fbpx

Kære forældre/pårørende

På HU+ er vi bevidste om elevernes forskelligheder. Det, der motiverer nogle, kan være udfordrende for andre. Og finder de motivationen, er der stadig mange faktorer, der skal bringe dem i mål.

Derfor arbejder vi hele vejen rundt om eleven. Gennem praktikker og ugentlige værkstedsfag afsøger vi elevernes evner og interesser, altid med det mål, at de finder motivationen for deres fremtidige job- eller uddannelsesvej. Skemaet på HU+ er derfor sammensat af obligatoriske fag og værkstedsfag. Se mere om det i menuen nedenfor.

Hver elev får tilknyttet sin egen kontaktlærer, der er med til at skabe tryghed og trivsel i hverdagen. De vil have tæt kontakt og samtaler, der over tid kan hjælpe eleven til at forstå sig selv, sine evner og udfordringer.

Motivation og selvforståelse er således helt grundlæggende elementer i et skoleår på HU+, der også omfatter sociale aktiviteter og turdage. – For fællesskab og sociale kompetencer er noget, man kan øve sig i, og som sidegevinst kan det give nogle rigtig gode oplevelser undervejs.

 

Godt at vide som forældre til elever på HU+

Tiden inden opstart kan være fuld af forventning og nervøsitet. I er derfor altid velkomne til at kontakte os, hvis I har brug for at komme og se skolen. I kan finde os og vores kontaktoplysninger her på personalesiden.
Gå ind i feltet “Vælg afdeling” og find HU+.

Desuden vil vi anbefale, at de unge går ind på siden for elever her på hjemmesiden. Her kan de blive klogere på deres nye hverdag, og gå en virtuel tur på Ungdomsskolen.

På HU+ har vi tæt samarbejde med hjemmet.
Det vil I opleve allerede inden opstart, hvor I vil blive inviteret til forældremøde med drøftelser og oplæg. Blandt andet vender vi fælles regler, forventninger til eleverne og til hinanden.

I løbet af skoleåret fortsætter vi det udvidede samarbejde med jer. Vi holder løbende samtaler mellem skole og hjem – med deltagelse af uddannelsesvejleder eller andre relevante ressourcepersoner i de tilfælde, det giver mening.

Oplever vi noget, der giver anledning til bekymring eller en snak, kontakter vi jer, ligesom I også altid er velkomne til at række ud til os.

I kan altid finde os her på personalesiden under “HU+”.

Skoledagene foregår i vores lokaler på Viborg Ungdomsskole. HU+ har således sine egne undervisningslokaler til den boglige undervisning, og vi har adgang til Ungdomsskolens træ- metal- krea- og motorværksteder.

Der er mange uddannelsesinstitutioner samlet på Ungdomsskolen. Vi er derfor mere end 300 elever, der dagligt spiser den obligatoriske brunch sammen. Hvis eleverne ønsker at være en del af det større fællesskab på tværs af skoletilbud, er der rig mulighed for det på fællesarealerne, ligesom det også er muligt at trække sig i fred og ro til HU+’ egne lokaler. Der er plads og rum til begge dele.

Brunch og frokost
Vi spiser brunch hver formiddag med alle elever på Ungdomsskolen. Brunchen er en obligatorisk del af hverdagen og derfor gratis for eleverne.

Frokosten spiser vi sammen i HU+. Vi spiser i køkkenet, hvor lærerne eller dagens madhold har stillet mad frem til os. (Det er også muligt at købe et lunt måltid mad i Ungdomsskolens egen café.)

Der er selvfølgelig nogle basale regler, der skal overholdes på skolen.

Blandt andet er det ikke tilladt at bruge nikotin eller indtage nogen former for rusmidler eller energidrikke i skoletiden. Hvis eleven er påvirket af rusmidler, vil vi kontakte jer, så vi sammen kan lægge en plan for, hvad der skal ske.

Desuden skal der gives besked til kontaktlæreren, hvis eleven er syg eller ikke kan møde op. Der skal gives besked mellem 7.00 og 8.00. I kan finde kontaktlærerens nummer her på siden under HU+.

Skal eleven have fri til noget bestemt, aftales det med kontaktlæreren i god tid.

Og så er der vores forventninger til eleverne:
– De skal have lyst til og mod på en ny og anderledes måde at lære på.
– De skal kunne møde stabilt.
– De skal have mod på at komme i praktik.
– De skal være motiveret for at være en del af HU+ og deltage i den planlagte undervisning.

Eleverne vil få skolekort til enten bus eller tog, hvis de har mere end ni kilometer til skolen.

Har I spørgsmål eller brug for hjælp i den forbindelse, er I altid velkomne til at kontakte Ungdomsskolens kontor på tlf. 8787 1900.

Unge i faldende trivsel skal støttes så tidligt som muligt. Men hvordan?
Det kan være vanskeligt som lærer eller pårørende at vide, hvad der skal til for at vende en negativ tendens. Derfor har Viborg Ungdomsskole tilknyttet en såkaldt fremskudt socialrådgiver. Her er det muligt for både forældre og unge at få råd og vejledning.

Forældre kan blandt andet blive vejledt i forhold til håndtering af forældrerollen, barnets trivsel, skolegang eller forandringer i familien. Unge kan blive vejledt i at håndtere konflikter i hjemmet eller på skolen, skoletræthed, ensomhed mv.

Den fremskudte socialrådgiver har bredt kendskab til kommunens tilbud og viden om lovgivning inden for Børn & Unge. Den viden kan også indgå som en del af vejledningen for unge og forældre.

Tilbuddet om rådgivning og vejledning omfatter 3-5 samtaler, og I er velkomne til selv tage kontakt (klik her for mail).

Det er også muligt for skolens personale omkring den unge at benytte sig af socialrådgiverens hjælp. Læs mere i brochuren, som du kan hente her.

I selve undervisningen på Ungdomsskolen er det jeres egen ulykkes-/indboforsikring, der gælder.

Vedrørende dækning ved tilskadekomst på rejser
Skulle en elev komme til skade ved en aktivitet, er de ikke længere dækket af det gule sundhedskort i forhold til behandling og hospitalsophold. I stedet medbringes det blå EU-sygesikringskort, der giver eleven de samme rettigheder til sundhedsydelser som borgerne i det land, de rejser i. Det blå EU-sygesikringskort kan bestilles på borger.dk

En eventuel syge-hjemtransport, sygeledsagelse og transport i forbindelse med tilkaldelse af forældre er dækket af skolens rejseforsikring.
Skolens forsikring er ikke en sygeforsikring. En sådan kan skolen ikke tegne. Her er det jeres egen forsikring, der gælder. Altså er der ingen erstatning for eventuelle mén i skolens forsikring. Her står I således ikke anderledes, end hvis I tager til udlandet uden for skoleregi.