Viborg Ungdomsskole | Undervisnings- og fritidstilbud til alle unge i Viborg Kommune
     

 

PRAKTISK INFO

   

Velkommen til Praktisk Info for Forskolen. Her kan du blandt andet læse om transport
og regler ved fravær. Skulle du have spørgsmål, der ikke bliver besvaret her, er du
velkommen til at kontakte din lærer. 

Lærere

Anders Dannerfjord: Tlf. 4171 9058
Torben Holm Kristensen: Tlf. 4171 9056
Grete Glerup Knudsen: Tlf. 4171 9057

Frank Bertelsen: Tlf. 2014 9766

Transport

Du vil få et skolekort til enten bus eller tog, hvis du opfylder gældende regler, nemlig, at du har mere end ni kilometer til undervisningsstedet. Hvis du er over 18 år og modtager kontanthjælp, skal du selv betale transporten.

Spørg din lærer/kontaktperson eller kontoret, hvis du er i tvivl.

Afbud ved sygdom eller andet

Du skal altid ringe afbud til din kontaktperson og praktikvært inden arbejdsstart.

Er din lærer/kontaktperson forhindret, så ring til EGU-kontoret på tlf. 5134 2259.

Forsikringer

I selve undervisningen i Ungdomsskolen, er det jeres egen ulykkesforsikring-/indboforsikring, der gælder.

Vedrørende dækning ved tilskadekomst på studierejser, med planlagte aktiviteter som rafting og rapelling:

Skulle du komme til skade ved en aktivitet, er du dækket af det gule sygesikringskort i forhold til behandling og hospitalsophold. Gennem skolens rejseforsikring er en eventuel syge-hjemtransport, sygeledsagelse og transport i forbindelse med tilkaldelse af forældre dækket.

Skolens forsikring er ikke en sygeforsikring. En sådan kan skolen ikke tegne. Her er det jeres egen forsikring, der gør sig gældende. Altså er der ingen erstatning for eventuelle mén i skolens forsikring.

Foto og video

Som elev på - eller bruger af Ungdomsskolen vil man af og til opleve, at vi tager billeder eller optager video i forbindelse med vores undervisning og aktiviteter. Mange af disse billeder vil blive offentliggjort på hjemmesiden, sociale medier eller i trykt materiale. Det visuelle udtryk er en del af vores identitet på Ungdomsskolen og de unge synes ofte, at det er sjovt at se billeder fra den seneste fest eller weekendtur.

Til gengæld er vi fuldt bevidste om, at et billede og en video er et stykke persondata. Derfor tager vi ofte kun situationsbilleder. Altså billeder, der portrætterer en situation frem for en person. Situationsbilleder går ikke ind under kategorien "personfølsomme oplysninger", da disse kan være taget af hvemsomhelst i offentligt rum. De situationsbilleder, vi offentliggør, er lødige og udstiller ikke nogen. Befinder du dig på et offentliggjort situationsbillede og ønsker, at det bliver fjernet, så er du i din gode ret til det. Ret i så fald henvendelse til Ungdomsskolen og vi vil få det taget af nettet.

Portrætbilleder - altså billeder, der har fokus på ansigtet - kræver til gengæld samtykke, uanset hvilket medie det bliver offentliggjort på. Er eleverne/brugerne under 16 år, kræver et portrætbillede forældrenes samtykke. Er de fyldt 16 år, må de selv samtykke. 

OBS: Alle billeder - både situations- og portrætbilleder - bliver kun offentliggjort under den forudsætning, at de er lødige, ordentlige og ikke udstiller nogen. 

Samtykkeerklæringen i forbindelse med portrætbilleder kan du hente og udfylde her. 

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk