Hverdagen

Ugen er enkel og overskueligt opbygget, så der kun bliver undervist i ét fag om dagen:

To dages dansk
En dags matematik
En dags engelsk
En workshop-dag, hvor vi laver alt fra besøg på museer til biografture og virksomhedsbesøg. 

Undervisningen er bygget op over moduler af cirka en times varighed og med pauser mellem modulerne. Undervisningen ligger typisk i tidsrummet 8.00 – 13.30.


ÅRSHJUL

På HU følger vi folkeskolens ferieplan. Ved opstarten i august har vi en introperiode, hvor du lærer de andre, lærerne og skolen at kende.

Hen over efteråret er der mulighed for at du kan komme i brobygning på ungdomsuddannelserne, således at du kan blive afklaret i forhold til uddannelsesvalg.

Lige før jul holder vi terminsprøver i fagene dansk, matematik og engelsk.

Hen over hele året har du mulighed for at komme i virksomhedspraktik, enten i et ugeforløb eller en fast ugedag over flere uger.

Hen over året tager vi på flere dagsture, hvor du lærer om naturen eller historien eller har fysisk aktivitet.

 
 
Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk