Velkommen til 10.Erhverv

På 10. Erhverv har vi fokus på at skabe et skoleår for dig, der er visiteret til et specialtilbud, og som gennem et 10. skoleår vil kunne udvikle dine uddannelses- og arbejdskompetencer.

Formålet med 10. Erhverv er, at gøre dig klar til job og-/eller uddannelse. Det gør vi gennem både teoretisk og praktisk læring og gennem træning af dit selvværd og din motivation for at lære nyt og mere.

Målene med 10.Erhverv er: 

  • At du får mulighed for at udvikle dine alsidige evner bedst muligt.
  • At du udfordres på dine interesser og evner, så du kan træffe gode valg for din fremtid. 
  • At du lærer at være en del af et ungemiljø og bidrage til fællesskabet.
  • At du får et udviklende mindst, så du tør udfordre dig selv og har lyst til læring.
  • At du får mulighed for at tage FS9/FS10 eller optagelsesprøven til EUD.
Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk