Viborg Ungdomsskole | Undervisnings- og fritidstilbud til alle unge i Viborg Kommune
     

Vision/værdier

På Viborg Ungdomsskole stræber vi mod følgende vision:
Viborg Ungdomsskole skal være et motiverende og tidssvarende læringsmiljø, der gennem fællesskab skaber engagerede unge, som udnytter deres fulde potentiale.  
 

Viborg Ungdomsskole arbejder ud fra værdierne:
Mangfoldighed, Ordentlighed, Dygtighed og Mod
I dagligdagen betyder disse værdier:

MANGFOLDIGHED
Ungdomsskolen ser, at mødet med det, der er forskelligt fra en selv, er udviklende. 
Gennem inkluderende fællesskaber skabes et betydende ungemiljø.
På Ungdomsskolen respekterer vi forskelligheden, men accepterer ikke alt. 
Ungdomsskolen tilbyder mangfoldige læringsmiljøer. 

ORDENTLIGHED
På Ungdomsskolen er der respekt for- og anerkendelse af hinanden.
Miljøet på Ungdomsskolen bygger på ligeværdige relationer.
På Ungdomsskolen gør vi os umage med at være tydelige i kommunikationen, og vi gør det, vi siger. 
Vi har fokus på sagen, og vore handlinger bygger på saglighed og sund fornuft.

DYGTIGHED
På Ungdomsskolen agerer vi kompetent i alle situationer.
Vi arbejder professionelt i forhold til at udvikle elevens fulde potentiale.
Medarbejderne er udviklingsorienterede og det tilstræbes, at alle har tidssvarende kompetencer. 

MOD
På Ungdomsskolen tør vi sætte os selv i spil og vise, at vi ikke er ufejlbarlige. 
Vi er pædagogiske og didaktiske entreprenører, og har mod til at være innovative. 
På Ungdomsskolen tydeliggør vi både vore succesoplevelser og vore udfordringer. 


Desuden bygger vores daglige arbejde på Viborg Kommunes ledelsesgrundlag og MED-aftaler.

KLIK HER for at se Viborg Kommunes ledelsesgrundlag
KLIK HER for at se Viborg Kommunes MED-aftale

I øvrigt har vi en række politikker, vi følger i forbindelse med eventuelle problemstillinger. Disse kan rekvireres ved at kontakte Viborg Ungdomsskoles kontor. 

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk