fbpx

Velkommen

HU+ er et alternativt udskolingstilbud målrettet unge i 8. -, 9. – og 10. klasse, der kommer fra almenskolen, og som har brug for at genvinde troen på sig selv og glæden ved at gå i skole.

Alle mennesker har styrker, evner og interesser, der kan bære dem frem. På HU+ arbejder vi på at finde og udvikle dem hos hver enkelt elev.

Gennem udvalgte praktikker og ugentlige fag i vores træ-, køkken- og motorværksteder afsøger vi elevernes evner og interesser. Vi har hele tiden fokus på, at de finder motivationen til deres fremtidige job eller uddannelse, for man kan komme så langt, når man har sit mål i sigte.

Vi tilstræber, at eleverne gennemfører 9. klassesprøven i fagene dansk, matematik og engelsk (FP9) i alle de tilfælde, der giver mening, så de har de bedste muligheder for at komme videre i uddannelsessystemet efter HU+.

Det kræver også en vis portion styrke at nå dertil. Tryghed og selvforståelse er derfor helt centrale faktorer i vores måde at møde eleverne på. De skal føle sig hørt, mødt og forstået, og derfra arbejder vi med deres forståelse af sig selv, så de over tid får mulighed for at blive bevidste om egen rolle – i deres relationer, i deres arbejde og i deres tilværelse.

Målgruppe og optagelse

HU+ er for elever, der
– går i 8. -, 9. – eller 10. klasse, der ikke er lykkes med at komme i trivsel og udvikling i distriktsskolen.
– er normaltbegavede, eventuelt med enkelte indlæringsvanskeligheder som ordblindhed, koncentrationsbesvær eller lignende.
– er skoletrætte, eller af forskellige årsager har svært ved at være en del af folkeskolen.
– har lyst til praktisk undervisning på værksteder.
– har lyst til at prøve erhvervspraktik.
– kan være en del af en større gruppe/klasse.

Der kan søges om optagelse ved at distriktsskolen tager kontakt til afdelingsleder
Ane Borum på tlf. 2090 5438 eller mail: anbor@viborg.dk
Derefter afklares visitation mellem distriktsskole og afdelingsleder.

Indstillingsskema til visitation kan hentes her.