Velkommen til HeltidsUndervisningen 

Heltidsundervisningen er et alternativt undervisningstilbud til folkeskolen for dig i 8.-, 9. og 10. klasse. 

HU er fleksibelt tilpasset forløb i forhold til både opstart på- og længde af forløbet, og forløbene kan have en varighed fra få uger til 24 måneder. Det betyder, at HU står klar når du har behovet. 

På HU arbejder lærerne med udgangspunkt i anerkendelse og nærvær og på individuel læring og udvikling igennem relationer. Vi sætter tydelige mål for undervisningen og lærer dig at sætte realistiske mål for din fremtid og at arbejde for at nå dem. 

HU Viborg tilbyder dig rammer og aktiviteter, som andre unge også færdes i, og det gælder både i hverdagen sammen med blandt andet eleverne fra 10. klasse og i fritiden i Ungdomsskolens fritidsundervisning og ungdomsklubber.

Der kan tages individuelle elevhensyn i forhold til en fleksibel ugestruktur. Det kan omfatte reduceret skema i en kortere periode, del- eller heltidspraktik eller andre motiverende tiltag.

Gennem det faglige møde og den gode relation trænes dine sociale evner i gruppen, og vi har fokus på, hvordan du kan - og skal bidrage til fællesskabet.

Den ugentlige undervisningstid er 28 timer. Der er mulighed for at tage Folkeskolens Afgangsprøve og Folkeskolens 10. klasse Prøve i dansk, matematik og engelsk.

 
Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk