Viborg Ungdomsskole | Undervisnings- og fritidstilbud til alle unge i Viborg Kommune
     

Hverdagen

På Forskolen ligger vores skema nogenlunde fast. Det sikrer en stabil hverdag med indlagte udfordringer. Her kan du læse lidt om, hvad punkterne på det faste ugeskema rummer, og hvad du ellers vi blive præsenteret for i din tid på Forskolen. 

SAMFUNDSFAGLIG DEBAT
Vi starter hver morgen klokken 8.00, hvor vi taler om - og diskuterer en halv time om stort og småt, som ofte tager udgangspunkt i aktuelle samfundsforhold. 

FAGLIGE FAG
Vi underviser henholdsvis i dansk og matematik i mindre grupper, hvor undervisningen tager afsæt i elevens individuelle niveau, som vi finder ved hjælp af tests. 

PAUSER
Vi har to pauser i løbet af skoledagen, hvor den ene er fra 9.45 - 10.00. Middagspausen varierer igennem ugen. 

SPISNING
Vi spiser altid frokost, hvor vi forventer, at du spiser den mad, der er til rådighed. Det kan være rugbrød med pålæg eller mad, der er lavet i køkkenværkstedet. Som minimum skal du spise et stykke frugt. 

VÆRKSTEDER
Vi har et køkkenværksted, hvor vi blandt andet skal lave mad til de andre elever på skolen. Vi har desuden et træværksted, hvor vi producerer ting, som sælges. I dette værksted laver vi desuden praktiske opgaver på skolen, og får forskellige opgaver i forbindelse med at Ungdomsskolen arrangerer en musical. Vi er desuden ansvarlige for, at skolens mountainbikes virker. 
Til dette fag skifter du til arbejdstøj, som udleveres af skolen. 

IDRÆT
Vi har idræt tre gange om ugen, hvor alle skifter til idrætstøj- og sko. Det er muligt at låne, men du må også meget gerne selv medbringe. Det er også muligt at tage et bad bagefter. 

EMNEUGER
Vi holder 3-4 emneuger i løbet af skoleåret, hvor forskellige relevante personer kommer på skolen. Vi tager desuden på besøg på institutioner, uddannelsessteder, virksomhedet og så videre. 

PRAKTIK
Alle elever skal i praktik, hvor arbejdstiden vil svare til at være fuldtidsansat på arbejdsmarkedet, som er 37 timer om ugen.

TURE/REJSER
På Forskolen tager vi på ture med overnatning, hvor du skal deltage.

FYRAFTENSMØDER
En gang om måneden vil der være fyraftensmøde, hvor mødetiden kan variere fra gang til gang. Der vil komme foredragsholdere, arrangerede idrætsturneringer og meget mere. Der er mødepligt til disse møder. 

EGU-VEJLEDNING
I løbet af skoleåret vil EGU-vejledere komme og fortælle om arbejds- og uddannelsesmuligheder.

ARBEJDE- ELLER UDDANNELSESPARATHED
På Forskolen vurderes eleverne i forhold til møde- og arbejdsstabilitet, modenhed i forhold til at komme på arbejdsmarkedet, valg af branche og at eleven kan passe en længerevarende erhvervspraktik, som er områder, der er afgørende for at komme videre på en ungdomsuddannelse eller i arbejde. 

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk