskab, hvad der skal fokuseres på i det fremadrettede arbejde. Uddannelsesvejleder og eventuelt sagsbehandler vil også deltage i disse møder.

De daglige snakke og eventuelle udfordringer tager vi direkte med eleven. Er der konkrete bekymringer, kontakter vi jer naturligvis, ligesom I også altid er velkomne til at række ud til os.

I kan altid finde os her på personalesiden under Unge på vej.

I Unge på vej har vi vores eget undervisningslokale og to mindre grupperum. Desuden har vi mulighed for at benytte Ungdomsskolens forskellige værksteder.

På Viborg Ungdomsskole indgår man i et alment ungemiljø med blandt andet fælles brunch og aktiviteter i skolens mangfoldige miljøer. På Ungdomsskolen tror vi på, at de unge gennem deltagelse i et trygt og godt fællesskab får de bedste forudsætninger for at udvide deres netværk og opleve en positiv personlig udvikling.

Unge på vej deler hus med en lang række andre skoletilbud, og alle spiser sammen og deler faciliteter. Det er muligt at blive en del af et større fællesskab på skolen, ligesom man kan vælge at holde sig mest til det nære fællesskab i sin egen klasse. Vi lægger op til begge dele og lader det være op til den enkelte unge, hvor bredt fællesskabet skal række.

Brunch
Vores brunch er et obligatorisk måltid, der giver næring og energi til skoledagen, men også et elsket ritual, der er med til at skabe dannelse og fællesskab.

Hver formiddag samles alle elever omkring vores daglige brunch. Vi samles om brød, pålæg, frugt og morgenmadsprodukter, men først og fremmest samles vi om det fælles ritual, som brunchen er. En lille begivenhed, hvor vi lytter til hinanden, venter på hinanden, gør rent efter hinanden, sætter os og rejser os på samme tid.

I denne lille daglige begivenhed er fællesskabet i centrum. Mobiltelefonerne lægges væk, og vi koncentrerer os om at spise sammen, tale, lytte og være til stede i hinandens selskab.

Frokost
De unge er velkomne til at medbringe deres egen madpakke, men det er også muligt at købe et måltid mad til 25 kroner i Ungdomsskolens café.

Udvalget består ofte af tre retter og en salatbuffet. Menuen skifter hver måned for at sikre en varieret kost og lidt for enhver smag. Ud over dagens retter er der snacks og økologiske drikkevarer. Hovedtemaerne i maden fra caféen er sundhed, variation og økologi.

Eksempel på skema:

Ture og oplevelser
På Unge på vej mener vi, at alle unge skal have mulighed for at være en del af et fællesskab. Derfor har vi stort fokus på klassefællesskabet og sociale oplevelser med hinanden.

I løbet af skoleåret tager vi derfor på to lejrture i Danmark, oftest i Jylland. Vi tager også på juletur til Århus en dag i december og en tur i sommerland i juni. Derudover har vi forskellige obligatoriske aftenarrangementer, for eksempel Gokart, en tur i teateret og lignende.

Vi er desuden meget lydhøre over for de unges egne forslag til aktiviteter og ture.

Når vi vurderer, at de unge er klar til det, kommer de i praktik, så de får opbygget realistiske forventninger til og forudsætninger for deres valg af kommende job eller uddannelse.

Hvis de unge ikke er klar til egen praktik, deltager de i fællespraktik sammen med de andre unge og lærerne.

Der er selvfølgelig nogle basale regler, der skal overholdes på skolen.

Blandt andet er det ikke tilladt at bruge nikotin eller indtage nogen former for rusmidler eller energidrikke i skoletiden.

Desuden er det elevernes eget ansvar at give besked til kontaktlærer eller praktiksted, hvis de er syge eller ikke kan møde op. I skoleperioder er det kontaktlæreren, der skal ringes til mellem 7.00 og 8.00, og i praktikperioder er det praktikstedet og kontaktlæreren, der skal kontaktes.

Og så er der vores forventninger til elevernes indstilling over tid:
– De skal være opmærksomme på selv at yde en indsats for deres læring og udvikling.

– De skal kunne overholde de mødetider, der bliver aftalt.

– De skal kunne acceptere hinandens forskelligheder og behandle hinanden med respekt.

De forventninger er naturligvis de samme, uanset om de er på skole eller i praktik.

Det er elevernes eget ansvar at give besked til kontaktlærer eller praktiksted, hvis de er syge eller ikke kan møde op. I skoleperioder er det kontaktlæreren, der skal ringes til mellem 7.00 og 8.00, og i praktikperioder er det praktikstedet og kontaktlæreren, der skal kontaktes.

Find vores kontaktoplysninger her på siden. Husk at finde Unge på vej i søgefeltet.

Unge på vej er ikke et SU-berettiget tilbud. Til gengæld er de unge berettiget til uddannelseshjælp.

Læs mere eller ansøg her.

De unge vil få et rejsekort til enten bus eller tog, hvis de har mere end ni kilometer til skolen.

Spørg lærerne eller sekretærerne, hvis I er i tvivl. I kan finde alle kontaktoplysningerne på siden her. Søgefeltet kan hjælpe jer til at finde personalet på Unge på vej eller i administrationen.