Skema og indhold


 

 • Dagen begynder altid med en intro, hvor blandt andet målene for dagen ridses op.
   
 • De boglige fag og læringsmålene tager udgangspunkt i jeres individuelle forudsætninger.
   
 • Værksted: Der er mulighed for cykel-, træ-, metal- og køkkenværksted og de boglige fag tages med i praksis. 
   
 • Ud-af-huset-aktiviteter består af virksomhedsbesøg, kulturelle oplevelser, faglige læringsforløb, besøg på ungdomsuddannelser og lignende.
   
 • For jer, der ønsker mere fokus på den boglige læring, laves der turboforløb af forskellig længde og med forskelligt indhold hen over året. Disse forløb vil være obigatoriske for jer, der ønsker at afslutte året med prøve. 
   
 • Igennem alle læringsaktiviteterne arbejder vi med det, der kaldes Growth Mindset. Det betyder i korte træk, at ved at yde en indsats, se positivt på udfordringer og tage imod feedback, kan du ændre dit faglige og personlige niveau. 
Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk