Hverdagen

HVORDAN ER EGU´EN SAMMENSAT?
Du starter med et praktikforløb i en virksomhed eller med et introduktionskursus. 

Derefter finder du og din vejleder ud af, om EGU er noget for dig. Du og din vejleder laver nu i fællesskab en plan for de næste to år.

Skoleugerne kan foregå:
- på en erhvervsskole
- på en ungdomsskole 
- på en produktionsskole
- på en højskole


UNDERVISNINGEN
Undervisningen er tilpasset til dig. Du lærer ved at gøre det - praktisk. Du får skoleydelse i skoleperioderne.
 

PRAKTIKKEN
I praktikken arbejder du i en privat eller en offentlig virksomhed indenfor dit fagområde. Du er selv med til at finde praktikpladsen, men EGU-vejlederen hjælper dig. Du får løn, når du er i praktik.

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk