Viborg Ungdomsskole | Undervisnings- og fritidstilbud til alle unge i Viborg Kommune
     

Velkommen til 10CV Sprog

10CV Sprog er et tilbud til dig, der har brug for et særligt fokus på dansk sprogtilegnelse og sproglig udvikling, og ikke har bestået 9. klassesprøven i dansk.

10CV Sprog er et tilbud, hvor eleverne er fordelt på mindre hold á cirka 15 og hvor der arbejdes intensivt med det danske sprog i alle sammenhænge.

Målet er, at du bliver uddannelsesparat gennem:

  • muligheden for at udvikle dine alsidige evner bedst muligt
  • at du udvikler din lyst til læring
  • at du får mulighed for at tage FS9/FS10 eller optagelsesprøven til EUD.
     

Du indstilles til 10CV Sprog via din nuværende skole.

Vi glæder os
til at se dig på
Viborg Ungdomskole ...
Viborg Ungdomsskole
Reberbanen 13
8800 Viborg
Tlf.: 87 87 19 00
ungdomsskolen@viborg.dk