Viborg Ungdomsskole | Undervisnings- og fritidstilbud til alle unge i Viborg Kommune
     

En flok 10CV-elever arbejder for at tjene penge til Danmarks Indsamling, januar 2018

Det hele menneske

PROJEKTORIENTERET UNDERVISNING

Det skal give mening at tage et ekstra skoleår. Vi skal udvikle på mere end fagligheden alene.

Det er vores ambition på 10CV at bidrage til at skabe helstøbte og livsduelige unge mennesker, som er klar til ungdoms- og voksenlivet.

Over tre projektuger hen over efteråret – og i øvrigt som en rød tråd igennem hele skoleåret – arbejder vi derfor under overskriften ”Det hele menneske.” Projektet kan variere og handle om alt fra miljøbevidsthed til velgørenhed eller hjælpearbejde. Pointen er, at eleverne i fællesskab arbejder hen imod et mål, der ligger uden for dem selv.

Der er naturligvis en masse læring og undervisning at hente i den slags projekter. For hvordan hænger verden sammen? Det er dog kun en del af meningen. Dertil kommer oplevelsen af at stå sammen om et højere formål. Fornemmelsen af at kunne nå langt, fordi man er fælles om det – og gøre det for nogen andre.

”Det hele menneske” er et projekt og en tankegang, der vil være til stede igennem hele skoleåret. Gennem de tre projektuger i efteråret, i de ugentlige fællestimer og igen til velgørenhedsløbet og Danmarks Indsamling i det tidlige forår. Hele årshjulet vil bære præg af det fælles, overordnede projekt, der bliver samlet op og kvitteret for, når skoleåret når sin ende. Her vil elevernes bedrifter blive lagt sammen og deres individuelle indsats blive en del af den udtalelse, de får med sig herfra.

Underviserne på 10CV har lang erfaring med projektarbejde i forskellige sammenhænge. Projektuger, velgørenhedsløb og indsamlinger er ikke nye begreber på skolen. Det nye er, at vi samler det hele i et overordnet tema og på tværs af klasserne arbejder mod et fælles overordnet mål – til gavn for andre og for eleverne selv.

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk